główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

61. Data: 2020-05-29 15:53
Dział: Urząd » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie ZP.6220.2.2020
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
62. Data: 2020-05-29 15:52
Dział: Urząd » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie ZP.6220.2.2020
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
63. Data: 2020-05-29 15:51
Dział: Urząd » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie ZP.6220.1.2020
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
64. Data: 2020-05-29 15:50
Dział: Urząd » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie ZP.6220.1.2020
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
65. Data: 2020-05-25 10:31
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Rada Gminy Odrzywół - VIII Kadencja » Sołtysiak Marian
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
66. Data: 2020-05-25 10:31
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Rada Gminy Odrzywół - VIII Kadencja » Sołtysiak Marian
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
67. Data: 2020-05-25 10:30
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Rada Gminy Odrzywół - VIII Kadencja » Sułecki Adam
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
68. Data: 2020-05-25 10:29
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Rada Gminy Odrzywół - VIII Kadencja » Sułecki Adam
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
69. Data: 2020-05-25 08:52
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Opinie RIO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Odrzywół sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2019.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
70. Data: 2020-05-25 08:52
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Opinie RIO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Odrzywół sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2019.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
71. Data: 2020-05-25 08:51
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Opinie RIO
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Odrzywół sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2019.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
72. Data: 2020-05-22 12:58
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostarczenie komputerów przenośnych w ilości 20 szt. dla uczniów i nauczycieli do zdalnej nauki w Gminie Odrzywół.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
73. Data: 2020-05-22 12:57
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostarczenie komputerów przenośnych w ilości 20 szt. dla uczniów i nauczycieli do zdalnej nauki w Gminie Odrzywół.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
74. Data: 2020-05-22 12:57
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostarczenie komputerów przenośnych w ilości 20 szt. dla uczniów i nauczycieli do zdalnej nauki w Gminie Odrzywół.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
75. Data: 2020-05-22 12:55
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Dostarczenie komputerów przenośnych w ilości 20 szt. dla uczniów i nauczycieli do zdalnej nauki w Gminie Odrzywół.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
76. Data: 2020-05-22 12:23
Dział: Urząd » Informacja dt. ochrony danych osobowych » Klauzula rekrutacyjna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Klauzula rekrutacyjna
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
77. Data: 2020-05-21 11:32
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o udzieleniu zamówień » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Remont dróg gminnych na terenie Gminy Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
78. Data: 2020-05-20 13:56
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi Odrzywół - Kamienna Wola
Wykonanie: Marek Matuszczak
79. Data: 2020-05-20 13:55
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Przebudowa drogi Odrzywół - Kamienna Wola
Wykonanie: Marek Matuszczak
80. Data: 2020-05-20 10:02
Dział: Urząd » Druki i formularze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
81. Data: 2020-05-20 10:02
Dział: Urząd » Druki i formularze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
82. Data: 2020-05-20 10:01
Dział: Urząd » Druki i formularze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
83. Data: 2020-05-20 09:54
Dział: Prawo Lokalne » Regulaminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Odrzywół.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
84. Data: 2020-05-20 09:53
Dział: Prawo Lokalne » Regulaminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
85. Data: 2020-05-20 09:52
Dział: Prawo Lokalne » Regulaminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
86. Data: 2020-05-20 09:33
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VIII Kadencja » Sesja XIV
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XIV sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 7 maja 2020 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
87. Data: 2020-05-20 09:27
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VIII Kadencja » Sesja XIV
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XIV sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 7 maja 2020 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
88. Data: 2020-05-20 09:15
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VIII Kadencja » Sesja XIV
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XIV sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 7 maja 2020 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
89. Data: 2020-05-20 09:12
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VIII Kadencja » Sesja XIV
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XIV sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 7 maja 2020 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
90. Data: 2020-05-20 09:00
Dział: Prawo Lokalne » Sprawozdania finansowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Odrzywół wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole za 2019 rok.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski