główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2731. Data: 2015-07-10 14:23
Dział: Referendum » Uchwały
Opis zmian: usunięcie artykułu: Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2732. Data: 2015-07-10 14:22
Dział: Referendum » Druki
Opis zmian: usunięcie artykułu: Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 24 maja 2015 r. (II tura wyborów)
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2733. Data: 2015-07-10 14:22
Dział: Referendum » Druki
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2734. Data: 2015-07-10 14:22
Dział: Referendum » Informacje/Ogłoszenia
Opis zmian: usunięcie artykułu: Informacje dt. głosowania korespondencyjnego
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2735. Data: 2015-07-10 14:22
Dział: Referendum » Informacje/Ogłoszenia
Opis zmian: usunięcie artykułu: Informacja o bezpłatnym wywieszaniu plakatów wyborczych
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2736. Data: 2015-07-10 14:22
Dział: Referendum » Informacje/Ogłoszenia
Opis zmian: usunięcie artykułu: Kalendarz wyborczy
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2737. Data: 2015-07-10 14:22
Dział: Referendum » Informacje/Ogłoszenia
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ogłoszenie o losowaniu składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2738. Data: 2015-07-10 14:21
Dział: Referendum » Informacje/Ogłoszenia
Opis zmian: usunięcie artykułu: Wybory Prezydenckie 2015
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2739. Data: 2015-07-10 14:21
Dział: Referendum » Informacje/Ogłoszenia
Opis zmian: usunięcie artykułu: Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w obwodach głosowania utworzonych w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2740. Data: 2015-07-10 14:21
Dział: Referendum » Informacje/Ogłoszenia
Opis zmian: usunięcie artykułu: Terminy czynności wyborczych przed II turą wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 24.05.2015 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2741. Data: 2015-07-10 14:21
Dział: Referendum » Informacje/Ogłoszenia
Opis zmian: usunięcie artykułu: Instrukcja głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2742. Data: 2015-07-10 14:21
Dział: Referendum » Zarządzenia
Opis zmian: usunięcie artykułu: Zarządzenie Nr 20.2015 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Odrzywół do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2743. Data: 2015-07-10 14:20
Dział: Referendum » Obwieszczenia
Opis zmian: usunięcie artykułu: OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 maja 2015 r. o kandydatach w II turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2744. Data: 2015-07-10 14:20
Dział: Referendum » Obwieszczenia
Opis zmian: usunięcie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Odrzywół z dnia 7 kwietnia 2015 roku w sprawie: informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2745. Data: 2015-07-10 13:51
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2746. Data: 2015-07-08 12:10
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2747. Data: 2015-06-25 14:21
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Rada Gminy Odrzywół - VII Kadencja » Przewodniczący - Stanisław Gapys
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2748. Data: 2015-06-25 14:19
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownictwo Urzędu » Wójt Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2014 rok - Marian Kmieciak
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2749. Data: 2015-06-25 14:19
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownictwo Urzędu » Wójt Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2750. Data: 2015-06-25 14:16
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Rada Gminy Odrzywół - VII Kadencja » Przewodniczący - Stanisław Gapys
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2751. Data: 2015-06-25 14:14
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Rada Gminy Odrzywół - VII Kadencja » Przewodniczący - Stanisław Gapys
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2752. Data: 2015-06-19 13:21
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki Przetargów » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY BUDYNKÓW I LOKALI BIUROWYCH, OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH GMINY ODRZYWÓŁ
Wykonanie: Marek Matuszczak
2753. Data: 2015-06-19 13:19
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki Przetargów » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY BUDYNKÓW I LOKALI BIUROWYCH, OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH GMINY ODRZYWÓŁ
Wykonanie: Marek Matuszczak
2754. Data: 2015-06-19 13:18
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki Przetargów » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Marek Matuszczak
2755. Data: 2015-06-08 10:26
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do składania ofert na zamknięcie i rekultywację składowiska odpadów w Odrzywole oraz na zagospodarowanie osadu ściekowego z oczyszczalni ścieków w Odrzywole.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2756. Data: 2015-06-05 23:08
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Zaproszenie do składania ofert na zamknięcie i rekultywację składowiska odpadów w Odrzywole oraz na zagospodarowanie osadu ściekowego z oczyszczalni ścieków w Odrzywole.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2757. Data: 2015-06-03 08:46
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyjaśnienie nr 2 treści specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. zadania pn.: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY BUDYNKÓW I LOKALI BIUROWYCH, OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH GMINY ODRZYWÓŁ
Wykonanie: Marek Matuszczak
2758. Data: 2015-06-03 08:45
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyjaśnienie nr 2 treści specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. zadania pn.: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY BUDYNKÓW I LOKALI BIUROWYCH, OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH GMINY ODRZYWÓŁ
Wykonanie: Marek Matuszczak
2759. Data: 2015-06-03 08:44
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Wyjaśnienie nr 2 treści specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. zadania pn.: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY BUDYNKÓW I LOKALI BIUROWYCH, OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH GMINY ODRZYWÓŁ
Wykonanie: Marek Matuszczak
2760. Data: 2015-06-02 12:50
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY BUDYNKÓW I LOKALI BIUROWYCH, OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH GMINY ODRZYWÓŁ
Wykonanie: Marek Matuszczak