główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

931. Data: 2019-10-11 14:17
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VIII Kadencja » Sesja IX
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały IX Sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 25 września 2019 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
932. Data: 2019-10-11 14:16
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VIII Kadencja » Sesja IX
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały IX Sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 25 września 2019 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
933. Data: 2019-10-11 14:15
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VIII Kadencja » Sesja IX
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwały IX Sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 25 września 2019 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
934. Data: 2019-10-11 13:57
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
935. Data: 2019-10-11 13:56
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
936. Data: 2019-10-10 13:42
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
937. Data: 2019-10-10 13:41
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
938. Data: 2019-10-10 13:40
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
939. Data: 2019-10-09 07:40
Dział: Urząd » Wykaz adresów e-mail
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz adresów e-mail pracowników Urzędu Gminy Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
940. Data: 2019-10-08 14:44
Dział: Urząd » Wykaz adresów e-mail
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz adresów e-mail pracowników Urzędu Gminy Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
941. Data: 2019-10-08 07:33
Dział: Urząd » Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje ogólne o Urzędzie
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
942. Data: 2019-10-07 13:54
Dział: Urząd » Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje ogólne o Urzędzie
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
943. Data: 2019-10-02 11:17
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Rejestr podmiotów odbierających odpady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr podmiotów odbierających odpady
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
944. Data: 2019-10-02 11:12
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
945. Data: 2019-10-02 11:12
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
946. Data: 2019-10-02 11:09
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
947. Data: 2019-10-02 11:07
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Opłaty
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o opłatach
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
948. Data: 2019-10-02 11:06
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Sprawozdawczość
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2018 ROK- korekta
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
949. Data: 2019-10-02 11:05
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Sprawozdawczość
Opis zmian: dodanie artykułu: SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2018 ROK- korekta
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
950. Data: 2019-10-02 11:03
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Harmonogram odbioru odpadów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w roku 2019
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
951. Data: 2019-10-02 11:00
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Akty prawne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Akty prawne związane z gospodarką odpadami komunalnymi
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
952. Data: 2019-10-01 08:58
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o zakończeniu postępowania
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
953. Data: 2019-09-30 13:25
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2019
Opis zmian: usunięcie artykułu: Remont dróg gminnych z Funduszy Sołeckich
Wykonanie: Marek Matuszczak
954. Data: 2019-09-30 13:24
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont dróg gminnych z Funduszy Sołeckich
Wykonanie: Marek Matuszczak
955. Data: 2019-09-30 13:23
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Remont dróg gminnych z Funduszy Sołeckich
Wykonanie: Marek Matuszczak
956. Data: 2019-09-30 13:13
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa pobocza na ul. Brzeskiej w Wysokinie
Wykonanie: Marek Matuszczak
957. Data: 2019-09-30 13:08
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Budowa pobocza na ul. Brzeskiej w Wysokinie
Wykonanie: Marek Matuszczak
958. Data: 2019-09-30 08:38
Dział: Urząd » Imienne zestawienia głosowań » VIII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX sesja Rady Gminy Odrzywół z dnia 25 września 2019 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
959. Data: 2019-09-30 08:37
Dział: Urząd » Imienne zestawienia głosowań » VIII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: IX sesja Rady Gminy Odrzywół z dnia 25 września 2019 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
960. Data: 2019-09-27 14:53
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Zaproszenie do negocjacji na usługi medyczne Podstawowej Opieki Zdrowotnej w gminie Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski