główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1351. Data: 2018-08-22 10:30
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Osiągnięte poziomy recyklingu
Opis zmian: dodanie artykułu: Poziomy odzysku osiągnięte przez Gminę Odrzywół w roku 2016
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1352. Data: 2018-08-22 10:29
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Osiągnięte poziomy recyklingu
Opis zmian: dodanie artykułu: Poziomy odzysku osiągnięte przez Gminę Odrzywół w roku 2015
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1353. Data: 2018-08-22 10:29
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Osiągnięte poziomy recyklingu
Opis zmian: dodanie artykułu: Poziomy odzysku osiągnięte przez Gminę Odrzywół w roku 2014
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1354. Data: 2018-08-22 10:28
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Osiągnięte poziomy recyklingu
Opis zmian: dodanie artykułu: Poziomy odzysku osiągnięte przez Gminę Odrzywół w roku 2013
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1355. Data: 2018-08-22 10:27
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Osiągnięte poziomy recyklingu
Opis zmian: dodanie artykułu: Poziomy odzysku osiągnięte przez Gminę Odrzywół w roku 2012
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1356. Data: 2018-08-22 10:24
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
Opis zmian: dodanie artykułu: Masa i miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Odrzywół zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w 2013 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1357. Data: 2018-08-22 10:22
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
Opis zmian: dodanie artykułu: Masa i miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Odrzywół zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w 2014 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1358. Data: 2018-08-22 10:21
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
Opis zmian: dodanie artykułu: Masa i miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Odrzywół zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w 2015 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1359. Data: 2018-08-22 10:20
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
Opis zmian: dodanie artykułu: Masa i miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Odrzywół zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w 2016 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1360. Data: 2018-08-22 10:17
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
Opis zmian: dodanie artykułu: Masa i miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Odrzywół zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w 2017 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1361. Data: 2018-08-22 10:15
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
Opis zmian: usunięcie artykułu: Miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Odrzywół zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1362. Data: 2018-08-22 10:15
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
Opis zmian: dodanie artykułu: Miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Odrzywół zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1363. Data: 2018-08-22 10:15
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
Opis zmian: dodanie artykułu: Miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Odrzywół zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1364. Data: 2018-08-22 10:07
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1365. Data: 2018-08-22 09:58
Dział: Inne » Gospodarka odpadami
Opis zmian: usunięcie artykułu: Nowy system gospodarki odpadami - informacja dla mieszkańców
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1366. Data: 2018-08-22 09:58
Dział: Inne » Gospodarka odpadami
Opis zmian: usunięcie artykułu: Informacja na temat odbioru odpadów komunalnych
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1367. Data: 2018-08-20 15:04
Dział: Wybory samorządowe 2018 » Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie w sprawie podziału Gminy Odrzywół na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1368. Data: 2018-08-20 15:00
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o podziale Gminy na okręgi wyborcze
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1369. Data: 2018-08-20 14:59
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o podziale Gminy na okręgi wyborcze
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1370. Data: 2018-08-20 09:50
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: POWTÓRNY NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO PRACY ASYSTENT RODZINY
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1371. Data: 2018-08-17 13:02
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT O WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: UPOWSZECHNIENIE KULTURY FIZYCZNEJ ? PIŁKA NOŻNA WŚRÓD MŁODZIEŻY GMINY ODRZYWÓŁ NA 2018 ROK
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1372. Data: 2018-08-14 11:25
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Termomodernizacja budynku przedszkola w Odrzywole - etap I
Wykonanie: Marek Matuszczak
1373. Data: 2018-08-14 11:24
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Termomodernizacja budynku przedszkola w Odrzywole - etap I
Wykonanie: Marek Matuszczak
1374. Data: 2018-08-14 11:23
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Termomodernizacja budynku przedszkola w Odrzywole - etap I
Wykonanie: Marek Matuszczak
1375. Data: 2018-08-14 11:23
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Termomodernizacja budynku przedszkola w Odrzywole - etap I
Wykonanie: Marek Matuszczak
1376. Data: 2018-08-14 11:22
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Termomodernizacja budynku przedszkola w Odrzywole - etap I
Wykonanie: Marek Matuszczak
1377. Data: 2018-08-14 11:22
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Termomodernizacja budynku przedszkola w Odrzywole - etap I
Wykonanie: Marek Matuszczak
1378. Data: 2018-08-14 11:21
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Termomodernizacja budynku przedszkola w Odrzywole - etap I
Wykonanie: Marek Matuszczak
1379. Data: 2018-08-14 11:21
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Termomodernizacja budynku przedszkola w Odrzywole - etap I
Wykonanie: Marek Matuszczak
1380. Data: 2018-08-14 11:19
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Termomodernizacja budynku przedszkola w Odrzywole - etap I
Wykonanie: Marek Matuszczak