główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2851. Data: 2015-04-16 11:09
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Przebudowa oraz remont dróg na terenie Gminy Odrzywół etap II.
Wykonanie: Marek Matuszczak
2852. Data: 2015-04-15 18:59
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: usunięcie artykułu: Obwieszczenie
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2853. Data: 2015-04-15 18:58
Dział: Wybory prezydenckie 2015 » Uchwały
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2854. Data: 2015-04-15 18:54
Dział: Wybory » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kalendarz wyborczy
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2855. Data: 2015-04-15 18:54
Dział: Wybory » Ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Kalendarz wyborczy
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2856. Data: 2015-04-15 18:52
Dział: Wybory » Ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o bezpłatnym wywieszaniu plakatów wyborczych
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2857. Data: 2015-04-15 18:51
Dział: Wybory » Ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacje dt. głosowania korespondencyjnego
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2858. Data: 2015-04-15 18:48
Dział: Wybory » Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Odrzywół z dnia 7 kwietnia 2015 roku w sprawie: informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2859. Data: 2015-04-15 18:46
Dział: Wybory » Uchwały
Opis zmian: usunięcie artykułu: UCHWAŁY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH w sprawie powołania Przewodniczących oraz Zastępców Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2860. Data: 2015-04-15 18:46
Dział: Wybory » Uchwały
Opis zmian: usunięcie artykułu: Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Odrzywole z dnia 17 listopada 2014 r. o przeprowadzenia ponownego głosowania w wyborach na Wójta Gminy Odrzywół w dniu 30 listopada 2014 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2861. Data: 2015-04-15 18:45
Dział: Wybory » Druki
Opis zmian: usunięcie artykułu: Wzory druków
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2862. Data: 2015-04-15 18:45
Dział: Wybory » Ogłoszenia
Opis zmian: usunięcie artykułu: INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Odrzywole z dnia 20 października 2014 roku o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Odrzywół zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2863. Data: 2015-04-15 18:45
Dział: Wybory » Ogłoszenia
Opis zmian: usunięcie artykułu: INFORMACJA Wójta Gminy Odrzywół z dnia 20 października 2014 roku w sprawie: publicznego losowania składów Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2864. Data: 2015-04-15 18:45
Dział: Wybory » Ogłoszenia
Opis zmian: usunięcie artykułu: Kalendarz wyborczy
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2865. Data: 2015-04-15 18:45
Dział: Wybory » Zarządzenia
Opis zmian: usunięcie artykułu: Zarządzenie w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Odrzywół dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2866. Data: 2015-04-15 18:44
Dział: Wybory » Gminna Komisja Wyborcza
Opis zmian: usunięcie artykułu: Siedziba i harmonogram spotkań
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2867. Data: 2015-04-15 18:44
Dział: Wybory » Gminna Komisja Wyborcza
Opis zmian: usunięcie artykułu: Skład Komisji
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2868. Data: 2015-04-15 18:44
Dział: Wybory » Gminna Komisja Wyborcza
Opis zmian: usunięcie artykułu: Kalendarz wyborczy
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2869. Data: 2015-04-15 18:44
Dział: Wybory » Gminna Komisja Wyborcza
Opis zmian: usunięcie artykułu: UCHWAŁA NR 12/2014 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ODRZYWOLE z dnia 22 października 2014 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2870. Data: 2015-04-15 18:44
Dział: Wybory » Gminna Komisja Wyborcza
Opis zmian: usunięcie artykułu: UCHWAŁA NR 13/2014 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ODRZYWOLE z dnia 22 października 2014 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2871. Data: 2015-04-15 18:44
Dział: Wybory » Gminna Komisja Wyborcza
Opis zmian: usunięcie artykułu: Uchwała Nr 14/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Odrzywole z dnia 22 października 2014 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2872. Data: 2015-04-15 18:43
Dział: Wybory » Gminna Komisja Wyborcza
Opis zmian: usunięcie artykułu: Dyżur Gminnej Komisji Wyborczej w Odrzywole w dniu poprzedzającym wybory tj. 15 listopada 2014r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2873. Data: 2015-04-15 18:43
Dział: Wybory » Obwieszczenia
Opis zmian: usunięcie artykułu: Obwieszczenie o numerach i granicach okręgów wyborczych utworzonych dla wyboru Rady Gminy Odrzywół, liczbie radnych wybieranych w poszczególnych okręgach oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2874. Data: 2015-04-15 18:43
Dział: Wybory » Obwieszczenia
Opis zmian: usunięcie artykułu: Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2875. Data: 2015-04-15 18:43
Dział: Wybory » Obwieszczenia
Opis zmian: usunięcie artykułu: OBWIESZCZENIE o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy w Odrzywole
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2876. Data: 2015-04-15 18:43
Dział: Wybory » Obwieszczenia
Opis zmian: usunięcie artykułu: OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Odrzywole z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Odrzywół w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2877. Data: 2015-04-10 14:41
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2878. Data: 2015-04-10 08:48
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2879. Data: 2015-04-09 09:37
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie w sprawie zbiórki popiołu
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2880. Data: 2015-04-02 08:31
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2020
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski