główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

121. Data: 2020-04-28 13:15
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi Odrzywół - Kamienna Wola
Wykonanie: Marek Matuszczak
122. Data: 2020-04-28 13:14
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Przebudowa drogi Odrzywół - Kamienna Wola
Wykonanie: Marek Matuszczak
123. Data: 2020-04-28 12:19
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn.: „Remont dróg gminnych na terenie Gminy Odrzywół”
Wykonanie: Marek Matuszczak
124. Data: 2020-04-28 12:16
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn.: pn.: Przebudowa dróg na terenie Gminy Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
125. Data: 2020-04-28 12:15
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn.: pn.: Przebudowa dróg na terenie Gminy Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
126. Data: 2020-04-28 12:13
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn.: pn.: Przebudowa dróg na terenie Gminy Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
127. Data: 2020-04-28 12:12
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn.: pn.: Przebudowa dróg na terenie Gminy Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
128. Data: 2020-04-27 14:50
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Odrzywół gm. Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
129. Data: 2020-04-27 14:29
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Odrzywół gm. Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
130. Data: 2020-04-27 14:28
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Odrzywół gm. Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
131. Data: 2020-04-27 11:00
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont dróg gminnych na terenie Gminy Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
132. Data: 2020-04-24 10:51
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostarczenie komputerów przenośnych w ilości 16 szt. dla uczniów i nauczycieli do zdalnej nauki w Gminie Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
133. Data: 2020-04-24 10:45
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostarczenie komputerów przenośnych w ilości 16 szt. dla uczniów i nauczycieli do zdalnej nauki w Gminie Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
134. Data: 2020-04-24 10:42
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostarczenie komputerów przenośnych w ilości 16 szt. dla uczniów i nauczycieli do zdalnej nauki w Gminie Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
135. Data: 2020-04-23 14:16
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostarczenie komputerów przenośnych w ilości 16 szt. dla uczniów i nauczycieli do zdalnej nauki w Gminie Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
136. Data: 2020-04-23 14:14
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Dostarczenie komputerów przenośnych w ilości 16 szt. dla uczniów i nauczycieli do zdalnej nauki w Gminie Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
137. Data: 2020-04-23 13:36
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o sprzedaży samochodu marki STAR 1142 12. 0t.
Wykonanie: Marek Matuszczak
138. Data: 2020-04-23 13:34
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o sprzedaży samochodu marki STAR 1142 12. 0t.
Wykonanie: Marek Matuszczak
139. Data: 2020-04-23 13:33
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o sprzedaży samochodu marki STAR 1142 12. 0t.
Wykonanie: Marek Matuszczak
140. Data: 2020-04-17 14:23
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont dróg gminnych na terenie Gminy Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
141. Data: 2020-04-17 14:22
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont dróg gminnych na terenie Gminy Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
142. Data: 2020-04-17 14:20
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont dróg gminnych na terenie Gminy Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
143. Data: 2020-04-17 14:19
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont dróg gminnych na terenie Gminy Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
144. Data: 2020-04-17 14:15
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont dróg gminnych na terenie Gminy Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
145. Data: 2020-04-17 14:11
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont dróg gminnych na terenie Gminy Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
146. Data: 2020-04-17 14:08
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Remont dróg gminnych na terenie Gminy Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
147. Data: 2020-04-17 14:07
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Remont dróg gminnych na terenie Gminy Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
148. Data: 2020-04-17 08:30
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostarczenie komputerów przenośnych w ilości 16 szt. dla uczniów i nauczycieli do zdalnej nauki w Gminie Odrzywół.
Wykonanie: Marek Matuszczak
149. Data: 2020-04-15 13:41
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostarczenie komputerów przenośnych w ilości 16 szt. dla uczniów i nauczycieli do zdalnej nauki w Gminie Odrzywół.
Wykonanie: Marek Matuszczak
150. Data: 2020-04-15 13:38
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Dostarczenie komputerów przenośnych w ilości 16 szt. dla uczniów i nauczycieli do zdalnej nauki w Gminie Odrzywół.
Wykonanie: Marek Matuszczak