główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2821. Data: 2014-10-06 15:01
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Marek Matuszczak
2822. Data: 2014-10-06 14:54
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2014/2015 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach oraz dla Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie
Wykonanie: Marek Matuszczak
2823. Data: 2014-10-06 14:53
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2014/2015 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach oraz dla Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie
Wykonanie: Marek Matuszczak
2824. Data: 2014-10-06 08:27
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ZP.6730.3.CP.2014 z dnia 01. 10. 2014 r.
Wykonanie: Jerzy Macierzyński
2825. Data: 2014-10-06 07:49
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2826. Data: 2014-10-02 11:54
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2014/2015 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach oraz dla Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie
Wykonanie: Marek Matuszczak
2827. Data: 2014-10-02 11:50
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot. zamówienia publicznego pn.: Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2014/2015 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach oraz dla Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie
Wykonanie: Marek Matuszczak
2828. Data: 2014-10-02 11:49
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Marek Matuszczak
2829. Data: 2014-10-02 11:05
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o udzieleniu zamówień » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Przebudowa drogi krajowej Nr 48 na odcinku od km 39+142,70 do km 40+065,00 w miejscowości Kamienna Wola. Budowa chodnika.
Wykonanie: Marek Matuszczak
2830. Data: 2014-10-01 11:56
Dział: Wybory » Gminna Komisja Wyborcza
Opis zmian: dodanie artykułu: Skład Komisji
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2831. Data: 2014-10-01 11:53
Dział: Wybory » Gminna Komisja Wyborcza
Opis zmian: dodanie artykułu: Siedziba i harmonogram spotkań
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2832. Data: 2014-09-26 14:59
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dot. Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Myślakowicach
Wykonanie: Marek Matuszczak
2833. Data: 2014-09-26 14:59
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dot. Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Myślakowicach
Wykonanie: Marek Matuszczak
2834. Data: 2014-09-26 14:57
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dot. Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Myślakowicach
Wykonanie: Marek Matuszczak
2835. Data: 2014-09-26 09:46
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2014/2015
Wykonanie: Marek Matuszczak
2836. Data: 2014-09-26 09:44
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Marek Matuszczak
2837. Data: 2014-09-25 13:43
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2014/2015 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach oraz dla Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie
Wykonanie: Marek Matuszczak
2838. Data: 2014-09-25 13:34
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2014/2015 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach oraz dla Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie
Wykonanie: Marek Matuszczak
2839. Data: 2014-09-25 08:04
Dział: Wybory » Druki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wzory druków
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2840. Data: 2014-09-25 08:02
Dział: Wybory » Druki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wzory druków
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2841. Data: 2014-09-25 08:01
Dział: Wybory » Druki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wzory druków
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2842. Data: 2014-09-25 08:01
Dział: Wybory » Druki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wzory druków
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2843. Data: 2014-09-25 08:00
Dział: Wybory » Druki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wzory druków
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2844. Data: 2014-09-25 07:57
Dział: Wybory » Druki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wzory druków
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2845. Data: 2014-09-25 07:54
Dział: Wybory » Druki
Opis zmian: dodanie artykułu: Wzory druków
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2846. Data: 2014-09-24 09:32
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi krajowej Nr 48 na odcinku od km 39+142,70 do km 40+065,00 w miejscowości Kamienna Wola. Budowa chodnika
Wykonanie: Marek Matuszczak
2847. Data: 2014-09-24 09:30
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi krajowej Nr 48 na odcinku od km 39+142,70 do km 40+065,00 w miejscowości Kamienna Wola. Budowa chodnika
Wykonanie: Marek Matuszczak
2848. Data: 2014-09-24 09:27
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Przebudowa drogi krajowej Nr 48 na odcinku od km 39+142,70 do km 40+065,00 w miejscowości Kamienna Wola. Budowa chodnika
Wykonanie: Marek Matuszczak
2849. Data: 2014-09-24 08:51
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: usunięcie artykułu: Przebudowa drogi krajowej Nr 48 na odcinku od km 39+142,70 do km 40+065,00 w miejscowości Kamienna Wola. Budowa chodnika.
Wykonanie: Marek Matuszczak
2850. Data: 2014-09-24 08:49
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi krajowej Nr 48 na odcinku od km 39+142,70 do km 40+065,00 w miejscowości Kamienna Wola. Budowa chodnika.
Wykonanie: Marek Matuszczak