główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

871. Data: 2019-04-04 09:38
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opracowanie projektu zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
872. Data: 2019-04-03 08:41
Dział: Wybory do Parlamentu Europejskiego » Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Odrzywół z dnia 29 marca 2019 roku o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
873. Data: 2019-04-02 09:06
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o zakończeniu postępowania
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
874. Data: 2019-04-02 09:03
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o zakończeniu postępowania
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
875. Data: 2019-04-01 07:48
Dział: Urząd » Druki i formularze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: KOMPLEKSOWA UMOWA O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW (OWU)
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
876. Data: 2019-04-01 07:47
Dział: Urząd » Druki i formularze
Opis zmian: dodanie artykułu: KOMPLEKSOWA UMOWA O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW (OWU)
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
877. Data: 2019-03-28 15:24
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opracowanie projektu zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
878. Data: 2019-03-28 15:22
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opracowanie projektu zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
879. Data: 2019-03-28 15:20
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opracowanie projektu zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
880. Data: 2019-03-26 14:10
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opracowanie projektu zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
881. Data: 2019-03-26 14:08
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opracowanie projektu zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
882. Data: 2019-03-22 15:09
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janówek
Wykonanie: Marek Matuszczak
883. Data: 2019-03-22 15:04
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janówek
Wykonanie: Marek Matuszczak
884. Data: 2019-03-20 13:47
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opracowanie projektu zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
885. Data: 2019-03-20 13:45
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Opracowanie projektu zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
886. Data: 2019-03-20 08:41
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VIII Kadencja » Sesja IV
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały IV Sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 lutego 2019 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
887. Data: 2019-03-20 08:40
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VIII Kadencja » Sesja IV
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały IV Sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 lutego 2019 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
888. Data: 2019-03-20 08:38
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VIII Kadencja » Sesja IV
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały IV Sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 lutego 2019 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
889. Data: 2019-03-20 08:36
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VIII Kadencja » Sesja IV
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały IV Sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 lutego 2019 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
890. Data: 2019-03-20 08:34
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VIII Kadencja » Sesja IV
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały IV Sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 lutego 2019 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
891. Data: 2019-03-20 08:32
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VIII Kadencja » Sesja IV
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały IV Sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 lutego 2019 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
892. Data: 2019-03-20 08:28
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VIII Kadencja » Sesja IV
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwały IV Sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 lutego 2019 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
893. Data: 2019-03-15 14:15
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji i remontu budynku komunalnego w Wysokinie przy ulicy Warszawskiej
Wykonanie: Marek Matuszczak
894. Data: 2019-03-15 14:14
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji i remontu budynku komunalnego w Wysokinie przy ulicy Warszawskiej
Wykonanie: Marek Matuszczak
895. Data: 2019-03-15 14:08
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji i remontu budynku komunalnego w Wysokinie przy ulicy Warszawskiej
Wykonanie: Marek Matuszczak
896. Data: 2019-03-11 17:46
Dział: Prawo Lokalne » Postanowienia i decyzje » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Decyzja ZP.6220.3.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
897. Data: 2019-03-11 17:45
Dział: Prawo Lokalne » Postanowienia i decyzje » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Decyzja ZP.6220.3.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
898. Data: 2019-03-11 17:43
Dział: Prawo Lokalne » Postanowienia i decyzje » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Decyzja 1/2019 o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
899. Data: 2019-03-11 17:42
Dział: Prawo Lokalne » Postanowienia i decyzje » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Decyzja 1/2019 o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
900. Data: 2019-03-11 17:35
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT O WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: REALIZOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ WŚRÓD MŁODZIEŻY GMINY ODRZYWÓŁ POPRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ Z SEKCJĄ /DRUŻYNĄ PIŁKI NOŻNEJ I JEJ UDZIAŁ W ROZGRYWKACH REGIONALNYCH W OPARCIU O BOISKO SPORTOWE W ODRZYWOLE
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski