główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

961. Data: 2019-02-04 08:42
Dział: Prawo Lokalne » Postanowienia i decyzje » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
962. Data: 2019-02-04 08:41
Dział: Prawo Lokalne » Postanowienia i decyzje » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
963. Data: 2019-02-04 08:41
Dział: Prawo Lokalne » Postanowienia i decyzje » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
964. Data: 2019-02-04 08:39
Dział: Prawo Lokalne » Postanowienia i decyzje » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
965. Data: 2019-02-04 08:38
Dział: Prawo Lokalne » Postanowienia i decyzje » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
966. Data: 2019-01-30 10:49
Dział: Urząd » Druki i formularze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wnioski dotyczące dostarczania wody i odprowadzenia ścieków
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
967. Data: 2019-01-25 14:32
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne
Opis zmian: usunięcie artykułu: Informacja o stawkach podatków w 2003r. na terenie Gminy Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
968. Data: 2019-01-24 15:44
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: „Odbiór i utylizacja wyrobów azbestowych w gminie Odrzywół”
Wykonanie: Marek Matuszczak
969. Data: 2019-01-23 13:41
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Decyzja WA.RET.070.1.222.4.2018 w sprawie zatwierdzenia taryfy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
970. Data: 2019-01-23 13:40
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne
Opis zmian: dodanie artykułu: Decyzja WA.RET.070.1.222.4.2018 w sprawie zatwierdzenia taryfy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
971. Data: 2019-01-23 13:34
Dział: Prawo Lokalne » Regulaminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
972. Data: 2019-01-23 13:33
Dział: Prawo Lokalne » Regulaminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
973. Data: 2019-01-23 13:32
Dział: Urząd » Druki i formularze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wnioski dotyczące dostarczania wody i odprowadzenia ścieków
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
974. Data: 2019-01-23 13:31
Dział: Urząd » Druki i formularze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wnioski dotyczące dostarczania wody i odprowadzenia ścieków
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
975. Data: 2019-01-23 13:27
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa sprzętu komputerowego -12 zestawów w ramach projektu grantowego pn.: Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego.
Wykonanie: Marek Matuszczak
976. Data: 2019-01-23 13:24
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Dostawa sprzętu komputerowego -12 zestawów w ramach projektu grantowego pn.: Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego.
Wykonanie: Marek Matuszczak
977. Data: 2019-01-21 07:32
Dział: Organy » Zastępca Wójta Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Z-ca Wójta Gminy
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
978. Data: 2019-01-21 07:29
Dział: Organy » Wójt Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
979. Data: 2019-01-18 14:13
Dział: Urząd » Druki i formularze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: WNIOSEK O WYDANIE - DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY oraz O WYDANIE - DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
980. Data: 2019-01-18 14:12
Dział: Urząd » Druki i formularze
Opis zmian: dodanie artykułu: WNIOSEK O WYDANIE - DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY oraz O WYDANIE - DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
981. Data: 2019-01-18 13:49
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VII Kadencja » Sesja XXVII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XXVII Sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 26 marca 2018 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
982. Data: 2019-01-15 11:34
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: „Odbiór i utylizacja wyrobów azbestowych w gminie Odrzywół”
Wykonanie: Marek Matuszczak
983. Data: 2019-01-14 15:39
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa sprzętu komputerowego - 12 zestawów - w ramach projektu grantowego pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego.
Wykonanie: Marek Matuszczak
984. Data: 2019-01-14 15:37
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Dostawa sprzętu komputerowego - 12 zestawów - w ramach projektu grantowego pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego.
Wykonanie: Marek Matuszczak
985. Data: 2019-01-08 06:42
Dział: Urząd » Godziny urzędowania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zestawienie numerów wewnętrznych
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
986. Data: 2019-01-07 17:19
Dział: Urząd » Wykaz adresów e-mail
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz adresów e-mail pracowników Urzędu Gminy Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
987. Data: 2019-01-04 15:07
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Zasady optymalnej segregacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zasady optymalnej segregacji
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
988. Data: 2019-01-04 13:49
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Harmonogram odbioru odpadów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w roku 2019
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
989. Data: 2019-01-04 13:48
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Harmonogram odbioru odpadów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w roku 2019
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
990. Data: 2019-01-04 13:43
Dział: Prawo Lokalne » Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Statut Gminy Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski