główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 2515

1. Data: 2018-04-09 08:52
Dział: Prawo Lokalne » Plany, Programy i Strategie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Odrzywół na lata 2018-2021
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
2. Data: 2018-04-09 08:51
Dział: Prawo Lokalne » Plany, Programy i Strategie
Opis zmian: dodanie artykułu: Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Odrzywół na lata 2018-2021
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski