główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

841. Data: 2019-11-08 14:35
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownictwo Urzędu » Sekretarz Gminy
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2008 rok Genowefy Cecylii Pogorzały
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
842. Data: 2019-11-08 14:35
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownictwo Urzędu » Sekretarz Gminy
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2007 rok Genowefy Cecylii Pogorzały
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
843. Data: 2019-11-08 14:35
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownictwo Urzędu » Sekretarz Gminy
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2006 rok Genowefy Cecylii Pogorzały
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
844. Data: 2019-11-08 14:35
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownictwo Urzędu » Sekretarz Gminy
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2005 rok Genowefy Cecylii Pogorzały
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
845. Data: 2019-11-08 14:35
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownictwo Urzędu » Sekretarz Gminy
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2004 rok Genowefy Cecylii Pogorzały
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
846. Data: 2019-11-08 14:34
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownictwo Urzędu » Sekretarz Gminy
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2002 rok Teresy Frącz
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
847. Data: 2019-11-08 14:33
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownictwo Urzędu » Zastępca Wójta
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2002r.- Janiny Koryckiej
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
848. Data: 2019-11-08 14:33
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownictwo Urzędu » Zastępca Wójta
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2003 r. - Janiny Koryckiej
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
849. Data: 2019-11-08 14:33
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownictwo Urzędu » Zastępca Wójta
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2004 r. - Janiny Koryckiej
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
850. Data: 2019-11-08 14:33
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownictwo Urzędu » Zastępca Wójta
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2005 r. - Janiny Koryckiej
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
851. Data: 2019-11-08 14:33
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownictwo Urzędu » Zastępca Wójta
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2006 r. - Janiny Koryckiej
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
852. Data: 2019-11-08 14:32
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownictwo Urzędu » Zastępca Wójta
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2007 r. - Janina Korycka
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
853. Data: 2019-11-08 14:32
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownictwo Urzędu » Zastępca Wójta
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2008 r. - Janina Korycka
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
854. Data: 2019-11-08 14:31
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownictwo Urzędu » Wójt Gminy
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2011 rok - Marian Kmieciak
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
855. Data: 2019-11-08 14:31
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownictwo Urzędu » Wójt Gminy
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2010 rok - Marian Kmieciak
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
856. Data: 2019-11-08 14:31
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownictwo Urzędu » Wójt Gminy
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe na początek VI kadencji - Marian Kmieciak
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
857. Data: 2019-11-08 14:31
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownictwo Urzędu » Wójt Gminy
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji - Marian Kmieciak
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
858. Data: 2019-11-08 14:31
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownictwo Urzędu » Wójt Gminy
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2009 rok - Marian Kmieciak
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
859. Data: 2019-11-08 14:30
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownictwo Urzędu » Wójt Gminy
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2008 rok - Marian Kmieciak
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
860. Data: 2019-11-08 14:30
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownictwo Urzędu » Wójt Gminy
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2007 rok - Marian Kmieciak
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
861. Data: 2019-11-08 14:30
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownictwo Urzędu » Wójt Gminy
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe złożone w kwietniu 2007 r. - Marian Kmieciak
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
862. Data: 2019-11-08 14:30
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownictwo Urzędu » Wójt Gminy
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe na początek nowej kadencji - Marian Kmieciak
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
863. Data: 2019-11-08 14:30
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownictwo Urzędu » Wójt Gminy
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2005 rok - Marian Kmieciak
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
864. Data: 2019-11-08 14:29
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownictwo Urzędu » Wójt Gminy
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2004 rok - Marian Kmieciak
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
865. Data: 2019-11-08 14:29
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownictwo Urzędu » Wójt Gminy
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2003 rok - Mariana Kmieciaka
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
866. Data: 2019-11-08 14:29
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownictwo Urzędu » Wójt Gminy
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2002 rok - Mariana Kmieciaka
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
867. Data: 2019-11-08 14:29
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » » Z-ca Przewodniczącego - Wójcik Krystyna
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2002r.- Krystyny Wójcik
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
868. Data: 2019-11-08 14:28
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » » Z-ca Przewodniczącego - Wójcik Krystyna
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2003 r.- Krystyny Wójcik
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
869. Data: 2019-11-08 14:28
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » » Z-ca Przewodniczącego - Wójcik Krystyna
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2004 r.- Krystyny Wójcik
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
870. Data: 2019-11-08 14:28
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » » Z-ca Przewodniczącego - Wójcik Krystyna
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2005 r.- Krystyny Wójcik
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski