główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1351. Data: 2019-02-06 11:19
Dział: Urząd » Wnioski, zapytania i interpelacje
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie Pana Sławomira Gajewskiego Radnego Gminy Odrzywół nr SG-Nr 4/2019
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1352. Data: 2019-02-06 11:18
Dział: Urząd » Wnioski, zapytania i interpelacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie Pana Sławomira Gajewskiego Radnego Gminy Odrzywół nr SG-Nr 1/2019
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1353. Data: 2019-02-06 11:18
Dział: Urząd » Wnioski, zapytania i interpelacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie Pana Sławomira Gajewskiego Radnego Gminy Odrzywół nr SG-Nr 3/2019
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1354. Data: 2019-02-06 11:17
Dział: Urząd » Wnioski, zapytania i interpelacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie Pana Sławomira Gajewskiego Radnego Gminy Odrzywół nr SG-Nr 3/2019
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1355. Data: 2019-02-06 11:16
Dział: Urząd » Wnioski, zapytania i interpelacje
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie Pana Sławomira Gajewskiego Radnego Gminy Odrzywół nr SG-Nr 3/2019
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1356. Data: 2019-02-06 11:16
Dział: Urząd » Wnioski, zapytania i interpelacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie Pana Sławomira Gajewskiego Radnego Gminy Odrzywół nr SG-Nr 1/2019
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1357. Data: 2019-02-06 11:15
Dział: Urząd » Wnioski, zapytania i interpelacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie Pana Sławomira Gajewskiego Radnego Gminy Odrzywół nr SG-Nr 1/2019
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1358. Data: 2019-02-06 11:14
Dział: Urząd » Wnioski, zapytania i interpelacje
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie Pana Sławomira Gajewskiego Radnego Gminy Odrzywół nr SG-Nr 1/2019
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1359. Data: 2019-02-05 15:00
Dział: Zamówienia Publiczne » PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2019 w załączeniu
Wykonanie: Marek Matuszczak
1360. Data: 2019-02-05 14:57
Dział: Zamówienia Publiczne » PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2019 w załączeniu
Wykonanie: Marek Matuszczak
1361. Data: 2019-02-04 09:36
Dział: Urząd » Imienne zestawienia głosowań » VIII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: III sesja Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 stycznia 2019 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1362. Data: 2019-02-04 09:36
Dział: Urząd » Imienne zestawienia głosowań » VIII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: III sesja Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 stycznia 2019 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1363. Data: 2019-02-04 09:35
Dział: Urząd » Imienne zestawienia głosowań » VIII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: III sesja Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 stycznia 2019 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1364. Data: 2019-02-04 08:42
Dział: Prawo Lokalne » Postanowienia i decyzje » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1365. Data: 2019-02-04 08:41
Dział: Prawo Lokalne » Postanowienia i decyzje » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1366. Data: 2019-02-04 08:41
Dział: Prawo Lokalne » Postanowienia i decyzje » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1367. Data: 2019-02-04 08:39
Dział: Prawo Lokalne » Postanowienia i decyzje » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1368. Data: 2019-02-04 08:38
Dział: Prawo Lokalne » Postanowienia i decyzje » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1369. Data: 2019-01-30 10:49
Dział: Urząd » Druki i formularze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wnioski dotyczące dostarczania wody i odprowadzenia ścieków
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1370. Data: 2019-01-25 14:32
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne
Opis zmian: usunięcie artykułu: Informacja o stawkach podatków w 2003r. na terenie Gminy Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1371. Data: 2019-01-24 15:44
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: „Odbiór i utylizacja wyrobów azbestowych w gminie Odrzywół”
Wykonanie: Marek Matuszczak
1372. Data: 2019-01-23 13:41
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Decyzja WA.RET.070.1.222.4.2018 w sprawie zatwierdzenia taryfy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1373. Data: 2019-01-23 13:40
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne
Opis zmian: dodanie artykułu: Decyzja WA.RET.070.1.222.4.2018 w sprawie zatwierdzenia taryfy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1374. Data: 2019-01-23 13:34
Dział: Prawo Lokalne » Regulaminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1375. Data: 2019-01-23 13:33
Dział: Prawo Lokalne » Regulaminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1376. Data: 2019-01-23 13:32
Dział: Urząd » Druki i formularze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wnioski dotyczące dostarczania wody i odprowadzenia ścieków
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1377. Data: 2019-01-23 13:31
Dział: Urząd » Druki i formularze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wnioski dotyczące dostarczania wody i odprowadzenia ścieków
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1378. Data: 2019-01-23 13:27
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa sprzętu komputerowego -12 zestawów w ramach projektu grantowego pn.: Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego.
Wykonanie: Marek Matuszczak
1379. Data: 2019-01-23 13:24
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Dostawa sprzętu komputerowego -12 zestawów w ramach projektu grantowego pn.: Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego.
Wykonanie: Marek Matuszczak
1380. Data: 2019-01-21 07:32
Dział: Organy » Zastępca Wójta Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Z-ca Wójta Gminy
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski