główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2851. Data: 2015-01-08 09:24
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Harmonogram odbioru odpadów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Harmonogram odbioru odpadów na rok 2015
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2852. Data: 2015-01-08 09:24
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Harmonogram odbioru odpadów
Opis zmian: dodanie artykułu: Harmonogram odbioru odpadów na rok 2015
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2853. Data: 2015-01-08 09:22
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Harmonogram odbioru odpadów
Opis zmian: usunięcie artykułu: HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA 2014 ROK
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2854. Data: 2014-12-30 13:54
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Wyjaśnienie treści specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zagospodarowanie i odnowa otoczenia zbiornika wodnego w miejscowości Kamienna Wola, gmina Odrzywół.
Wykonanie: Marek Matuszczak
2855. Data: 2014-12-30 09:29
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok".
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2856. Data: 2014-12-30 09:28
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok".
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2857. Data: 2014-12-30 09:27
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu ?Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok?.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2858. Data: 2014-12-29 10:56
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz imprez kulturalno-oświatowych w 2015 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2859. Data: 2014-12-29 09:44
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Sylwester 2014 - zaproszenie
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2860. Data: 2014-12-18 11:08
Dział: Organy » Rada Gminy » Skład Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2861. Data: 2014-12-18 11:07
Dział: Organy » Rada Gminy » Skład Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2862. Data: 2014-12-18 10:57
Dział: Organy » Rada Gminy » Przewodniczący Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2863. Data: 2014-12-18 10:56
Dział: Organy » Komisje Rady » Komisja Rolnictawa. Bezpieczeństwa Publicznego i Rozwoju Infrastruktury
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Skład Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa Publicznego i Rozwoju Infrastruktury
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2864. Data: 2014-12-18 10:55
Dział: Organy » Komisje Rady » Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Skład Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2865. Data: 2014-12-18 10:53
Dział: Organy » Komisje Rady » Komisja Budżetu i Finansów i Planowania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Skład Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2866. Data: 2014-12-18 10:52
Dział: Organy » Komisje Rady » Komisja Rewizyjna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Skład Komisji Rewizyjnej
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2867. Data: 2014-12-18 10:50
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VII Kadencja » Sesja II
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały II sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 9 grudnia 2014 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2868. Data: 2014-12-18 10:47
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VII Kadencja » Sesja II
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały II sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 9 grudnia 2014 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2869. Data: 2014-12-18 10:46
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VII Kadencja » Sesja II
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały II sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 9 grudnia 2014 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2870. Data: 2014-12-18 10:45
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VII Kadencja » Sesja II
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały II sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 9 grudnia 2014 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2871. Data: 2014-12-18 10:45
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VII Kadencja » Sesja II
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały II sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 9 grudnia 2014 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2872. Data: 2014-12-18 10:44
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VII Kadencja » Sesja II
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały II sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 9 grudnia 2014 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2873. Data: 2014-12-18 10:42
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VII Kadencja » Sesja II
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały II sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 9 grudnia 2014 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2874. Data: 2014-12-18 10:40
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VII Kadencja » Sesja II
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały II sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 9 grudnia 2014 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2875. Data: 2014-12-18 10:39
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VII Kadencja » Sesja II
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały II sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 9 grudnia 2014 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2876. Data: 2014-12-18 10:39
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VII Kadencja » Sesja II
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały II sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 9 grudnia 2014 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2877. Data: 2014-12-18 10:38
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VII Kadencja » Sesja II
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały II sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 9 grudnia 2014 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2878. Data: 2014-12-18 10:37
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VII Kadencja » Sesja II
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwały II sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 9 grudnia 2014 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2879. Data: 2014-12-18 10:36
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VII Kadencja » Sesja I
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały I sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 1 grudnia 2014 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2880. Data: 2014-12-18 10:34
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VII Kadencja » Sesja I
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwały I sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 1 grudnia 2014 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski