główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2581. Data: 2016-03-17 09:24
Dział: Urząd » Druki i formularze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje i deklaracje podatkowe
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2582. Data: 2016-03-17 09:23
Dział: Urząd » Druki i formularze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje i deklaracje podatkowe
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2583. Data: 2016-03-17 09:22
Dział: Urząd » Druki i formularze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje i deklaracje podatkowe
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2584. Data: 2016-03-17 09:22
Dział: Urząd » Druki i formularze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje i deklaracje podatkowe
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2585. Data: 2016-03-17 09:20
Dział: Urząd » Druki i formularze
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacje i deklaracje podatkowe
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2586. Data: 2016-03-07 10:52
Dział: Urząd » Wykaz adresów e-mail
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz adresów e-mail pracowników Urzędu Gminy Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2587. Data: 2016-03-07 10:49
Dział: Urząd » Numery wewnętrzne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zestawienie numerów wewnętrznych
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2588. Data: 2016-03-01 13:49
Dział: Urząd » Nieodpłatna pomoc prawna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Punkty na terenie powiatu
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2589. Data: 2016-02-22 08:41
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VII Kadencja » Sesja X
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały X sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 29 grudnia 2015 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2590. Data: 2016-02-22 08:40
Dział: Prawo Lokalne » Plany, Programy i Strategie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY ODRZYWÓŁ
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2591. Data: 2016-02-22 08:39
Dział: Prawo Lokalne » Plany, Programy i Strategie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY ODRZYWÓŁ
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2592. Data: 2016-02-22 08:33
Dział: Prawo Lokalne » Plany, Programy i Strategie
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2593. Data: 2016-02-15 18:07
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VII Kadencja » Sesja XI
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XI sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 stycznia 2016 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2594. Data: 2016-02-15 18:05
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VII Kadencja » Sesja XI
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XI sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 stycznia 2016 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2595. Data: 2016-02-15 18:01
Dział: Prawo Lokalne » Plany, Programy i Strategie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Odrzywół na lata 2016-2022
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2596. Data: 2016-02-15 17:59
Dział: Prawo Lokalne » Plany, Programy i Strategie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Odrzywół na lata 2016-2022
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2597. Data: 2016-02-12 13:18
Dział: Organy » Komisje Rady » Komisja Statutowa - doraźna
Opis zmian: dodanie artykułu: Skład komisji
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2598. Data: 2016-02-12 13:16
Dział: Organy » Rada Gminy » Plan pracy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan pracy Rady Gminy Odrzywół na 2016 rok
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2599. Data: 2016-02-12 13:16
Dział: Organy » Rada Gminy » Plan pracy
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan pracy Rady Gminy Odrzywół na 2016 rok
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2600. Data: 2016-02-12 13:14
Dział: Organy » Komisje Rady » Komisja Rolnictawa. Bezpieczeństwa Publicznego i Rozwoju Infrastruktury » Plan pracy i sprawozdania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PLAN PRACY KOMISJI ROLNICTWA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I ROZWOJU INFRASTRUKTURY NA 2016 ROK
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2601. Data: 2016-02-12 13:14
Dział: Organy » Komisje Rady » Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych » Plan pracy i sprawozdania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PLAN PRACY KOMISJI OŚWIATY ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH NA 2016 ROK
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2602. Data: 2016-02-12 13:11
Dział: Organy » Komisje Rady » Komisja Budżetu i Finansów i Planowania » Plan pracy i sprawozdania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU FINANSÓW I PLANOWANIA NA 2016 ROK
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2603. Data: 2016-02-12 13:09
Dział: Organy » Komisje Rady » Komisja Rewizyjna » Plan pracy i sprawozdania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2016 ROK
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2604. Data: 2016-02-12 12:54
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Opinie RIO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Odrzywół projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2016 oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2605. Data: 2016-02-12 12:53
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Opinie RIO
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Odrzywół projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2016.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2606. Data: 2016-02-12 12:52
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Opinie RIO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Odrzywół projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2607. Data: 2016-02-12 12:51
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Opinie RIO
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Odrzywół projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2608. Data: 2016-02-12 12:49
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet na 2016 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Budżetowa Gminy Odrzywół na 2016 rok
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2609. Data: 2016-02-12 12:48
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet na 2016 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Budżetowa Gminy Odrzywół na 2016 rok
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2610. Data: 2016-02-12 12:47
Dział: Prawo Lokalne » Plany, Programy i Strategie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Odrzywół na 2016 rok
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski