główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1801. Data: 2018-02-21 10:31
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VII Kadencja » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 154/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia "Polityki Bezpieczeństwa" oraz "Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym" w Urzędzie Gminy Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1802. Data: 2018-02-21 10:30
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VII Kadencja » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 153/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2017 rok, zmian w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1803. Data: 2018-02-21 10:29
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VII Kadencja » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 153/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2017 rok, zmian w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1804. Data: 2018-02-21 10:28
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VII Kadencja » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 152/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Odrzywół na lata 2017-2028
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1805. Data: 2018-02-21 10:28
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VII Kadencja » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 152/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Odrzywół na lata 2017-2028
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1806. Data: 2018-02-21 10:26
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VII Kadencja » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 151/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1807. Data: 2018-02-21 10:26
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VII Kadencja » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 151/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1808. Data: 2018-02-21 10:25
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VII Kadencja » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 150/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2017 rok, zmian w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1809. Data: 2018-02-21 10:24
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VII Kadencja » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 150/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2017 rok, zmian w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1810. Data: 2018-02-21 10:23
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VII Kadencja » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 149/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 30 października 2017 roku w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu KIA SPORTAGE 2.0 KAT, nr rej. WPY 26250, będącego własności Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrzywole, przekazanego w dniu 15 maja 2017 r. w użytkowanie Gminie Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1811. Data: 2018-02-21 10:23
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VII Kadencja » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 149/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 30 października 2017 roku w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu KIA SPORTAGE 2.0 KAT, nr rej. WPY 26250, będącego własności Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrzywole, przekazanego w dniu 15 maja 2017 r. w użytkowanie Gminie Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1812. Data: 2018-02-21 10:21
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VII Kadencja » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 148/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 30 października 2017 roku w sprawie przedłożenia Radzie Gminy projektu budżetu na 2018 rok
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1813. Data: 2018-02-21 10:21
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VII Kadencja » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 148/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 30 października 2017 roku w sprawie przedłożenia Radzie Gminy projektu budżetu na 2018 rok
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1814. Data: 2018-02-21 10:20
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VII Kadencja » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 148/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 30 października 2017 roku w sprawie przedłożenia Radzie Gminy projektu budżetu na 2018 rok
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1815. Data: 2018-02-21 10:19
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VII Kadencja » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 147/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 30 października 2017 roku w sprawie przedłożenia Radzie Gminy projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1816. Data: 2018-02-21 10:17
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VII Kadencja » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 147/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 30 października 2017 roku w sprawie przedłożenia Radzie Gminy projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1817. Data: 2018-02-21 10:16
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VII Kadencja » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 146/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2017 rok, zmian w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1818. Data: 2018-02-21 10:15
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VII Kadencja » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 146/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2017 rok, zmian w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1819. Data: 2018-02-21 10:14
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VII Kadencja » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 145/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 12 października 2017 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2017 rok, zmian w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1820. Data: 2018-02-21 10:14
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VII Kadencja » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 145/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 12 października 2017 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2017 rok, zmian w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1821. Data: 2018-02-21 10:13
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VII Kadencja » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 142/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 19 września 2017 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2017 rok, zmian w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1822. Data: 2018-02-21 10:12
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VII Kadencja » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 142/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 19 września 2017 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2017 rok, zmian w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1823. Data: 2018-02-21 07:46
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VII Kadencja » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 140/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 4 września 2017 roku w sprawie powołania Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu Jelcz 417KNK18, numer rejestracyjny WPY 00998, będącego na wyposażeniu OSP Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1824. Data: 2018-02-21 07:46
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VII Kadencja » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 138/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu KIA SPORTAGE 2.0 KAT, nr rej. WPY 26250, będącego własności Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrzywole, oddanego w użytkowanie Gminie Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1825. Data: 2018-02-21 07:45
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VII Kadencja » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 140/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 4 września 2017 roku w sprawie powołania Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu Jelcz 417KNK18, numer rejestracyjny WPY 00998, będącego na wyposażeniu OSP Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1826. Data: 2018-02-21 07:43
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VII Kadencja » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 139/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 4 września 2017 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2017 rok, zmian w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1827. Data: 2018-02-21 07:43
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VII Kadencja » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 139/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 4 września 2017 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2017 rok, zmian w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1828. Data: 2018-02-21 07:41
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VII Kadencja » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 138/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu KIA SPORTAGE 2.0 KAT, nr rej. WPY 26250, będącego własności Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrzywole, oddanego w użytkowanie Gminie Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1829. Data: 2018-02-21 07:39
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VII Kadencja » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 137/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Odrzywół za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
1830. Data: 2018-02-21 07:38
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VII Kadencja » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 137/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Odrzywół za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski