główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

91. Data: 2019-01-23 13:33
Dział: Prawo Lokalne » Regulaminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
92. Data: 2019-01-23 13:32
Dział: Urząd » Druki i formularze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wnioski dotyczące dostarczania wody i odprowadzenia ścieków
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
93. Data: 2019-01-23 13:31
Dział: Urząd » Druki i formularze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wnioski dotyczące dostarczania wody i odprowadzenia ścieków
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
94. Data: 2019-01-23 13:27
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa sprzętu komputerowego -12 zestawów w ramach projektu grantowego pn.: Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego.
Wykonanie: Marek Matuszczak
95. Data: 2019-01-23 13:24
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Dostawa sprzętu komputerowego -12 zestawów w ramach projektu grantowego pn.: Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego.
Wykonanie: Marek Matuszczak
96. Data: 2019-01-21 07:32
Dział: Organy » Zastępca Wójta Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Z-ca Wójta Gminy
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
97. Data: 2019-01-21 07:29
Dział: Organy » Wójt Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
98. Data: 2019-01-18 14:13
Dział: Urząd » Druki i formularze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: WNIOSEK O WYDANIE - DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY oraz O WYDANIE - DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
99. Data: 2019-01-18 14:12
Dział: Urząd » Druki i formularze
Opis zmian: dodanie artykułu: WNIOSEK O WYDANIE - DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY oraz O WYDANIE - DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
100. Data: 2019-01-18 13:49
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VII Kadencja » Sesja XXVII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XXVII Sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 26 marca 2018 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
101. Data: 2019-01-15 11:34
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: „Odbiór i utylizacja wyrobów azbestowych w gminie Odrzywół”
Wykonanie: Marek Matuszczak
102. Data: 2019-01-14 15:39
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa sprzętu komputerowego - 12 zestawów - w ramach projektu grantowego pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego.
Wykonanie: Marek Matuszczak
103. Data: 2019-01-14 15:37
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Dostawa sprzętu komputerowego - 12 zestawów - w ramach projektu grantowego pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego.
Wykonanie: Marek Matuszczak
104. Data: 2019-01-08 06:42
Dział: Urząd » Godziny urzędowania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zestawienie numerów wewnętrznych
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
105. Data: 2019-01-07 17:19
Dział: Urząd » Wykaz adresów e-mail
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz adresów e-mail pracowników Urzędu Gminy Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
106. Data: 2019-01-04 15:07
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Zasady optymalnej segregacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zasady optymalnej segregacji
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
107. Data: 2019-01-04 13:49
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Harmonogram odbioru odpadów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w roku 2019
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
108. Data: 2019-01-04 13:48
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Harmonogram odbioru odpadów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w roku 2019
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
109. Data: 2019-01-04 13:43
Dział: Prawo Lokalne » Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Statut Gminy Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
110. Data: 2019-01-04 13:43
Dział: Prawo Lokalne » Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Statut Gminy Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
111. Data: 2019-01-04 13:42
Dział: Prawo Lokalne » Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Statut Gminy Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
112. Data: 2019-01-04 13:40
Dział: Prawo Lokalne » Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Statut Gminy Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
113. Data: 2019-01-04 13:33
Dział: Urząd » Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje ogólne o Urzędzie
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
114. Data: 2019-01-04 13:27
Dział: Urząd » Organizacja urzędu
Opis zmian: usunięcie artykułu: Schemat organizacyjny Urzędu Gminy w Odrzywole
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
115. Data: 2019-01-04 13:26
Dział: Organy » Rada Gminy » Skład Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
116. Data: 2019-01-02 09:48
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Poziomy osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Poziomy osiągnięte w 2013 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
117. Data: 2019-01-02 09:48
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Poziomy osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Poziomy osiągnięte w 2014 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
118. Data: 2019-01-02 09:48
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Poziomy osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Poziomy osiągnięte w 2015 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
119. Data: 2019-01-02 09:47
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Poziomy osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Poziomy osiągnięte w 2016 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
120. Data: 2018-12-14 15:04
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wole stanowiska pracy w Domu Senior+
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski