główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1381. Data: 2018-11-29 12:09
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VII Kadencja » Sesja XXXIV
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XXXIV sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 9 listopada 2018 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1382. Data: 2018-11-29 12:07
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VII Kadencja » Sesja XXXIV
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XXXIV sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 9 listopada 2018 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1383. Data: 2018-11-29 12:06
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VII Kadencja » Sesja XXXIV
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XXXIV sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 9 listopada 2018 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1384. Data: 2018-11-29 12:05
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VII Kadencja » Sesja XXXIV
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XXXIV sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 9 listopada 2018 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1385. Data: 2018-11-29 12:04
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VII Kadencja » Sesja XXXIV
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwały XXXIV sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 9 listopada 2018 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1386. Data: 2018-11-29 12:02
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VIII Kadencja » Sesja I
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały I sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 19 listopada 2018 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1387. Data: 2018-11-29 12:02
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VIII Kadencja » Sesja I
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały I sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 19 listopada 2018 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1388. Data: 2018-11-29 12:02
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VIII Kadencja » Sesja I
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwały I sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 19 listopada 2018 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1389. Data: 2018-11-29 11:08
Dział: Urząd » Imienne zestawienia głosowań » VIII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II sesja Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 listopada 2018 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1390. Data: 2018-11-29 11:07
Dział: Urząd » Imienne zestawienia głosowań » VIII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II sesja Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 listopada 2018 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1391. Data: 2018-11-29 11:07
Dział: Urząd » Imienne zestawienia głosowań » VIII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: II sesja Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 listopada 2018 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1392. Data: 2018-11-28 12:50
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przystosowanie pomieszczeń biurowych dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w budynku przedszkola w miejscowości Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
1393. Data: 2018-11-28 12:47
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Przystosowanie pomieszczeń biurowych dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w budynku przedszkola w miejscowości Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
1394. Data: 2018-11-23 13:49
Dział: Urząd » Dane podstawowe » VIII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: I sesja Rady Gminy Odrzywół z dnia 19 listopada 2018 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1395. Data: 2018-11-23 13:48
Dział: Urząd » Dane podstawowe » VIII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: I sesja Rady Gminy Odrzywół z dnia 19 listopada 2018 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1396. Data: 2018-11-23 13:48
Dział: Urząd » Dane podstawowe
Opis zmian: usunięcie artykułu: I sesja Rady Gminy Odrzywół z dnia 19 listopada 2018 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1397. Data: 2018-11-23 13:42
Dział: Urząd » Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: I sesja Rady Gminy Odrzywół z dnia 19 listopada 2018 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1398. Data: 2018-11-23 13:41
Dział: Urząd » Dane podstawowe
Opis zmian: dodanie artykułu: I sesja Rady Gminy Odrzywół z dnia 19 listopada 2018 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1399. Data: 2018-11-20 07:34
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Odrzywół na rok 2019
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1400. Data: 2018-11-20 07:33
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Odrzywół na rok 2019
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1401. Data: 2018-11-20 07:32
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Odrzywół na rok 2019
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1402. Data: 2018-11-20 07:31
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1403. Data: 2018-11-14 10:58
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Rejestr podmiotów odbierających odpady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr podmiotów odbierających odpady
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1404. Data: 2018-11-14 08:36
Dział: Urząd » Dane podstawowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Transmisja na żywo
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1405. Data: 2018-11-13 15:01
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE Wójta Gminy Odrzywół z dnia 13.11.2018 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok".
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1406. Data: 2018-11-13 15:00
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE Wójta Gminy Odrzywół z dnia 13.11.2018 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu ?Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok?.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1407. Data: 2018-11-13 14:43
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE Wójta Gminy Odrzywół z dnia 13.11.2018 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu ?Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok?.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1408. Data: 2018-11-13 14:42
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: OGŁOSZENIE Wójta Gminy Odrzywół z dnia 13.11.2018 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu ?Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok?.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1409. Data: 2018-11-13 13:59
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy, rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
1410. Data: 2018-11-13 13:57
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyposażenie Dziennego Domu Senior+
Wykonanie: Marek Matuszczak