główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2701. Data: 2015-10-07 12:28
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe dot. Remont dróg gminnych z Funduszy Sołeckich - etap II
Wykonanie: Marek Matuszczak
2702. Data: 2015-10-07 12:27
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe dot. Remont dróg gminnych z Funduszy Sołeckich - etap II
Wykonanie: Marek Matuszczak
2703. Data: 2015-10-07 12:23
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe dot. Remont dróg gminnych z Funduszy Sołeckich - etap II
Wykonanie: Marek Matuszczak
2704. Data: 2015-10-07 12:18
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe dot. Remont dróg gminnych z Funduszy Sołeckich ? etap II
Wykonanie: Marek Matuszczak
2705. Data: 2015-10-07 11:51
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki Przetargów » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2015/2016 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach oraz dla Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie
Wykonanie: Marek Matuszczak
2706. Data: 2015-10-07 11:49
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki Przetargów » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2015/2016 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach oraz dla Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie
Wykonanie: Marek Matuszczak
2707. Data: 2015-10-07 09:53
Dział: Wybory do Sejmu i Senatu RP » Informacje/Ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Multimedialne komunikaty PKW dotyczące Wyborów
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2708. Data: 2015-10-06 18:35
Dział: Inne » Praca » Oferty
Opis zmian: dodanie artykułu: OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2709. Data: 2015-10-05 20:34
Dział: Wybory do Sejmu i Senatu RP » Zarządzenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR 48.2015 WÓJTA GMINY ODRZYWÓŁ z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Odrzywół do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2710. Data: 2015-10-05 20:33
Dział: Wybory do Sejmu i Senatu RP » Zarządzenia
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR 48.2015 WÓJTA GMINY ODRZYWÓŁ z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Odrzywół do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2711. Data: 2015-10-02 15:53
Dział: Wybory do Sejmu i Senatu RP » Informacje/Ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o losowaniu składów OKW
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2712. Data: 2015-10-02 15:51
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o losowaniu składów OKW
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2713. Data: 2015-10-01 10:27
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Zbiórka zużytych urządzeń elektrycznych
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2714. Data: 2015-09-25 11:49
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dot. Remont dróg gminnych z Funduszy Sołeckich - POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE
Wykonanie: Marek Matuszczak
2715. Data: 2015-09-25 11:47
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dot. Remont dróg gminnych z Funduszy Sołeckich ? POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE
Wykonanie: Marek Matuszczak
2716. Data: 2015-09-24 13:44
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2015/2016 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach oraz dla Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie
Wykonanie: Marek Matuszczak
2717. Data: 2015-09-24 13:43
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2015/2016 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach oraz dla Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie
Wykonanie: Marek Matuszczak
2718. Data: 2015-09-24 13:24
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2015/2016
Wykonanie: Marek Matuszczak
2719. Data: 2015-09-24 13:19
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2015/2016
Wykonanie: Marek Matuszczak
2720. Data: 2015-09-24 10:58
Dział: Wybory do Sejmu i Senatu RP » Informacje/Ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Kalendarz wyborczy
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2721. Data: 2015-09-24 10:55
Dział: Wybory do Sejmu i Senatu RP » Obwieszczenia/Postanowienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2722. Data: 2015-09-24 10:54
Dział: Wybory do Sejmu i Senatu RP » Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2723. Data: 2015-09-24 10:53
Dział: Wybory do Sejmu i Senatu RP » Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2724. Data: 2015-09-24 10:51
Dział: Wybory do Sejmu i Senatu RP » Informacje/Ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Instrukcja głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2725. Data: 2015-09-24 10:43
Dział: Referendum » Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie w sprawie: informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2726. Data: 2015-09-24 10:40
Dział: Referendum » Informacje/Ogłoszenia
Opis zmian: usunięcie artykułu: Informacja Wójta Gminy Odrzywół z dnia 7 lipca 2015 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2727. Data: 2015-09-24 10:40
Dział: Referendum » Informacje/Ogłoszenia
Opis zmian: usunięcie artykułu: Informacja dotycząca udziału w pracach obwodowych komisji do spraw referendum.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2728. Data: 2015-09-24 10:40
Dział: Referendum » Informacje/Ogłoszenia
Opis zmian: usunięcie artykułu: Kalendarz czynności
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2729. Data: 2015-09-24 10:40
Dział: Referendum » Informacje/Ogłoszenia
Opis zmian: usunięcie artykułu: Zawiadomienie o terminie losowania składów obwodowych komisji wyborczych ds. referendum powołanych do przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2730. Data: 2015-09-24 10:40
Dział: Referendum » Informacje/Ogłoszenia
Opis zmian: usunięcie artykułu: Składy Obwodowych Komisji ds. Referendum
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski