główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2101. Data: 2018-02-19 10:14
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VII Kadencja » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 108/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2017 rok.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2102. Data: 2018-02-19 10:03
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VII Kadencja » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 106/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Odrzywół na lata 2016-2024
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2103. Data: 2018-02-19 10:02
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VII Kadencja » Rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 106/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Odrzywół na lata 2016-2024
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2104. Data: 2018-02-19 10:00
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VII Kadencja » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 105/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2016 rok, zmian w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2105. Data: 2018-02-19 10:00
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VII Kadencja » Rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 105/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2016 rok, zmian w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2106. Data: 2018-02-19 09:59
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VII Kadencja » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 104/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury w Urzędzie Gminy w Odrzywole jednostkach organizacyjnych Gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2107. Data: 2018-02-19 09:58
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VII Kadencja » Rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 104/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury w Urzędzie Gminy w Odrzywole jednostkach organizacyjnych Gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2108. Data: 2018-02-19 09:57
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VII Kadencja » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 103/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie organizacji czasu pracy Urzędu Gminy w Odrzywole w dniu 21 i 23 grudnia 2016 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2109. Data: 2018-02-19 09:57
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VII Kadencja » Rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 103/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie organizacji czasu pracy Urzędu Gminy w Odrzywole w dniu 21 i 23 grudnia 2016 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2110. Data: 2018-02-19 09:55
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VII Kadencja » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 102/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2111. Data: 2018-02-19 09:55
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VII Kadencja » Rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 102/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2112. Data: 2018-02-19 09:53
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VII Kadencja » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 101/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2016 rok, zmian w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2113. Data: 2018-02-19 09:53
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VII Kadencja » Rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 101/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2016 rok, zmian w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2114. Data: 2018-02-19 09:51
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VII Kadencja » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 100/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie powołania Komisji do zniszczenia dysku z komputera nr ewidencyjny 8099/491/G/2799/2007 zawierającym zbiór danych osobowych dt. przyjmowania wniosków i wydawania dowodów osobistych
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2115. Data: 2018-02-19 09:51
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VII Kadencja » Rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 100/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie powołania Komisji do zniszczenia dysku z komputera nr ewidencyjny 8099/491/G/2799/2007 zawierającym zbiór danych osobowych dt. przyjmowania wniosków i wydawania dowodów osobistych
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2116. Data: 2018-02-19 09:48
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VII Kadencja » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 99/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu dt. ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2117. Data: 2018-02-19 09:48
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VII Kadencja » Rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 99/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu dt. ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2118. Data: 2018-02-19 09:46
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VII Kadencja » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 98/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2016 rok, zmian w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2119. Data: 2018-02-19 09:46
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VII Kadencja » Rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 98/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2016 rok, zmian w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2120. Data: 2018-02-19 09:45
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VII Kadencja » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 97/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Odrzywole na czas kryzysu, zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2121. Data: 2018-02-19 09:45
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VII Kadencja » Rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 97/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Odrzywole na czas kryzysu, zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2122. Data: 2018-02-19 09:43
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VII Kadencja » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 95/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie przedłożenia Radzie Gminy projektu budżetu na 2017 rok
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2123. Data: 2018-02-19 09:42
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VII Kadencja » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 95/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie przedłożenia Radzie Gminy projektu budżetu na 2017 rok
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2124. Data: 2018-02-19 09:42
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VII Kadencja » Rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 95/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie przedłożenia Radzie Gminy projektu budżetu na 2017 rok
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2125. Data: 2018-02-19 09:40
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VII Kadencja » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 94/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie przedłożenia Radzie Gminy projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2126. Data: 2018-02-19 09:39
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VII Kadencja » Rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 94/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie przedłożenia Radzie Gminy projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2127. Data: 2018-02-19 09:38
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VII Kadencja » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 93/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 28 października 2016 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2016 rok, zmian w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2128. Data: 2018-02-19 09:38
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VII Kadencja » Rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 93/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 28 października 2016 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2016 rok, zmian w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2129. Data: 2018-02-19 09:35
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VII Kadencja » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 92/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 7 października 2016 roku w sprawie powołania Komisji do ponownego ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu Mercedes Benz 516 CDI nr rej. WPY 16640 będącego własnością Gminy Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2130. Data: 2018-02-19 09:35
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VII Kadencja » Rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 92/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 7 października 2016 roku w sprawie powołania Komisji do ponownego ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu Mercedes Benz 516 CDI nr rej. WPY 16640 będącego własnością Gminy Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski