główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

151. Data: 2020-04-17 14:15
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont dróg gminnych na terenie Gminy Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
152. Data: 2020-04-17 14:11
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont dróg gminnych na terenie Gminy Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
153. Data: 2020-04-17 14:08
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Remont dróg gminnych na terenie Gminy Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
154. Data: 2020-04-17 14:07
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Remont dróg gminnych na terenie Gminy Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
155. Data: 2020-04-17 08:30
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostarczenie komputerów przenośnych w ilości 16 szt. dla uczniów i nauczycieli do zdalnej nauki w Gminie Odrzywół.
Wykonanie: Marek Matuszczak
156. Data: 2020-04-15 13:41
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostarczenie komputerów przenośnych w ilości 16 szt. dla uczniów i nauczycieli do zdalnej nauki w Gminie Odrzywół.
Wykonanie: Marek Matuszczak
157. Data: 2020-04-15 13:38
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Dostarczenie komputerów przenośnych w ilości 16 szt. dla uczniów i nauczycieli do zdalnej nauki w Gminie Odrzywół.
Wykonanie: Marek Matuszczak
158. Data: 2020-04-15 13:34
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostarczenie komputerów przenośnych w ilości 17 szt. dla uczniów i nauczycieli do zdalnej nauki w Gminie Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
159. Data: 2020-04-15 13:33
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostarczenie komputerów przenośnych w ilości 17 szt. dla uczniów i nauczycieli do zdalnej nauki w Gminie Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
160. Data: 2020-04-15 13:33
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Dostarczenie komputerów przenośnych w ilości 17 szt. dla uczniów i nauczycieli do zdalnej nauki w Gminie Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
161. Data: 2020-04-15 07:27
Dział: Urząd » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie ZP.6220.3.2020
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
162. Data: 2020-04-15 07:26
Dział: Urząd » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie ZP.6220.3.2020
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
163. Data: 2020-04-14 13:55
Dział: Wybory prezydenckie » Informacje
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
164. Data: 2020-04-14 12:49
Dział: Urząd » Rejestr instytucji kultury
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr instytucji kultury
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
165. Data: 2020-04-14 12:48
Dział: Urząd » Rejestr instytucji kultury
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr instytucji kultury
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
166. Data: 2020-04-14 12:47
Dział: Urząd » Rejestr instytucji kultury
Opis zmian: dodanie artykułu: Rejestr instytucji kultury
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
167. Data: 2020-04-10 10:40
Dział: Wybory prezydenckie » Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY ODRZYWÓŁ z dnia 30 marca 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
168. Data: 2020-04-02 13:06
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostarczenie komputerów przenośnych dla uczniów i nauczycieli do zdalnej nauki w Gminie Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
169. Data: 2020-04-02 09:57
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostarczenie komputerów przenośnych dla uczniów i nauczycieli do zdalnej nauki w Gminie Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
170. Data: 2020-04-02 09:55
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostarczenie komputerów przenośnych dla uczniów i nauczycieli do zdalnej nauki w Gminie Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
171. Data: 2020-04-01 11:28
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostarczenie komputerów przenośnych dla uczniów i nauczycieli do zdalnej nauki w Gminie Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
172. Data: 2020-04-01 11:27
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Dostarczenie komputerów przenośnych dla uczniów i nauczycieli do zdalnej nauki w Gminie Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
173. Data: 2020-03-31 14:01
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont budynku kaplicy rzymskokatolickiej pw. Św. Marii Magdaleny w Stanisławowie
Wykonanie: Marek Matuszczak
174. Data: 2020-03-31 14:01
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont budynku kaplicy rzymskokatolickiej pw. Św. Marii Magdaleny w Stanisławowie
Wykonanie: Marek Matuszczak
175. Data: 2020-03-31 14:00
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont budynku kaplicy rzymskokatolickiej pw. Św. Marii Magdaleny w Stanisławowie
Wykonanie: Marek Matuszczak
176. Data: 2020-03-31 13:59
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont budynku kaplicy rzymskokatolickiej pw. Św. Marii Magdaleny w Stanisławowie
Wykonanie: Marek Matuszczak
177. Data: 2020-03-31 13:58
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Remont budynku kaplicy rzymskokatolickiej pw. Św. Marii Magdaleny w Stanisławowie
Wykonanie: Marek Matuszczak
178. Data: 2020-03-30 11:27
Dział: Urząd » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie ZP.6220.1.2020 z dnia 30.03.2020 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
179. Data: 2020-03-30 11:26
Dział: Urząd » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie ZP.6220.2.2020 z dnia 30.03.2020 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
180. Data: 2020-03-30 11:25
Dział: Urząd » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie ZP.6220.2.2020 z dnia 30.03.2020 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski