główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2491. Data: 2017-01-19 19:36
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe sprawozdania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2020
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2492. Data: 2017-01-19 19:36
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe sprawozdania
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2020
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2493. Data: 2017-01-19 19:24
Dział: Prawo Lokalne » Sprawozdania z wykonania budżetu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2494. Data: 2017-01-19 19:23
Dział: Prawo Lokalne » Sprawozdania z wykonania budżetu
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2495. Data: 2017-01-19 19:18
Dział: Prawo Lokalne » Sprawozdania z wykonania budżetu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2496. Data: 2017-01-19 19:17
Dział: Prawo Lokalne » Sprawozdania z wykonania budżetu
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2497. Data: 2017-01-19 19:17
Dział: Prawo Lokalne » Sprawozdania z wykonania budżetu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2498. Data: 2017-01-19 19:15
Dział: Prawo Lokalne » Sprawozdania z wykonania budżetu
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2499. Data: 2017-01-19 19:15
Dział: Prawo Lokalne » Sprawozdania z wykonania budżetu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2500. Data: 2017-01-19 19:14
Dział: Prawo Lokalne » Sprawozdania z wykonania budżetu
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2501. Data: 2017-01-19 19:13
Dział: Prawo Lokalne » Sprawozdania z wykonania budżetu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2502. Data: 2017-01-19 19:13
Dział: Prawo Lokalne » Sprawozdania z wykonania budżetu
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2503. Data: 2017-01-19 19:12
Dział: Prawo Lokalne » Sprawozdania z wykonania budżetu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2504. Data: 2017-01-19 19:12
Dział: Prawo Lokalne » Sprawozdania z wykonania budżetu
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2505. Data: 2017-01-19 19:10
Dział: Prawo Lokalne » Sprawozdania z wykonania budżetu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2506. Data: 2017-01-19 19:10
Dział: Prawo Lokalne » Sprawozdania z wykonania budżetu
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2507. Data: 2017-01-16 10:10
Dział: Organy » Komisje Rady » Komisja Rolnictawa. Bezpieczeństwa Publicznego i Rozwoju Infrastruktury » Plan pracy i sprawozdania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PLAN PRACY KOMISJI ROLNICTWA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I ROZWOJU INFRASTRUKTURY NA 2017 ROK
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2508. Data: 2017-01-16 10:08
Dział: Organy » Komisje Rady » Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych » Plan pracy i sprawozdania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PLAN PRACY KOMISJI OŚWIATY ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH NA 2016 ROK
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2509. Data: 2017-01-16 10:06
Dział: Organy » Komisje Rady » Komisja Budżetu i Finansów i Planowania » Plan pracy i sprawozdania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU FINANSÓW I PLANOWANIA NA 2017 ROK
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2510. Data: 2017-01-16 10:05
Dział: Organy » Komisje Rady » Komisja Rewizyjna » Plan pracy i sprawozdania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2017 ROK
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2511. Data: 2017-01-16 09:59
Dział: Organy » Rada Gminy » Plan pracy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan pracy Rady Gminy Odrzywół na 2017 rok
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2512. Data: 2017-01-16 09:59
Dział: Organy » Rada Gminy » Plan pracy
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan pracy Rady Gminy Odrzywół na 2017 rok
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2513. Data: 2017-01-16 09:59
Dział: Organy » Rada Gminy » Plan pracy
Opis zmian: usunięcie artykułu: Plan pracy Rady Gminy Odrzywół na 2016 rok
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2514. Data: 2017-01-12 11:03
Dział: Prawo Lokalne » Plany, Programy i Strategie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Odrzywół na lata 2017-2018
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2515. Data: 2017-01-12 11:02
Dział: Prawo Lokalne » Plany, Programy i Strategie
Opis zmian: dodanie artykułu: Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Odrzywół na lata 2017-2018
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2516. Data: 2017-01-12 11:01
Dział: Prawo Lokalne » Plany, Programy i Strategie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Odrzywół na 2017 rok
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2517. Data: 2017-01-12 11:01
Dział: Prawo Lokalne » Plany, Programy i Strategie
Opis zmian: dodanie artykułu: Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Odrzywół na 2017 rok
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2518. Data: 2017-01-12 10:59
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet na 2017 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Budżetowa Gminy Odrzywół na 2017 rok
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2519. Data: 2017-01-12 10:58
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet na 2017 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Budżetowa Gminy Odrzywół na 2017 rok
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2520. Data: 2017-01-12 10:57
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VII Kadencja » Sesja XVIII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XVIII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 grudnia 2016 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski