główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

691. Data: 2018-08-22 10:57
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Masa i miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Odrzywół zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w 2017 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
692. Data: 2018-08-22 10:57
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Masa i miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Odrzywół zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w 2017 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
693. Data: 2018-08-22 10:56
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Masa i miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Odrzywół zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w 2017 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
694. Data: 2018-08-22 10:55
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Masa i miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Odrzywół zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w 2017 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
695. Data: 2018-08-22 10:55
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Masa i miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Odrzywół zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w 2017 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
696. Data: 2018-08-22 10:53
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Masa i miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Odrzywół zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w 2017 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
697. Data: 2018-08-22 10:49
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
698. Data: 2018-08-22 10:47
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Sprawozdawczość
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z gospodarki odpadami za 2017 r. - korekta
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
699. Data: 2018-08-22 10:47
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Sprawozdawczość
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie z gospodarki odpadami za 2017 r. - korekta
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
700. Data: 2018-08-22 10:46
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Sprawozdawczość
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z gospodarki odpadami za 2016 r. - korekta
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
701. Data: 2018-08-22 10:46
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Sprawozdawczość
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie z gospodarki odpadami za 2016 r. - korekta
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
702. Data: 2018-08-22 10:46
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Sprawozdawczość
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z gospodarki odpadami za 2015 r. - korekta
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
703. Data: 2018-08-22 10:45
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Sprawozdawczość
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie z gospodarki odpadami za 2015 r. - korekta
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
704. Data: 2018-08-22 10:45
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Sprawozdawczość
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z gospodarki odpadami za 2014 r. - korekta
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
705. Data: 2018-08-22 10:44
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Sprawozdawczość
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie z gospodarki odpadami za 2014 r. - korekta
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
706. Data: 2018-08-22 10:41
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Opis zmian: dodanie artykułu: Akty prawne związane z gospodarką odpadami komunalnymi
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
707. Data: 2018-08-22 10:39
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
708. Data: 2018-08-22 10:38
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
709. Data: 2018-08-22 10:38
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Opis zmian: dodanie artykułu: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
710. Data: 2018-08-22 10:35
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
711. Data: 2018-08-22 10:35
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
712. Data: 2018-08-22 10:32
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Opis zmian: dodanie artykułu: Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych - PSZOK
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
713. Data: 2018-08-22 10:30
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Osiągnięte poziomy recyklingu
Opis zmian: dodanie artykułu: Poziomy odzysku osiągnięte przez Gminę Odrzywół w roku 2017
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
714. Data: 2018-08-22 10:30
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Osiągnięte poziomy recyklingu
Opis zmian: dodanie artykułu: Poziomy odzysku osiągnięte przez Gminę Odrzywół w roku 2016
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
715. Data: 2018-08-22 10:29
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Osiągnięte poziomy recyklingu
Opis zmian: dodanie artykułu: Poziomy odzysku osiągnięte przez Gminę Odrzywół w roku 2015
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
716. Data: 2018-08-22 10:29
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Osiągnięte poziomy recyklingu
Opis zmian: dodanie artykułu: Poziomy odzysku osiągnięte przez Gminę Odrzywół w roku 2014
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
717. Data: 2018-08-22 10:28
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Osiągnięte poziomy recyklingu
Opis zmian: dodanie artykułu: Poziomy odzysku osiągnięte przez Gminę Odrzywół w roku 2013
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
718. Data: 2018-08-22 10:27
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Osiągnięte poziomy recyklingu
Opis zmian: dodanie artykułu: Poziomy odzysku osiągnięte przez Gminę Odrzywół w roku 2012
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
719. Data: 2018-08-22 10:24
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
Opis zmian: dodanie artykułu: Masa i miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Odrzywół zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w 2013 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
720. Data: 2018-08-22 10:22
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
Opis zmian: dodanie artykułu: Masa i miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Odrzywół zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w 2014 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski