główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

121. Data: 2018-11-29 11:08
Dział: Urząd » Imienne zestawienia głosowań » VIII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II sesja Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 listopada 2018 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
122. Data: 2018-11-29 11:07
Dział: Urząd » Imienne zestawienia głosowań » VIII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II sesja Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 listopada 2018 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
123. Data: 2018-11-29 11:07
Dział: Urząd » Imienne zestawienia głosowań » VIII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: II sesja Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 listopada 2018 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
124. Data: 2018-11-28 12:50
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przystosowanie pomieszczeń biurowych dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w budynku przedszkola w miejscowości Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
125. Data: 2018-11-28 12:47
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Przystosowanie pomieszczeń biurowych dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w budynku przedszkola w miejscowości Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
126. Data: 2018-11-23 13:49
Dział: Urząd » Dane podstawowe » VIII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: I sesja Rady Gminy Odrzywół z dnia 19 listopada 2018 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
127. Data: 2018-11-23 13:48
Dział: Urząd » Dane podstawowe » VIII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: I sesja Rady Gminy Odrzywół z dnia 19 listopada 2018 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
128. Data: 2018-11-23 13:48
Dział: Urząd » Dane podstawowe
Opis zmian: usunięcie artykułu: I sesja Rady Gminy Odrzywół z dnia 19 listopada 2018 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
129. Data: 2018-11-23 13:42
Dział: Urząd » Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: I sesja Rady Gminy Odrzywół z dnia 19 listopada 2018 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
130. Data: 2018-11-23 13:41
Dział: Urząd » Dane podstawowe
Opis zmian: dodanie artykułu: I sesja Rady Gminy Odrzywół z dnia 19 listopada 2018 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
131. Data: 2018-11-20 07:34
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Odrzywół na rok 2019
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
132. Data: 2018-11-20 07:33
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Odrzywół na rok 2019
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
133. Data: 2018-11-20 07:32
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Odrzywół na rok 2019
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
134. Data: 2018-11-20 07:31
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
135. Data: 2018-11-14 10:58
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Rejestr podmiotów odbierających odpady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr podmiotów odbierających odpady
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
136. Data: 2018-11-14 08:36
Dział: Urząd » Dane podstawowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Transmisja na żywo
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
137. Data: 2018-11-13 15:01
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE Wójta Gminy Odrzywół z dnia 13.11.2018 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok".
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
138. Data: 2018-11-13 15:00
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE Wójta Gminy Odrzywół z dnia 13.11.2018 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu ?Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok?.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
139. Data: 2018-11-13 14:43
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE Wójta Gminy Odrzywół z dnia 13.11.2018 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu ?Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok?.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
140. Data: 2018-11-13 14:42
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: OGŁOSZENIE Wójta Gminy Odrzywół z dnia 13.11.2018 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu ?Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok?.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
141. Data: 2018-11-13 13:59
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy, rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
142. Data: 2018-11-13 13:57
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyposażenie Dziennego Domu Senior+
Wykonanie: Marek Matuszczak
143. Data: 2018-11-13 13:56
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Wyposażenie Dziennego Domu Senior+
Wykonanie: Marek Matuszczak
144. Data: 2018-11-13 13:53
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyposażenie Dziennego Domu ?Senior+? w Odrzywole przy ul. Tomaszowskiej 57
Wykonanie: Marek Matuszczak
145. Data: 2018-11-09 08:07
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
146. Data: 2018-11-09 08:06
Dział: Urząd » Praca - nabory/konkursy » Ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
147. Data: 2018-11-06 07:58
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: demontażu napowietrznej linii SN oraz napowietrznej stacji trafo oraz budowa nowej napowietrznej stacji trafo w nowej lokalizacji, budowa linii kablowej SN wraz z stanowiskiem słupowym, przebudowa istniejącej linii napowietrznej nN (wymiana przewodów Al. na przewody izolowane typu AsXS) wraz z wymianą istniejących stanowisk słupowych na nowe, przebudowa linii kablowej nN, budowa nowej linii kablowej nN oraz przebudowa przyłączy napowietrznych (wymiana gołych przyłączy typu Al. na izolowane typu AsXSn) oraz budowa przyłączy kablowych nN wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi i wlz w miejscowości Kamienna Wola
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
148. Data: 2018-11-06 07:57
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: demontażu napowietrznej linii SN oraz napowietrznej stacji trafo oraz budowa nowej napowietrznej stacji trafo w nowej lokalizacji, budowa linii kablowej SN wraz z stanowiskiem słupowym, przebudowa istniejącej linii napowietrznej nN (wymiana przewodów Al. na przewody izolowane typu AsXS) wraz z wymianą istniejących stanowisk słupowych na nowe, przebudowa linii kablowej nN, budowa nowej linii kablowej nN oraz przebudowa przyłączy napowietrznych (wymiana gołych przyłączy typu Al. na izolowane typu AsXSn) oraz budowa przyłączy kablowych nN wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi i wlz w miejscowości Kamienna Wola
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
149. Data: 2018-11-06 07:51
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa i montaż multimedialnej Ławki Niepodległości według projektu Ministerstwa Obrony Narodowej
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
150. Data: 2018-11-05 10:32
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Dostawa i montaż multimedialnej Ławki Niepodległości według projektu Ministerstwa Obrony Narodowej
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski