główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1395828
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ156710
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 156710
   Imienne zestawienia głosowań 353
     VIII kadencja 489
   Transmisja i nagrania obrad 1196
   Godziny urzędowania 5631
   Numery wewnętrzne 6574
   Wykaz adresów e-mail 6038
   Organizacja urzędu 7028
   Karty spraw 3397
     GOPS 5578
     Referat Gospodarki Komunalnej, Obsługi Sieci Kanalizacyjnej, Transportu, Ewidencji Działalności Gospodarczej 873
   Struktura organizacyjna 7315
   Elektroniczna skrzynka podawcza 3296
   Ogłoszenia/aktualności 52751
   Sprawdź stan sprawy 2266
   Wnioski, zapytania i interpelacje 1793
   Przetargi na sprzedaż nieruchomości 11585
   Kalendarz imprez sportowych 1843
   Druki i formularze 5234
   Nieodpłatna pomoc prawna 962
   Wykaz punktów adresowych 548
   Petycje 465
   Informacje o środowisku 480
   Informacja dt. ochrony danych osobowych 363
     Klauzula rekrutacyjna 22
     Klauzula dla Radnych 2
     Klauzula dot. podatów 0
     Klauzula dot. opłat 1
   Praca - nabory/konkursy 10786
     Ogłoszenia 11569
     Listy kandydatów 4804
     Wyniki naboru 4696
Wybory samorządowe 2018
   Gminna Komisja Wyborcza 473
   Informacje 572
   Obwieszczenia 931
   Postanowienia 377
Wybory do Parlamentu Europejskiego
   Obwieszczenia 270
   Informacje 221
   Postanowienia 140
Organy
   Wójt Gminy 7654
     Kompetencje 1979
   Pytania do Wójta 4583
   Zastępca Wójta Gminy 5284
     Kompetencje 1796
   Sekretarz 4661
     Kompetencje 1463
   Skarbnik 4172
     Kompetencje 1246
   Rada Gminy 6084
     Przewodniczący Rady 2345
     Skład Rady 3692
     Plan pracy 451
   Komisje Rady 3695
     Komisja Rewizyjna 1866
    ›    Przedmiot działania 886
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1354
     Komisja Budżetu i Finansów i Planowania 1708
    ›    Przedmiot działania 828
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1125
     Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych 1831
    ›    Przedmiot działania 818
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1379
     Komisja Rolnictawa. Bezpieczeństwa Publicznego i Rozwoju Infrastruktury 1750
    ›    Przedmiot działania 829
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1182
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 95
     Komisja Statutowa - doraźna 1637
    ›    Przedmiot działania 627
    ›    Plan pracy i sprawozdania 685
   Referaty Urzędu 4776
     Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej 3260
     Referat Finansowy 1949
   Urząd Stanu Cywilnego - Sprawy Obywatelskie 6010
   Samodzielne stanowiska 4733
     d/s Kadrowych 1368
     d/s Organizacyjno-Administracyjnych 2066
     ds. Funduszu Alimentacyjnego 442
     Asystent Rodziny 430
Prawo Lokalne
   Statut 3528
   Regulaminy 3298
   Kontrola zarządcza 1214
   Sprawozdania z wykonania budżetu 601
   Pozostałe sprawozdania 389
   Budżet 5172
     Opinie RIO 1460
     Uchwały budżetowe 1865
     Budżet na 2019 rok 50
     Budżet na 2018 rok 187
     Budżet na 2017 rok 319
     Budżet na 2016 rok 465
     Budżet na 2015 rok 411
     Budżet na 2014 rok 498
     Budżet na 2013 rok 364
     Budżet na 2012 rok 546
     Budżet na 2011 rok 587
     Budżet na 2010 rok 683
     Budżet na 2009 rok 868
     Budżet na 2008 rok 1075
     Budżet na 2007 rok 983
   Sprawozdania finansowe 63
   Projekt budżetu 2545
   Uchwały 6402
     VIII Kadencja 290
    ›    Sesja I 103
    ›    Sesja II 144
    ›    Sesja III 73
    ›    Sesja IV 65
    ›    Sesja V 30
    ›    Sesja VI 63
    ›    Sesja VII 14
    ›    Sesja VIII 38
    ›    Sesja IX 23
     VII Kadencja 1161
    ›    Sesja I 415
    ›    Sesja II 419
    ›    Sesja III 445
    ›    Sesja IV 449
    ›    Sesja V 471
    ›    Sesja VI 333
    ›    Sesja VII 453
    ›    Sesja VIII 342
    ›    Sesja IX 593
    ›    Sesja X 416
    ›    Sesja XI 428
    ›    Sesja XII 353
    ›    Sesja XIII 358
    ›    Sesja XIV 437
    ›    Sesja XV 237
    ›    Sesja XVI 269
    ›    Sesja XVII 278
    ›    Sesja XVIII 308
    ›    Sesja XIX 282
    ›    Sesja XX 135
    ›    Sesja XXI 261
    ›    Sesja XXII 179
    ›    Sesja XXIII 144
    ›    Sesja XXIV 194
    ›    Sesja XXV 163
    ›    Sesja XXVI 156
    ›    Sesja XXVII 147
    ›    Sesja XXVIII 130
    ›    Sesja XXIX 118
    ›    Sesja XXX 134
    ›    Sesja XXXI 94
    ›    Sesja XXXII 85
    ›    Sesja XXXIII 101
    ›    Sesja XXXIV 85
     VI Kadencja 1605
    ›    Sesja I 569
    ›    Sesja II 572
    ›    Sesja III 540
    ›    Sesja IV 433
    ›    Sesja V 442
    ›    Sesja VI 359
    ›    Sesja VII 427
    ›    Sesja VIII 428
    ›    Sesja IX 432
    ›    Sesja X 427
    ›    Sesja XI 450
    ›    Sesja XII 434
    ›    Sesja XIII 317
    ›    Sesja XIV 441
    ›    Sesja XV 615
    ›    Sesja XVI 434
    ›    Sesja XVII 539
    ›    Sesja XVIII 302
    ›    Sesja XIX 584
    ›    Sesja XX 361
    ›    Sesja XXI 318
    ›    Sesja XXII 387
    ›    Sesja XXIII 324
    ›    Sesja XXIV 307
    ›    Sesja XXV 388
    ›    Sesja XXVI 368
     V Kadencja 2097
    ›    Sesja I 830
    ›    Sesja II 654
    ›    Sesja III 709
    ›    Sesja IV 743
    ›    Sesja V 724
    ›    Sesja VI 711
    ›    Sesja VII 707
    ›    Sesja VIII 616
    ›    Sesja IX 561
    ›    Sesja X 647
    ›    Sesja XI 614
    ›    Sesja XII 817
    ›    Sesja XIII 513
    ›    Sesja XIV 601
    ›    Sesja XV 548
    ›    Sesja XVI 514
    ›    Sesja XVII 536
    ›    Sesja XVIII 528
    ›    Sesja XIX 480
    ›    Sesja XX 516
    ›    Sesja XXI 974
    ›    Sesja XXII 422
    ›    Sesja XXIII 451
    ›    Sesja XXIV 430
    ›    Sesja XXV 513
    ›    Sesja XXVI 481
    ›    Sesja XXVII 570
    ›    Sesja XXVIII 422
    ›    Sesja XXIX 420
    ›    Sesja XXX 488
    ›    Sesja XXXI 458
    ›    Sesja XXXII 427
    ›    Sesja XXXIII 566
    ›    Sesja XXXIV 375
    ›    Sesja XXXV 455
    ›    Sesja XXXVI 525
    ›    Rok 2003 1274
    ›    Rok 2002 1006
    ›    Sesja XIV 768
    ›    Sesja XV 953
    ›    Sesja XVI 779
    ›    Sesja XVII 875
    ›    Sesja XI 775
    ›    Sesja XII 841
    ›    Sesja XIII 793
    ›    Sesja XVIII 812
    ›    Sesja XIX 894
    ›    Sesja XX 889
    ›    Sesja XXI 853
    ›    Sesja XXII 829
    ›    Sesja XXIII 913
    ›    Sesja XXIV 870
    ›    Sesja XXV 818
    ›    Sesja XXVI 934
    ›    Sesja XXVII 845
    ›    Sesja XXVIII 753
    ›    Sesja XXIX 817
    ›    Sesja XXX 891
    ›    Sesja XXXI 1045
    ›    Sesja XXXII 881
    ›    Sesja XXXIII 795
    ›    Sesja XXXIV 814
    ›    Sesja XXXV 691
    ›    Sesja XXXVI 777
    ›    Sesja XXXVII 760
    ›    Sesja XXXVIII 848
     IV Kadencja 1391
   Protokoły z Sesji 4427
     VIII Kadencja 6
     VII kadencja 1136
     VI kadencja 1827
     V kadencja 6194
   Postanowienia i decyzje 82
     Rok 2019 210
   Podatki i opłaty lokalne 5199
   Zarządzenia Wójta 4720
     VII Kadencja 412
    ›    Rok 2014 210
    ›    Rok 2015 845
    ›    Rok 2016 797
    ›    Rok 2017 673
    ›    Rok 2018 781
     VI Kadencja 800
    ›    Rok 2010 1102
    ›    Rok 2011 2518
    ›    Rok 2012 2513
    ›    Rok 2013 1834
    ›    Rok 2006 785
     V Kadencja 1599
    ›    Rok 2007 904
    ›    Rok 2009 630
    ›    Rok 2002 854
    ›    Rok 2003 1187
    ›    Rok 2004 894
    ›    Rok 2005 844
    ›    Rok 2006 1154
     IV Kadencja 1181
   Informacje Urzędu 4071
     Obwieszczenia i zawiadomienia 2230
    ›    Rok 2003 980
   Plany, Programy i Strategie 6180
   PPWOW 10399
     Zaproszenia do składania ofert 7046
     Informacje o wyborze oferty 2893
     Zrealizowane zadania 2322
     Planowane zadania 1362
   Zagospodarowanie przestrzenne 39505
Wybory do Sejmu i Senatu RP
   Gminna Komisja Wyborcza 1727
   Obwieszczenia/Postanowienia 2366
   Zarządzenia 1263
   Informacje/Ogłoszenia 2055
   Druki 917
   Uchwały 1253
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 48180
     Rok 2019 6560
     Rok 2018 9132
     Rok 2017 9379
     Rok 2016 7980
     Rok 2015 6851
     Rok 2014 11199
     Rok 2013 13449
     Rok 2012 6083
     Rok 2011 3636
     Rok 2010 54777
     Rok 2009 8520
     Rok 2008 11355
     Rok 2007 11217
     Rok 2006 14574
     Rok 2005 9873
     Rok 2004 4059
     Rok 2003 3630
   Wyniki Przetargów 8138
     Rok 2019 605
     Rok 2018 897
     Rok 2017 1306
     Rok 2016 1253
     Rok 2015 937
     Rok 2014 1617
     Rok 2013 1666
     Rok 2012 1928
     Rok 2011 1555
     Rok 2010 3337
     Rok 2009 1489
     Rok 2008 2078
     Rok 2007 2344
     Rok 2006 6778
     Rok 2005 2739
     Rok 2004 2224
     Rok 2003 1037
   Ogłoszenia o udzieleniu zamówień 4318
     Rok 2019 296
     Rok 2018 298
     Rok 2017 925
     Rok 2016 665
     Rok 2015 1088
     Rok 2014 1233
     Rok 2013 1276
     Rok 2012 1400
     Rok 2011 1203
     Rok 2010 4151
     Rok 2009 1236
     Rok 2008 2286
     2007 5974
   Zapytania ofertowe 6540
     Rok 2019 13410
     Rok 2018 19538
     Rok 2017 15986
     Rok 2016 26441
     Rok 2015 21328
     Rok 2014 14038
     Rok 2013 2037
     Rok 2012 611
   Wyniki zapytań ofertowych 1826
     Rok 2019 251
     Rok 2018 868
     Rok 2017 782
     Rok 2016 894
     Rok 2015 797
     2014 720
   Informacje z otwarcia ofert 1206
     Rok 2019 341
     Rok 2018 504
     Rok 2017 618
     Rok 2016 404
   PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 795
     Rok 2019 275
     Rok 2018 257
     Rok 2017 548
Załatwianie Spraw
   Przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Odrzywół 32646
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 3083
     Małżeństwa, narodziny, zgony 942
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 498
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 449
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 469
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 448
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 504
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 543
     Dowody osobiste 962
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 542
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 558
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 518
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 614
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 584
     Meldunki 848
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 482
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 442
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 444
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 404
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 448
     Mieszkania 827
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 435
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 401
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 327
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 406
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 424
     Nieruchomości 4319
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 682
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 605
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 532
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 525
    ›    Podział nieruchomości 528
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 607
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 526
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 502
     Działalność gospodarcza 975
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 520
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 462
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 459
     Zezwolenia i decyzje 1103
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 450
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 611
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 474
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 476
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 484
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 491
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 973
     Zaświadczenia 954
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 518
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 423
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 439
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 547
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 533
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 558
Inne
   Gospodarka odpadami 2004
     Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne 190
     Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 242
     Osiągnięte poziomy recyklingu 164
     Poziomy osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne 115
     Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 134
     Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 101
     Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 501
     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 118
     Akty prawne 95
     Zasady optymalnej segregacji 665
     Harmonogram odbioru odpadów 1756
     Opłaty 680
     Sprawozdawczość 643
     Rejestr podmiotów odbierających odpady 783
   Stowarzyszenia w Gminie Odrzywół 1690
   Kluby sportowe 1000
   Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5269
   Dziennik Ustaw 1325
   Monitor Polski 1376
   Projekty unijne 2442
     Projekty w ramach ZPORR 5909
     Projekty w ramach EFS 8175
   Gospodarka komunalna 2312
   Jednostki organizacyjne 6853
     Ośrodek Pomocy Społecznej 1742
   Jednostki pomocnicze 3390
     Sołectwa 1910
    ›    Statut Sołectw 819
    ›    Sołectwo Odrzywół 2418
    ›    Sołectwo Wysokin 1405
    ›    Sołectwo Ceteń 1323
    ›    Sołectwo Kamienna Wola 1480
    ›    Sołectwo Kłonna 1331
    ›    Sołectwo Ossa 1225
    ›    Sołectwo Ossa Kolonia 1313
    ›    Sołectwo Myślakowice 1483
    ›    Sołectwo Myślakowice Kolonia 1286
    ›    Sołectwo Lipiny 1534
    ›    Sołectwo Wandzinów 1103
    ›    Sołectwo Stanisławów 1517
    ›    Sołectwo Dąbrowa 1148
    ›    Sołectwo Różanna 1283
    ›    Sołectwo Łęgonice Małe 1172
    ›    Sołectwo Jelonek 1355
     Jednostki OSP 1338
    ›    OSP Odrzywół 1345
    ›    OSP Wysokin 866
    ›    OSP Kłonna 726
    ›    Zarząd Gminny ZOSP RP 804
     Ogłoszenia 2143
     Wzory wniosków 1121
     Postanowienia Sądów 1114
   Oświadczenia majątkowe 10594
     Kierownictwo Urzędu 4710
    ›    Wójt Gminy 5029
    ›    Sekretarz Gminy 3470
    ›    Skarbnik Gminy 3092
    ›    Zastępca Wójta 2393
     Rada Gminy Odrzywół - VI Kadencja 1822
    ›    Przewodniczący - Stanisław Gapys 1000
    ›    Z-ca Przewodniczącego - Garczyńska Elżbieta 971
    ›    Z-ca Przewodniczącego - Fornalczyk Marian 827
    ›    Radna - Brola Elżbieta 739
    ›    Radny - Gajewski Sławomir 1326
    ›    Radny - Glimasiński Stanisław 774
    ›    Radny - Kwiatkowski Marek 678
    ›    Radna - Kwietniewska Dorota 2280
    ›    Radna - Papis Krystyna 696
    ›    Radny - Pawelec Jacek 699
    ›    Radna - Podkowińska Ewa 642
    ›    Radny - Sipak Jan 596
    ›    Radny - Sołtysiak Marian 690
    ›    Radny - Stępień Przemysław 935
    ›    Radny - Tomczyk Jan Andrzej 761
     Rada Gminy Odrzywół - VII Kadencja 1386
    ›    Przewodniczący - Stanisław Gapys 584
    ›    Zastępca Przewodniczącego - Marszałek Andrzej 707
    ›    Zastępca Przewodniczącego - Walczak Marek 453
    ›    Radny - Dobrodziej Rafał Stanisław 456
    ›    Radna - Garczyńska Elżbieta 491
    ›    Radny - Glimasiński Stanisław 389
    ›    Radny - Korycki Jacek Józef 532
    ›    Radny - Kwaśniak Zbigniew Józef 385
    ›    Radny - Kwiatkowski Marek 492
    ›    Radny - Macierzyński Artur 732
    ›    Radny - Niemirski Szymon 1395
    ›    Radna - Papis Krystyna 468
    ›    Radny - Sołtysiak Marian 443
    ›    Radny - Spociński Zbigniew Bogdan 509
    ›    Radny - Zbrowski Robert 560
     Rada Gminy Odrzywół - VIII Kadencja 187
    ›    Gapys Stanisław - Przewodniczący Rady 69
    ›    Macierzyński Artur - Zastępca Przewodniczącego 64
    ›    Walczak Marek - Zastępca Przewodniczącego 40
    ›    Dobrodziej Rafał 25
    ›    Gajewski Sławomir 66
    ›    Garczyńska Elżbieta 30
    ›    Glimasiński Stanisław 19
    ›    Korycki Jacek 41
    ›    Kwaśniak Zbigniew 23
    ›    Kwiatkowski Marek 38
    ›    Papis Krystyna 28
    ›    Sułecki Adam 43
    ›    Sołtysiak Marian 25
    ›    Zieja Grażyna 40
    ›    Zbrowski Robert 61
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 3898
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2674
    ›    Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Odrzywole 3078
    ›    Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole 3405
    ›    Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Ossie Koloni 2261
    ›    Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach 2626
    ›    Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole 2476
    ›    Dyrektor SPZOZ w Odrzywole 2854
    ›    Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Odrzywole 1417
    ›    Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach 699
     Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta 2995
    ›    Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej 2625
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 2424
    ›    Starszy pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2154
    ›    Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej 1751
    ›    Inspektora ds wymiaru podatku i opłat 1143
    ›    Inspektor ds. funduszu alimentacyjnego 530
    ›    Z-ca Kierownika Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej 270
   Ogłoszenia 46409
   Informacje nieudostępnione 3030
   Redakcja Biuletynu 3639
   Turniej 2846