główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2791. Data: 2014-10-14 22:11
Dział: Wybory » Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2792. Data: 2014-10-14 22:10
Dział: Wybory » Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2793. Data: 2014-10-06 15:02
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Marek Matuszczak
2794. Data: 2014-10-06 15:01
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Marek Matuszczak
2795. Data: 2014-10-06 14:54
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2014/2015 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach oraz dla Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie
Wykonanie: Marek Matuszczak
2796. Data: 2014-10-06 14:53
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2014/2015 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach oraz dla Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie
Wykonanie: Marek Matuszczak
2797. Data: 2014-10-06 08:27
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ZP.6730.3.CP.2014 z dnia 01. 10. 2014 r.
Wykonanie: Jerzy Macierzyński
2798. Data: 2014-10-06 07:49
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2799. Data: 2014-10-02 11:54
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2014/2015 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach oraz dla Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie
Wykonanie: Marek Matuszczak
2800. Data: 2014-10-02 11:50
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot. zamówienia publicznego pn.: Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2014/2015 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach oraz dla Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie
Wykonanie: Marek Matuszczak
2801. Data: 2014-10-02 11:49
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Marek Matuszczak
2802. Data: 2014-10-02 11:05
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o udzieleniu zamówień » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Przebudowa drogi krajowej Nr 48 na odcinku od km 39+142,70 do km 40+065,00 w miejscowości Kamienna Wola. Budowa chodnika.
Wykonanie: Marek Matuszczak
2803. Data: 2014-10-01 11:56
Dział: Wybory » Gminna Komisja Wyborcza
Opis zmian: dodanie artykułu: Skład Komisji
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2804. Data: 2014-10-01 11:53
Dział: Wybory » Gminna Komisja Wyborcza
Opis zmian: dodanie artykułu: Siedziba i harmonogram spotkań
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2805. Data: 2014-09-26 14:59
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dot. Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Myślakowicach
Wykonanie: Marek Matuszczak
2806. Data: 2014-09-26 14:59
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dot. Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Myślakowicach
Wykonanie: Marek Matuszczak
2807. Data: 2014-09-26 14:57
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dot. Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Myślakowicach
Wykonanie: Marek Matuszczak
2808. Data: 2014-09-26 09:46
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2014/2015
Wykonanie: Marek Matuszczak
2809. Data: 2014-09-26 09:44
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Marek Matuszczak
2810. Data: 2014-09-25 13:43
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2014/2015 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach oraz dla Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie
Wykonanie: Marek Matuszczak
2811. Data: 2014-09-25 13:34
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2014/2015 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach oraz dla Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie
Wykonanie: Marek Matuszczak
2812. Data: 2014-09-25 08:04
Dział: Wybory » Druki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wzory druków
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2813. Data: 2014-09-25 08:02
Dział: Wybory » Druki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wzory druków
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2814. Data: 2014-09-25 08:01
Dział: Wybory » Druki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wzory druków
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2815. Data: 2014-09-25 08:01
Dział: Wybory » Druki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wzory druków
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2816. Data: 2014-09-25 08:00
Dział: Wybory » Druki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wzory druków
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2817. Data: 2014-09-25 07:57
Dział: Wybory » Druki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wzory druków
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2818. Data: 2014-09-25 07:54
Dział: Wybory » Druki
Opis zmian: dodanie artykułu: Wzory druków
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2819. Data: 2014-09-24 09:32
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi krajowej Nr 48 na odcinku od km 39+142,70 do km 40+065,00 w miejscowości Kamienna Wola. Budowa chodnika
Wykonanie: Marek Matuszczak
2820. Data: 2014-09-24 09:30
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi krajowej Nr 48 na odcinku od km 39+142,70 do km 40+065,00 w miejscowości Kamienna Wola. Budowa chodnika
Wykonanie: Marek Matuszczak