główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1171. Data: 2019-07-03 09:05
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VIII Kadencja » Sesja VI
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały VI Sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 18 czerwca 2019 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1172. Data: 2019-07-03 09:04
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VIII Kadencja » Sesja VI
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały VI Sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 18 czerwca 2019 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1173. Data: 2019-07-03 09:03
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VIII Kadencja » Sesja VI
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały VI Sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 18 czerwca 2019 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1174. Data: 2019-07-03 09:02
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VIII Kadencja » Sesja VI
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały VI Sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 18 czerwca 2019 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1175. Data: 2019-07-03 09:02
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VIII Kadencja » Sesja VI
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały VI Sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 18 czerwca 2019 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1176. Data: 2019-07-03 09:01
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VIII Kadencja » Sesja VI
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały VI Sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 18 czerwca 2019 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1177. Data: 2019-07-03 09:01
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VIII Kadencja » Sesja VI
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały VI Sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 18 czerwca 2019 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1178. Data: 2019-07-03 09:00
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VIII Kadencja » Sesja VI
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały VI Sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 18 czerwca 2019 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1179. Data: 2019-07-03 08:58
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VIII Kadencja » Sesja VI
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały VI Sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 18 czerwca 2019 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1180. Data: 2019-07-03 08:57
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VIII Kadencja » Sesja VI
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwały VI Sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 18 czerwca 2019 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1181. Data: 2019-07-03 08:55
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VIII Kadencja » Sesja V
Opis zmian: usunięcie artykułu: Uchwały V Sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 18 czerwca 2019 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1182. Data: 2019-07-03 08:54
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VIII Kadencja » Sesja V
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały V Sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 18 czerwca 2019 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1183. Data: 2019-07-03 08:52
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VIII Kadencja » Sesja V
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwały V Sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 18 czerwca 2019 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1184. Data: 2019-06-28 10:42
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wysokin
Wykonanie: Marek Matuszczak
1185. Data: 2019-06-28 09:56
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont dróg gminnych w Gminie Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
1186. Data: 2019-06-28 09:55
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont dróg gminnych w Gminie Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
1187. Data: 2019-06-28 09:52
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Remont dróg gminnych w Gminie Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
1188. Data: 2019-06-28 08:06
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o udzieleniu zamówień » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Budowa budynku usługowego - świetlicy wiejskiej w miejscowości Kolonia Ossa gmina Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
1189. Data: 2019-06-27 07:55
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o udzieleniu zamówień » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Odrzywół w okresie 12 miesięcy oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Wykonanie: Marek Matuszczak
1190. Data: 2019-06-26 10:55
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » Rok 2019
Opis zmian: usunięcie artykułu: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Kłonna
Wykonanie: Marek Matuszczak
1191. Data: 2019-06-26 10:53
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Kłonna
Wykonanie: Marek Matuszczak
1192. Data: 2019-06-26 10:53
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Kłonna
Wykonanie: Marek Matuszczak
1193. Data: 2019-06-21 14:04
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wysokin
Wykonanie: Marek Matuszczak
1194. Data: 2019-06-21 14:02
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wysokin
Wykonanie: Marek Matuszczak
1195. Data: 2019-06-21 14:00
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wysokin
Wykonanie: Marek Matuszczak
1196. Data: 2019-06-13 12:46
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki Przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa budynku usługowego - świetlicy wiejskiej w miejscowości Kolonia Ossa gmina Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
1197. Data: 2019-06-13 12:44
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki Przetargów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Budowa budynku usługowego - świetlicy wiejskiej w miejscowości Kolonia Ossa gmina Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
1198. Data: 2019-06-11 14:36
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2019
Opis zmian: usunięcie artykułu: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Kłonna
Wykonanie: Marek Matuszczak
1199. Data: 2019-06-11 14:33
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Kłonna
Wykonanie: Marek Matuszczak
1200. Data: 2019-06-11 14:32
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Kłonna
Wykonanie: Marek Matuszczak