główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2911. Data: 2016-06-16 08:40
Dział: Urząd » Druki i formularze
Opis zmian: dodanie artykułu: WNIOSEK o rozgraniczenie nieruchomości
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2912. Data: 2016-06-16 08:39
Dział: Urząd » Druki i formularze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2913. Data: 2016-06-16 08:38
Dział: Urząd » Druki i formularze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2914. Data: 2016-06-16 08:36
Dział: Urząd » Druki i formularze
Opis zmian: dodanie artykułu: WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2915. Data: 2016-06-16 08:08
Dział: Urząd » Druki i formularze
Opis zmian: dodanie artykułu: Elektroniczne wnioski z obszaru pomocy społecznej
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2916. Data: 2016-06-16 07:40
Dział: Urząd » Druki i formularze
Opis zmian: usunięcie artykułu: Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2917. Data: 2016-06-16 07:40
Dział: Urząd » Druki i formularze
Opis zmian: usunięcie artykułu: Deklaracja na podatek leśny
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2918. Data: 2016-06-16 07:40
Dział: Urząd » Druki i formularze
Opis zmian: usunięcie artykułu: Deklaracja na podatek rolny
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2919. Data: 2016-06-16 07:40
Dział: Urząd » Druki i formularze
Opis zmian: usunięcie artykułu: Deklaracja na podatek od nieruchomości
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2920. Data: 2016-06-16 07:40
Dział: Urząd » Druki i formularze
Opis zmian: usunięcie artykułu: Informacja w sprawie podatku rolnego
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2921. Data: 2016-06-16 07:39
Dział: Urząd » Druki i formularze
Opis zmian: usunięcie artykułu: Informacja w sprawie podatku leśnego
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2922. Data: 2016-06-16 07:38
Dział: Urząd » Druki i formularze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wniosek 500+
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2923. Data: 2016-06-16 07:37
Dział: Urząd » Druki i formularze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wniosek 500+
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2924. Data: 2016-06-14 15:12
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o udzieleniu zamówień » Rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Odrzywół w okresie 36 miesięcy
Wykonanie: Marek Matuszczak
2925. Data: 2016-06-14 11:29
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Likwidacja barier architektonicznych dla budynku przedszkola w Odrzywole
Wykonanie: Marek Matuszczak
2926. Data: 2016-06-14 11:24
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Likwidacja barier architektonicznych dla budynku przedszkola w Odrzywole
Wykonanie: Marek Matuszczak
2927. Data: 2016-06-14 11:23
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Likwidacja barier architektonicznych dla budynku przedszkola w Odrzywole
Wykonanie: Marek Matuszczak
2928. Data: 2016-06-14 11:22
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Marek Matuszczak
2929. Data: 2016-06-08 13:24
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Odrzywół do roku 2026 POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE
Wykonanie: Marek Matuszczak
2930. Data: 2016-06-08 13:23
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » Rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: ?Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Odrzywół do roku 2026? ? POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE
Wykonanie: Marek Matuszczak
2931. Data: 2016-06-03 13:48
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » Rok 2016
Opis zmian: usunięcie artykułu: jghgh
Wykonanie: Marek Matuszczak
2932. Data: 2016-06-03 13:47
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » Rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: jghgh
Wykonanie: Marek Matuszczak
2933. Data: 2016-05-31 13:19
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki Przetargów » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Odrzywół w okresie 36 miesięcy
Wykonanie: Marek Matuszczak
2934. Data: 2016-05-31 13:17
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki Przetargów » Rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Odrzywół w okresie 36 miesięcy
Wykonanie: Marek Matuszczak
2935. Data: 2016-05-23 15:57
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o udzieleniu zamówień » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamienna Wola
Wykonanie: Marek Matuszczak
2936. Data: 2016-05-23 15:57
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o udzieleniu zamówień » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamienna Wola
Wykonanie: Marek Matuszczak
2937. Data: 2016-05-23 15:56
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o udzieleniu zamówień » Rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Marek Matuszczak
2938. Data: 2016-05-23 07:33
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Rejestr podmiotów odbierających odpady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr podmiotów odbierających odpady
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2939. Data: 2016-05-17 12:16
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA dot przetargu na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Odrzywół w okresie 36 miesięcy
Wykonanie: Marek Matuszczak
2940. Data: 2016-05-17 12:16
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW I MODYFIKACJA SIWZ dot. przetargu na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Odrzywół w okresie 36 miesięcy
Wykonanie: Marek Matuszczak