logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

www.odrzywol.eu  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 1188285
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 129404
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
 Dane podstawowe   129404
 Numery wewnętrzne   5273
 Godziny urzędowania   4930
 Wykaz adresów e-mail   4889
 Organizacja urzędu   6196
 Karty spraw   2997
  GOPS   4627
  Referat Gospodarki Komunalnej, Obsługi Sieci Kanalizacyjnej, Transportu, Ewidencji Działalności Gospodarczej    684
 Struktura organizacyjna   6423
 Elektroniczna skrzynka podawcza   2995
 Ogłoszenia/aktualności   39844
 Wydarzenia   5543
 Sprawdź stan sprawy   1977
 Przetargi na sprzedaż nieruchomości   7313
 Kalendarz imprez sportowych   1466
 Druki i formularze   2886
 Nieodpłatna pomoc prawna   533
 Wykaz punktów adresowych   191
 Petycje   56
 Informacje o środowisku   48
 Praca - nabory/konkursy   7974
  Ogłoszenia   8757
  Listy kandydatów   3678
  Wyniki naboru   3488
Organy
 Wójt Gminy   7015
  Kompetencje   1838
 Pytania do Wójta   4221
 Zastępca Wójta Gminy   4753
  Kompetencje   1600
 Sekretarz   4272
  Kompetencje   1354
 Skarbnik   3781
  Kompetencje   1115
 Rada Gminy   5464
  Przewodniczący Rady   2125
  Skład Rady   3326
  Plan pracy   265
 Komisje Rady   3386
  Komisja Rewizyjna   1700
   Przedmiot działania   776
   Plan pracy i sprawozdania   1196
  Komisja Budżetu i Finansów i Planowania   1567
   Przedmiot działania   718
   Plan pracy i sprawozdania   1007
  Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych   1691
   Przedmiot działania   717
   Plan pracy i sprawozdania   1252
  Komisja Rolnictawa. Bezpieczeństwa Publicznego i Rozwoju Infrastruktury   1595
   Przedmiot działania   726
   Plan pracy i sprawozdania   1073
  Komisja Statutowa - doraźna   1508
   Przedmiot działania   530
   Plan pracy i sprawozdania   587
 Referaty Urzędu   4317
  Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej   2830
  Referat Finansowy   1704
 Urząd Stanu Cywilnego - Sprawy Obywatelskie   5339
 Samodzielne stanowiska   4288
  d/s Kadrowych   1164
  d/s Organizacyjno-Administracyjnych   1860
  ds. Funduszu Alimentacyjnego   237
  Asystent Rodziny   232
Prawo Lokalne
 Statut   3194
 Regulaminy   2971
 Kontrola zarządcza   966
 Sprawozdania z wykonania budżetu   228
 Pozostałe sprawozdania   150
 Budżet   4761
  Opinie RIO   1078
  Uchwały budżetowe   1720
  Budżet na 2017 rok   169
  Budżet na 2016 rok   340
  Budżet na 2015 rok   330
  Budżet na 2014 rok   417
  Budżet na 2013 rok   259
  Budżet na 2012 rok   459
  Budżet na 2011 rok   499
  Budżet na 2010 rok   604
  Budżet na 2009 rok   787
  Budżet na 2008 rok   980
  Budżet na 2007 rok   897
 Projekt budżetu   2277
 Uchwały   5717
  VII Kadencja   755
   Sesja I   319
   Sesja II   329
   Sesja III   330
   Sesja IV   339
   Sesja V   374
   Sesja VI   237
   Sesja VII   356
   Sesja VIII   243
   Sesja IX   470
   Sesja X   271
   Sesja XI   295
   Sesja XII   260
   Sesja XIII   257
   Sesja XIV   308
   Sesja XV   127
   Sesja XVI   156
   Sesja XVII   164
   Sesja XVIII   150
   Sesja XIX   151
   Sesja XX   22
   Sesja XXI   57
   Sesja XXII   31
   Sesja XXIII   5
   Sesja XXIV   6
  VI Kadencja   1453
   Sesja I   488
   Sesja II   442
   Sesja III   462
   Sesja IV   346
   Sesja V   364
   Sesja VI   271
   Sesja VII   341
   Sesja VIII   333
   Sesja IX   346
   Sesja X   339
   Sesja XI   368
   Sesja XII   350
   Sesja XIII   227
   Sesja XIV   351
   Sesja XV   501
   Sesja XVI   339
   Sesja XVII   429
   Sesja XVIII   214
   Sesja XIX   427
   Sesja XX   260
   Sesja XXI   234
   Sesja XXII   301
   Sesja XXIII   246
   Sesja XXIV   225
   Sesja XXV   306
   Sesja XXVI   279
  V Kadencja   1988
   Sesja I   747
   Sesja II   570
   Sesja III   627
   Sesja IV   651
   Sesja V   639
   Sesja VI   621
   Sesja VII   625
   Sesja VIII   534
   Sesja IX   476
   Sesja X   563
   Sesja XI   531
   Sesja XII   711
   Sesja XIII   424
   Sesja XIV   516
   Sesja XV   469
   Sesja XVI   437
   Sesja XVII   455
   Sesja XVIII   451
   Sesja XIX   402
   Sesja XX   426
   Sesja XXI   843
   Sesja XXII   342
   Sesja XXIII   377
   Sesja XXIV   349
   Sesja XXV   411
   Sesja XXVI   399
   Sesja XXVII   491
   Sesja XXVIII   342
   Sesja XXIX   331
   Sesja XXX   361
   Sesja XXXI   366
   Sesja XXXII   336
   Sesja XXXIII   484
   Sesja XXXIV   287
   Sesja XXXV   342
   Sesja XXXVI   441
   Rok 2003   1139
   Rok 2002   872
   Sesja XIV   676
   Sesja XV   834
   Sesja XVI   677
   Sesja XVII   782
   Sesja XI   674
   Sesja XII   745
   Sesja XIII   696
   Sesja XVIII   711
   Sesja XIX   774
   Sesja XX   794
   Sesja XXI   742
   Sesja XXII   739
   Sesja XXIII   743
   Sesja XXIV   768
   Sesja XXV   724
   Sesja XXVI   813
   Sesja XXVII   753
   Sesja XXVIII   660
   Sesja XXIX   720
   Sesja XXX   769
   Sesja XXXI   881
   Sesja XXXII   792
   Sesja XXXIII   713
   Sesja XXXIV   731
   Sesja XXXV   598
   Sesja XXXVI   673
   Sesja XXXVII   661
   Sesja XXXVIII   756
  IV Kadencja   1261
 Protokoły z Sesji   4099
  VII kadencja   637
  VI kadencja   1413
  V kadencja   5754
 Podatki i opłaty lokalne   4761
 Zarządzenia Wójta   4330
  VII Kadencja   148
   Rok 2014   92
   Rok 2015   153
   Rok 2016   130
  VI Kadencja   711
   Rok 2010   892
   Rok 2011   2068
   Rok 2012   1909
   Rok 2013   1337
   Rok 2006   708
  V Kadencja   1508
   Rok 2007   793
   Rok 2009   542
   Rok 2002   768
   Rok 2003   1062
   Rok 2004   795
   Rok 2005   768
   Rok 2006   1067
  IV Kadencja   1093
 Informacje Urzędu   3798
  Obwieszczenia i zawiadomienia   2007
   Rok 2003   887
 Plany, Programy i Strategie   5137
 PPWOW   10021
  Zaproszenia do składania ofert   6574
  Informacje o wyborze oferty   2647
  Zrealizowane zadania   2129
  Planowane zadania   1265
 Zagospodarowanie przestrzenne   36491
Wybory do Sejmu i Senatu RP
 Gminna Komisja Wyborcza   1191
 Obwieszczenia/Postanowienia   1814
 Zarządzenia   946
 Informacje/Ogłoszenia   1615
 Druki   691
 Uchwały   918
Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia Przetargów   42965
  Rok 2017   8265
  Rok 2016   7598
  Rok 2015   6627
  Rok 2014   10840
  Rok 2013   13035
  Rok 2012   5732
  Rok 2011   3384
  Rok 2010   54279
  Rok 2009   8240
  Rok 2008   11118
  Rok 2007   11011
  Rok 2006   14084
  Rok 2005   9635
  Rok 2004   3852
  Rok 2003   3467
 Wyniki Przetargów   6932
  Rok 2017   801
  Rok 2016   986
  Rok 2015   745
  Rok 2014   1367
  Rok 2013   1424
  Rok 2012   1693
  Rok 2011   1362
  Rok 2010   2979
  Rok 2009   1283
  Rok 2008   1880
  Rok 2007   2186
  Rok 2006   6381
  Rok 2005   2559
  Rok 2004   2124
  Rok 2003   950
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówień   3713
  Rok 2017   531
  Rok 2016   400
  Rok 2015   922
  Rok 2014   1002
  Rok 2013   1066
  Rok 2012   1218
  Rok 2011   1037
  Rok 2010   3788
  Rok 2009   1051
  Rok 2008   2102
  2007   5819
 Zapytania ofertowe   4305
  Rok 2017   13602
  Rok 2016   20601
  Rok 2015   18655
  Rok 2014   13733
  Rok 2013   1777
  Rok 2012   502
 Wyniki zapytań ofertowych   1009
  Rok 2017   381
  Rok 2016   635
  Rok 2015   592
  2014   520
 Informacje z otwarcia ofert   491
  Rok 2017   392
  Rok 2016   267
 PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH   267
  Rok 2017   354
Załatwianie Spraw
 Przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Odrzywół   31609
 Procedury przyjmowania i załatwiania spraw   2875
  Małżeństwa, narodziny, zgony   850
   Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC   418
   Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej   379
   Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą   398
   Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa   376
   Sporządzenie aktu urodzenia   435
   Sporządzenie aktu zgonu   474
  Dowody osobiste   887
   Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy   474
   Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia   483
   Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia   441
   Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności   541
   Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza   502
  Meldunki   766
   Zameldowanie na pobyt stały   392
   Zameldowanie na pobyt czasowy   373
   Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy   364
   Wymeldowanie z pobytu stałego   335
   Wymeldowanie z pobytu czasowego   382
  Mieszkania   750
   Przyznanie dodatku mieszkaniowego   363
   Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę   334
   Przyznanie mieszkania komunalnego   259
   Przyznanie mieszkania komunalnego   340
   Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę   359
  Nieruchomości   4152
   Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej   606
   Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym   529
   Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem   466
   Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste   457
   Podział nieruchomości   462
   Rozgraniczenie nieruchomości   538
   Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania   460
   Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania   434
  Działalność gospodarcza   891
   Zarejestrowanie działalności gospodarczej   426
   Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej   389
   Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej   389
  Zezwolenia i decyzje   1013
   Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych   379
   Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów   534
   Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej   401
   Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży   410
   Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży   412
   Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej   424
   Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu   854
  Zaświadczenia   870
   Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego   439
   Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku   342
   Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego   371
   Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych   461
   Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych   462
   Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej   478
Inne
 Gospodarka odpadami   1083
  Zasady optymalnej segregacji   441
  Harmonogram odbioru odpadów   897
  Opłaty   425
  Sprawozdawczość   386
  Rejestr podmiotów odbierających odpady   501
  Analizy stanu gospodarki odpadami   308
 Stowarzyszenia w Gminie Odrzywół   1393
 Kluby sportowe   760
 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego   4650
 Dziennik Ustaw   1163
 Monitor Polski   1203
 Projekty unijne   2190
  Projekty w ramach ZPORR   5602
  Projekty w ramach EFS   7502
 Gospodarka komunalna   2013
 Jednostki organizacyjne   6112
  Ośrodek Pomocy Społecznej   1577
 Jednostki pomocnicze   3118
  Sołectwa   1528
   Statut Sołectw   668
   Sołectwo Odrzywół   1865
   Sołectwo Wysokin   1120
   Sołectwo Ceteń   1094
   Sołectwo Kamienna Wola   1151
   Sołectwo Kłonna   1034
   Sołectwo Ossa   1040
   Sołectwo Ossa Kolonia   1108
   Sołectwo Myślakowice   1214
   Sołectwo Myślakowice Kolonia   934
   Sołectwo Lipiny   1321
   Sołectwo Wandzinów   930
   Sołectwo Stanisławów   1320
   Sołectwo Dąbrowa   949
   Sołectwo Różanna   1109
   Sołectwo Łęgonice Małe   998
   Sołectwo Jelonek   1134
  Jednostki OSP   1184
   OSP Odrzywół   1153
   OSP Wysokin   715
   OSP Kłonna   616
   Zarząd Gminny ZOSP RP   713
  Ogłoszenia   2022
  Wzory wniosków   1096
  Postanowienia Sądów   1079
 Oświadczenia majątkowe   8889
  Kierownictwo Urzędu   3939
   Wójt Gminy   4079
   Sekretarz Gminy   2799
   Skarbnik Gminy   2471
   Zastępca Wójta   1976
  Rada Gminy Odrzywół - IV Kadencja   1803
   Przewodniczący - Chochół Leszek   1439
   Z-ca Przewodniczącego - Wójcik Krystyna   1059
   Z-ca Przewodniczącego Niemirski Władysław   1295
   Radny - Bystrzejewski Grzegorz   1039
   Radny - Chrobak Zbigniew   1073
   Radny - Fornalczyk Marian   1184
   Radny - Gapys Stanisław   1111
   Radny - Glimasiński Stanisław   1061
   Radny - Kozłowski Marian - Jacek   1020
   Radny - Macierzyński Tadeusz   1166
   Radny - Pogorzała Stanisław - Czesław   1145
   Radny - Sułecki Adam   1181
   Radny - Tomczyk Jan - Andrzej   1100
   Radny - Zieja Andrzej - Czesław   1166
   Radny - Dobrodziej Rafał - Stanisław   1076
   Radny - Głuszek Zbigniew   959
  Rada Gminy Odrzywół - V Kadencja   1965
   Przewodniczący - Stanisław Gapys   1195
   Z-ca Przewodniczącego - Kozłowski Marian Jacek   888
   Z-ca Przewodniczącego - Wójcik Krystyna   840
   Radna - Brola Elżbieta   842
   Radny - Fornalczyk Marian   860
   Radny - Gajewski Sławomir   1151
   Radny - Glimasiński Stanisław   798
   Radny - Kwiatkowski Marek   924
   Radny - Liziniewicz Artur   956
   Radna - Matuszczak Krystyna   894
   Radna - Matuszczak Ewa   985
   Radna - Podkowińska Ewa   806
   Radny - Sipak Jan   854
   Radny - Stępień Przemysław   952
   Radny - Tomczyk Jan Andrzej   924
  Rada Gminy Odrzywół - VI Kadencja   1682
   Przewodniczący - Stanisław Gapys   843
   Z-ca Przewodniczącego - Garczyńska Elżbieta   852
   Z-ca Przewodniczącego - Fornalczyk Marian   672
   Radna - Brola Elżbieta   622
   Radny - Gajewski Sławomir   1117
   Radny - Glimasiński Stanisław   670
   Radny - Kwiatkowski Marek   567
   Radna - Kwietniewska Dorota   1831
   Radna - Papis Krystyna   574
   Radny - Pawelec Jacek   589
   Radna - Podkowińska Ewa   533
   Radny - Sipak Jan   477
   Radny - Sołtysiak Marian   594
   Radny - Stępień Przemysław   828
   Radny - Tomczyk Jan Andrzej   644
  Rada Gminy Odrzywół - VII Kadencja   788
   Przewodniczący - Stanisław Gapys   371
   Zastępca Przewodniczącego - Marszałek Andrzej   431
   Zastępca Przewodniczącego - Walczak Marek   297
   Radny - Dobrodziej Rafał Stanisław   312
   Radna - Garczyńska Elżbieta   346
   Radny - Glimasiński Stanisław   265
   Radny - Korycki Jacek Józef   317
   Radny - Kwaśniak Zbigniew Józef   218
   Radny - Kwiatkowski Marek   314
   Radny - Macierzyński Artur   441
   Radny - Niemirski Szymon   378
   Radna - Papis Krystyna   305
   Radny - Sołtysiak Marian   302
   Radny - Spociński Zbigniew Bogdan   321
   Radny - Zbrowski Robert   354
  Kierownicy Jednostek Organizacyjnych   3180
   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   2121
   Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Odrzywole   2623
   Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole   2580
   Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Ossie Koloni   1995
   Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach   2311
   Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole   2029
   Dyrektor SPZOZ w Odrzywole   2411
   Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Odrzywole   1157
   Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach   174
  Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta   2371
   Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej   2153
   Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego   2019
   Starszy pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   1732
   Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej   1409
   Inspektora ds wymiaru podatku i opłat   710
   Inspektor ds. funduszu alimentacyjnego   233
   Z-ca Kierownika Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej   23
 Ogłoszenia   44393
 Informacje nieudostępnione   2795
 Redakcja Biuletynu   3432
 Turniej   2605


wersja do druku drukuj