główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2821. Data: 2015-06-02 12:50
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY BUDYNKÓW I LOKALI BIUROWYCH, OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH GMINY ODRZYWÓŁ
Wykonanie: Marek Matuszczak
2822. Data: 2015-06-02 12:47
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyjaśnienie treści specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. zadania pn.: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY BUDYNKÓW I LOKALI BIUROWYCH, OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH GMINY ODRZYWÓŁ
Wykonanie: Marek Matuszczak
2823. Data: 2015-06-02 12:45
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Wyjaśnienie treści specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. zadania pn.: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY BUDYNKÓW I LOKALI BIUROWYCH, OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH GMINY ODRZYWÓŁ
Wykonanie: Marek Matuszczak
2824. Data: 2015-05-25 18:20
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2825. Data: 2015-05-25 14:03
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY BUDYNKÓW I LOKALI BIUROWYCH, OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH GMINY ODRZYWÓŁ
Wykonanie: Marek Matuszczak
2826. Data: 2015-05-25 14:02
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY BUDYNKÓW I LOKALI BIUROWYCH, OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH GMINY ODRZYWÓŁ
Wykonanie: Marek Matuszczak
2827. Data: 2015-05-25 13:47
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY BUDYNKÓW I LOKALI BIUROWYCH, OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH GMINY ODRZYWÓŁ
Wykonanie: Marek Matuszczak
2828. Data: 2015-05-21 19:10
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Analizy stanu gospodarki odpadami
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ODRZYWÓŁ za rok 2014r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2829. Data: 2015-05-21 19:08
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Analizy stanu gospodarki odpadami
Opis zmian: dodanie artykułu: ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ODRZYWÓŁ za rok 2014r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2830. Data: 2015-05-20 14:32
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o udzieleniu zamówień » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa oraz remont dróg na terenie Gminy Odrzywół etap II
Wykonanie: Marek Matuszczak
2831. Data: 2015-05-20 14:31
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o udzieleniu zamówień » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Marek Matuszczak
2832. Data: 2015-05-18 10:16
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VII Kadencja » Sesja V
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały V Sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 marca 2015 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2833. Data: 2015-05-18 10:13
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VII Kadencja » Sesja V
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały V Sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 marca 2015 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2834. Data: 2015-05-18 10:11
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VII Kadencja » Sesja V
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały V Sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 marca 2015 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2835. Data: 2015-05-18 10:09
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VII Kadencja » Sesja V
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały V Sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 marca 2015 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2836. Data: 2015-05-18 10:08
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VII Kadencja » Sesja V
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały V Sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 marca 2015 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2837. Data: 2015-05-18 10:05
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VII Kadencja » Sesja V
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwały V Sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 marca 2015 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2838. Data: 2015-05-14 11:29
Dział: Wybory prezydenckie 2015 » Druki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2839. Data: 2015-05-14 11:29
Dział: Wybory prezydenckie 2015 » Druki
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2840. Data: 2015-05-14 11:27
Dział: Wybory prezydenckie 2015 » Informacje/Ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Instrukcja głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2841. Data: 2015-05-14 08:14
Dział: Wybory prezydenckie 2015 » Druki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 24 maja 2015 r. (II tura wyborów)
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2842. Data: 2015-05-14 08:13
Dział: Wybory prezydenckie 2015 » Druki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 24 maja 2015 r. (II tura wyborów)
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2843. Data: 2015-05-14 08:13
Dział: Wybory prezydenckie 2015 » Druki
Opis zmian: dodanie artykułu: Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 24 maja 2015 r. (II tura wyborów)
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2844. Data: 2015-05-14 08:11
Dział: Wybory prezydenckie 2015 » Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 maja 2015 r. o kandydatach w II turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2845. Data: 2015-05-14 08:11
Dział: Wybory prezydenckie 2015 » Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 maja 2015 r. o kandydatach w II turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2846. Data: 2015-05-14 08:08
Dział: Wybory prezydenckie 2015 » Informacje/Ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Terminy czynności wyborczych przed II turą wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 24.05.2015 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2847. Data: 2015-05-13 07:51
Dział: Wybory prezydenckie 2015 » Informacje/Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w obwodach głosowania utworzonych w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2848. Data: 2015-05-13 07:50
Dział: Wybory prezydenckie 2015 » Informacje/Ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w obwodach głosowania utworzonych w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2849. Data: 2015-05-12 11:11
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki Przetargów » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa oraz remont dróg na terenie Gminy Odrzywół etap II
Wykonanie: Marek Matuszczak
2850. Data: 2015-05-12 11:06
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki Przetargów » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Przebudowa oraz remont dróg na terenie Gminy Odrzywół etap II
Wykonanie: Marek Matuszczak