główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

871. Data: 2019-11-08 14:28
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » » Z-ca Przewodniczącego - Wójcik Krystyna
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
872. Data: 2019-11-08 14:27
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » » Przewodniczący - Chochół Leszek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2002r.- Leszka Chochoła
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
873. Data: 2019-11-08 14:27
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » » Przewodniczący - Chochół Leszek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2003 r.- Leszka Chochoła
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
874. Data: 2019-11-08 14:27
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » » Przewodniczący - Chochół Leszek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2004 r. - Leszka Chochoła
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
875. Data: 2019-11-08 14:27
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » » Przewodniczący - Chochół Leszek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2005 r. - Leszka Chochoła
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
876. Data: 2019-11-08 14:27
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » » Przewodniczący - Chochół Leszek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
877. Data: 2019-11-08 14:00
Dział: Urząd » Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje ogólne o Urzędzie
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
878. Data: 2019-11-08 13:57
Dział: Urząd » Informacja dt. ochrony danych osobowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: INFORMACJA DT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
879. Data: 2019-11-08 13:56
Dział: Urząd » Informacja dt. ochrony danych osobowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: INFORMACJA DT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
880. Data: 2019-11-08 13:55
Dział: Urząd » Informacja dt. ochrony danych osobowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: INFORMACJA DT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
881. Data: 2019-11-08 13:49
Dział: Urząd » Informacja dt. ochrony danych osobowych » Klauzula dla Radnych
Opis zmian: dodanie artykułu: INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - Rada Gminy
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
882. Data: 2019-11-07 09:28
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE na udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30000 euro
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
883. Data: 2019-10-31 18:33
Dział: Urząd » Praca - nabory/konkursy » Wyniki naboru
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wynikach konkursu na samodzielne stanowisko d/s Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Odrzywole w pełnym wymiarze czasu pracy
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
884. Data: 2019-10-31 07:13
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE na udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30000 euro
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
885. Data: 2019-10-31 07:12
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE na udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30000 euro
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
886. Data: 2019-10-24 12:28
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » Rok 2019
Opis zmian: usunięcie artykułu: Remont dróg gminnych z Funduszy Sołeckich
Wykonanie: Marek Matuszczak
887. Data: 2019-10-24 12:28
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Remont dróg gminnych z Funduszy Sołeckich
Wykonanie: Marek Matuszczak
888. Data: 2019-10-24 12:25
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa pobocza na ul. Brzeskiej w Wysokinie
Wykonanie: Marek Matuszczak
889. Data: 2019-10-24 12:24
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa pobocza na ul. Brzeskiej w Wysokinie
Wykonanie: Marek Matuszczak
890. Data: 2019-10-24 12:22
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Budowa pobocza na ul. Brzeskiej w Wysokinie
Wykonanie: Marek Matuszczak
891. Data: 2019-10-24 08:35
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
892. Data: 2019-10-24 08:30
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
893. Data: 2019-10-21 09:33
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z Sesji » VIII Kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół z III sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 30.01.2019 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
894. Data: 2019-10-21 09:27
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z Sesji » VIII Kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół z VIII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 19.08.2019 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
895. Data: 2019-10-21 09:26
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z Sesji » VIII Kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół z VIII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 19.08.2019 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
896. Data: 2019-10-21 09:25
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z Sesji » VIII Kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół z VII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 08.07.2019 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
897. Data: 2019-10-21 09:24
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z Sesji » VIII Kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół z VII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 08.07.2019 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
898. Data: 2019-10-21 09:23
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z Sesji » VIII Kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół z VI sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 18.06.2019 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
899. Data: 2019-10-21 09:23
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z Sesji » VIII Kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół z VI sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 18.06.2019 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
900. Data: 2019-10-21 09:22
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z Sesji » VIII Kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół z VII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 08.07.2019 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski