główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2611. Data: 2016-11-09 10:13
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Adaptacja i remont pomieszczeń w budynku byłego Posterunku Energetycznego w Odrzywole na Dzienny Dom SENIOR WIGOR
Wykonanie: Marek Matuszczak
2612. Data: 2016-11-08 12:45
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT na zadanie pn.: Wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach.
Wykonanie: Marek Matuszczak
2613. Data: 2016-11-08 12:44
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT na zadanie pn.: Wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach.
Wykonanie: Marek Matuszczak
2614. Data: 2016-11-08 12:43
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach
Wykonanie: Marek Matuszczak
2615. Data: 2016-11-07 14:55
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opracowanie dokumentacji technicznej otwartej strzelnicy sportowej w Lipinach
Wykonanie: Marek Matuszczak
2616. Data: 2016-11-07 14:54
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Opracowanie dokumentacji technicznej otwartej strzelnicy sportowej w Lipinach
Wykonanie: Marek Matuszczak
2617. Data: 2016-11-07 11:14
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok".
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2618. Data: 2016-11-07 11:14
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu ?Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok?.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2619. Data: 2016-11-07 11:13
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu ?Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok?.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2620. Data: 2016-11-07 11:13
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu ?Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok?.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2621. Data: 2016-11-04 14:32
Dział: Urząd » Karty spraw » Referat Gospodarki Komunalnej, Obsługi Sieci Kanalizacyjnej, Transportu, Ewidencji Działalności Gospodarczej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2622. Data: 2016-11-04 14:31
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Rejestr podmiotów odbierających odpady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr podmiotów odbierających odpady
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2623. Data: 2016-11-03 15:23
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach
Wykonanie: Marek Matuszczak
2624. Data: 2016-11-03 15:20
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach
Wykonanie: Marek Matuszczak
2625. Data: 2016-10-31 17:31
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Dziennego Domu "SENIOR WIGOR" w Odrzywole
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2626. Data: 2016-10-28 11:15
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki Przetargów » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup średniego samochodu pożarniczego 4x4 wraz z niezbędnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
2627. Data: 2016-10-28 11:15
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki Przetargów » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup średniego samochodu pożarniczego 4x4 wraz z niezbędnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
2628. Data: 2016-10-28 11:12
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki Przetargów » Rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Marek Matuszczak
2629. Data: 2016-10-25 14:07
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe dot.konserwacji ksiąg Stanu Cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Odrzywole
Wykonanie: Marek Matuszczak
2630. Data: 2016-10-25 12:21
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o udzieleniu zamówień » Rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Remont chodników w Gminie Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
2631. Data: 2016-10-25 11:57
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zagospodarowanie drogi do cmentarza w Odrzywole
Wykonanie: Marek Matuszczak
2632. Data: 2016-10-25 11:55
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » Rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Zagospodarowanie drogi do cmentarza w Odrzywole
Wykonanie: Marek Matuszczak
2633. Data: 2016-10-25 11:50
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont dróg gminnych z Funduszy Sołeckich
Wykonanie: Marek Matuszczak
2634. Data: 2016-10-17 21:03
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze do pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Myślakowicach - Myślakowice1, 26-425 Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2635. Data: 2016-10-17 21:02
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o naborze do pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Myślakowicach - Myślakowice1, 26-425 Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2636. Data: 2016-10-14 14:45
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki Przetargów » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont chodników w Gminie Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
2637. Data: 2016-10-14 14:42
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki Przetargów » Rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Marek Matuszczak
2638. Data: 2016-10-13 15:26
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki Przetargów » Rok 2016
Opis zmian: usunięcie artykułu: Remont chodników w Gminie Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
2639. Data: 2016-10-13 15:00
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki Przetargów » Rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Remont chodników w Gminie Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
2640. Data: 2016-10-13 15:00
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki Przetargów » Rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Remont chodników w Gminie Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak