główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

121. Data: 2019-11-13 09:22
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta » Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2005 r. - Pani Marii Teresy Kowalczyk
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
122. Data: 2019-11-13 09:22
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta » Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2004 r. - Pani Marii Teresy Kowalczyk
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
123. Data: 2019-11-13 09:22
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta » Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2003 r. - Pani Marii Teresy Kowalczyk
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
124. Data: 2019-11-13 09:21
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta » Starszy pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2011 r. - Pani Małgorzaty Urszuli Balcerak
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
125. Data: 2019-11-13 09:21
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta » Starszy pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2010 r. - Pani Małgorzaty Urszuli Balcerak
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
126. Data: 2019-11-13 09:21
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta » Starszy pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2009 r. - Pani Małgorzaty Urszuli Balcerak
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
127. Data: 2019-11-13 09:21
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta » Starszy pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2008 r. - Pani Małgorzaty Urszuli Balcerak
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
128. Data: 2019-11-13 09:20
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta » Starszy pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2007 r. - Pani Małgorzaty Urszuli Balcerak
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
129. Data: 2019-11-13 09:20
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta » Starszy pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2006 r. - Pani Małgorzaty Urszuli Balcerak
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
130. Data: 2019-11-13 09:19
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta » Starszy pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2005 r. - Pani Małgorzaty Urszuli Balcerak
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
131. Data: 2019-11-13 09:19
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta » Starszy pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2004 r. - Pani Małgorzaty Urszuli Balcerak
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
132. Data: 2019-11-13 09:19
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta » Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2011 r. - Pana Jerzego Godzińskiego
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
133. Data: 2019-11-13 09:19
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta » Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2010 r. - Pana Jerzego Godzińskiego
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
134. Data: 2019-11-13 09:17
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta » Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2009 r. - Pana Jerzego Godzińskiego
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
135. Data: 2019-11-13 09:17
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta » Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2008 r. - Pana Jerzego Godzińskiego
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
136. Data: 2019-11-13 09:17
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta » Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2007 r. - Pana Jerzego Godzińskiego
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
137. Data: 2019-11-13 09:16
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta » Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2006 r. - Pana Jerzego Godzińskiego
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
138. Data: 2019-11-13 09:16
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy Jednostek Organizacyjnych » Dyrektor SPZOZ w Odrzywole
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2011 rok Dyrektora SPZOZ w Odrzywole - Pana Andrzeja Majchrzaka
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
139. Data: 2019-11-13 09:16
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy Jednostek Organizacyjnych » Dyrektor SPZOZ w Odrzywole
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2010 rok Dyrektora SPZOZ w Odrzywole - Pana Andrzeja Majchrzaka
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
140. Data: 2019-11-13 09:15
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy Jednostek Organizacyjnych » Dyrektor SPZOZ w Odrzywole
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2009 rok Dyrektora SPZOZ w Odrzywole - Pana Andrzeja Majchrzaka
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
141. Data: 2019-11-13 09:15
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy Jednostek Organizacyjnych » Dyrektor SPZOZ w Odrzywole
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2008 rok Dyrektora SPZOZ w Odrzywole - Pana Andrzeja Majchrzaka
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
142. Data: 2019-11-13 09:15
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy Jednostek Organizacyjnych » Dyrektor SPZOZ w Odrzywole
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2007 rok Dyrektora SPZOZ w Odrzywole - Pana Andrzeja Majchrzaka
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
143. Data: 2019-11-13 09:15
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy Jednostek Organizacyjnych » Dyrektor SPZOZ w Odrzywole
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2006 rok Dyrektora SPZOZ w Odrzywole - Pana Andrzeja Majchrzaka
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
144. Data: 2019-11-13 09:14
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy Jednostek Organizacyjnych » Dyrektor SPZOZ w Odrzywole
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2005 rok Dyrektora SPZOZ w Odrzywole - Pana Andrzeja Majchrzaka
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
145. Data: 2019-11-13 09:14
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy Jednostek Organizacyjnych » Dyrektor SPZOZ w Odrzywole
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2004 rok Dyrektora SPZOZ w Odrzywole - Pana Andrzeja Majchrzaka
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
146. Data: 2019-11-13 09:14
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy Jednostek Organizacyjnych » Dyrektor SPZOZ w Odrzywole
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2003 rok Dyrektora SPZOZ w Odrzywole - Pana Andrzeja Majchrzaka
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
147. Data: 2019-11-13 09:13
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy Jednostek Organizacyjnych » Dyrektor SPZOZ w Odrzywole
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2002 rok Dyrektora SPZOZ w Odrzywole - Pana Andrzeja Majchrzaka
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
148. Data: 2019-11-13 09:13
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy Jednostek Organizacyjnych » Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Odrzywole
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2011 rok Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Odrzywole - Barbara Rataj
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
149. Data: 2019-11-13 09:13
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy Jednostek Organizacyjnych » Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Odrzywole
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2010 rok Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Odrzywole - Barbara Rataj
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
150. Data: 2019-11-13 09:12
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy Jednostek Organizacyjnych » Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Odrzywole
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2009 rok Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Odrzywole - Barbara Rataj
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski