główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

181. Data: 2019-05-08 10:11
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Rada Gminy Odrzywół - VIII Kadencja » Glimasiński Stanisław
Opis zmian: dodanie artykułu: Początek kadencji
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
182. Data: 2019-05-06 13:51
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Odrzywół w okresie 24 miesięcy oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Wykonanie: Marek Matuszczak
183. Data: 2019-05-06 13:50
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Odrzywół w okresie 24 miesięcy oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Wykonanie: Marek Matuszczak
184. Data: 2019-05-06 13:48
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Odrzywół w okresie 24 miesięcy oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Wykonanie: Marek Matuszczak
185. Data: 2019-04-26 16:41
Dział: Wybory do Parlamentu Europejskiego » Informacje
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja na temat dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych nr 1 i 4 oraz informacja na temat losowania składów Obwodowych Komisji Wyborczych nr 2 i 3
Wykonanie: Marek Matuszczak
186. Data: 2019-04-26 14:18
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Masa i miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Odrzywół zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w 2018 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
187. Data: 2019-04-26 14:17
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Masa i miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Odrzywół zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w 2018 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
188. Data: 2019-04-26 14:15
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Masa i miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Odrzywół zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w 2018 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
189. Data: 2019-04-26 14:14
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Masa i miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Odrzywół zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w 2018 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
190. Data: 2019-04-26 14:12
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
Opis zmian: dodanie artykułu: Masa i miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Odrzywół zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w 2018 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
191. Data: 2019-04-26 14:03
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
Opis zmian: usunięcie artykułu: Miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Odrzywół zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
192. Data: 2019-04-26 14:02
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Osiągnięte poziomy recyklingu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Poziomy odzysku osiągnięte przez Gminę Odrzywół w roku 2018
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
193. Data: 2019-04-26 14:00
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Poziomy osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne
Opis zmian: dodanie artykułu: Poziomy osiągnięte w 2018 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
194. Data: 2019-04-19 12:16
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opracowanie projektu zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
195. Data: 2019-04-19 12:14
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opracowanie projektu zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
196. Data: 2019-04-19 12:12
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Opracowanie projektu zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
197. Data: 2019-04-19 11:54
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki Przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janówek
Wykonanie: Marek Matuszczak
198. Data: 2019-04-19 11:51
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki Przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janówek
Wykonanie: Marek Matuszczak
199. Data: 2019-04-19 11:49
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki Przetargów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janówek
Wykonanie: Marek Matuszczak
200. Data: 2019-04-09 13:12
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janówek
Wykonanie: Marek Matuszczak
201. Data: 2019-04-09 13:10
Dział: Zamówienia Publiczne » Informacje z otwarcia ofert » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janówek
Wykonanie: Marek Matuszczak
202. Data: 2019-04-09 13:05
Dział: Zamówienia Publiczne » Informacje z otwarcia ofert » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janówek
Wykonanie: Marek Matuszczak
203. Data: 2019-04-08 13:53
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Osiągnięte poziomy recyklingu
Opis zmian: dodanie artykułu: Poziomy odzysku osiągnięte przez Gminę Odrzywół w roku 2018
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
204. Data: 2019-04-08 13:48
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Sprawozdawczość
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2018 ROK
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
205. Data: 2019-04-08 13:47
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Sprawozdawczość
Opis zmian: dodanie artykułu: SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2018 ROK
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
206. Data: 2019-04-08 13:46
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Decyzja ZP.6220.4.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji gazu płynnego o stację paliw płynnych w miejscowości Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
207. Data: 2019-04-08 13:45
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Decyzja ZP.6220.4.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji gazu płynnego o stację paliw płynnych w miejscowości Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
208. Data: 2019-04-05 12:38
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opracowanie projektu zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
209. Data: 2019-04-04 12:58
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janówek
Wykonanie: Marek Matuszczak
210. Data: 2019-04-04 09:38
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opracowanie projektu zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak