główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1399325
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ153430
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 153430
   Imienne zestawienia głosowań 277
     VIII kadencja 371
   Transmisja i nagrania obrad 853
   Godziny urzędowania 5518
   Numery wewnętrzne 6332
   Wykaz adresów e-mail 5847
   Organizacja urzędu 6909
   Karty spraw 3350
     GOPS 5495
     Referat Gospodarki Komunalnej, Obsługi Sieci Kanalizacyjnej, Transportu, Ewidencji Działalności Gospodarczej 851
   Struktura organizacyjna 7169
   Elektroniczna skrzynka podawcza 3269
   Ogłoszenia/aktualności 50907
   Sprawdź stan sprawy 2238
   Wnioski, zapytania i interpelacje 1503
   Przetargi na sprzedaż nieruchomości 10910
   Kalendarz imprez sportowych 1806
   Druki i formularze 4918
   Nieodpłatna pomoc prawna 901
   Wykaz punktów adresowych 512
   Petycje 423
   Informacje o środowisku 440
   Informacja dt. ochrony danych osobowych 313
   Praca - nabory/konkursy 10140
     Ogłoszenia 10903
     Listy kandydatów 4468
     Wyniki naboru 4442
Wybory samorządowe 2018
   Gminna Komisja Wyborcza 437
   Informacje 491
   Obwieszczenia 853
   Postanowienia 340
Wybory do Parlamentu Europejskiego
   Obwieszczenia 209
   Informacje 176
   Postanowienia 120
Organy
   Wójt Gminy 7569
     Kompetencje 1961
   Pytania do Wójta 4541
   Zastępca Wójta Gminy 5223
     Kompetencje 1766
   Sekretarz 4615
     Kompetencje 1452
   Skarbnik 4093
     Kompetencje 1225
   Rada Gminy 6032
     Przewodniczący Rady 2317
     Skład Rady 3648
     Plan pracy 431
   Komisje Rady 3650
     Komisja Rewizyjna 1845
    ›    Przedmiot działania 864
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1327
     Komisja Budżetu i Finansów i Planowania 1686
    ›    Przedmiot działania 806
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1098
     Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych 1813
    ›    Przedmiot działania 801
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1358
     Komisja Rolnictawa. Bezpieczeństwa Publicznego i Rozwoju Infrastruktury 1730
    ›    Przedmiot działania 812
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1161
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 61
     Komisja Statutowa - doraźna 1615
    ›    Przedmiot działania 607
    ›    Plan pracy i sprawozdania 669
   Referaty Urzędu 4722
     Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej 3199
     Referat Finansowy 1910
   Urząd Stanu Cywilnego - Sprawy Obywatelskie 5930
   Samodzielne stanowiska 4682
     d/s Kadrowych 1321
     d/s Organizacyjno-Administracyjnych 2030
     ds. Funduszu Alimentacyjnego 414
     Asystent Rodziny 405
Prawo Lokalne
   Statut 3480
   Regulaminy 3263
   Kontrola zarządcza 1191
   Sprawozdania z wykonania budżetu 559
   Pozostałe sprawozdania 365
   Budżet 5127
     Opinie RIO 1413
     Uchwały budżetowe 1852
     Budżet na 2019 rok 31
     Budżet na 2018 rok 173
     Budżet na 2017 rok 309
     Budżet na 2016 rok 451
     Budżet na 2015 rok 400
     Budżet na 2014 rok 488
     Budżet na 2013 rok 353
     Budżet na 2012 rok 536
     Budżet na 2011 rok 575
     Budżet na 2010 rok 674
     Budżet na 2009 rok 856
     Budżet na 2008 rok 1064
     Budżet na 2007 rok 966
   Sprawozdania finansowe 35
   Projekt budżetu 2522
   Uchwały 6314
     VIII Kadencja 179
    ›    Sesja I 88
    ›    Sesja II 129
    ›    Sesja III 57
    ›    Sesja IV 47
    ›    Sesja V 11
    ›    Sesja VI 16
     VII Kadencja 1133
    ›    Sesja I 401
    ›    Sesja II 407
    ›    Sesja III 430
    ›    Sesja IV 430
    ›    Sesja V 454
    ›    Sesja VI 313
    ›    Sesja VII 433
    ›    Sesja VIII 326
    ›    Sesja IX 572
    ›    Sesja X 392
    ›    Sesja XI 409
    ›    Sesja XII 336
    ›    Sesja XIII 343
    ›    Sesja XIV 422
    ›    Sesja XV 221
    ›    Sesja XVI 253
    ›    Sesja XVII 263
    ›    Sesja XVIII 288
    ›    Sesja XIX 267
    ›    Sesja XX 117
    ›    Sesja XXI 229
    ›    Sesja XXII 163
    ›    Sesja XXIII 128
    ›    Sesja XXIV 177
    ›    Sesja XXV 146
    ›    Sesja XXVI 141
    ›    Sesja XXVII 126
    ›    Sesja XXVIII 116
    ›    Sesja XXIX 100
    ›    Sesja XXX 120
    ›    Sesja XXXI 79
    ›    Sesja XXXII 63
    ›    Sesja XXXIII 83
    ›    Sesja XXXIV 67
     VI Kadencja 1591
    ›    Sesja I 556
    ›    Sesja II 546
    ›    Sesja III 526
    ›    Sesja IV 419
    ›    Sesja V 430
    ›    Sesja VI 344
    ›    Sesja VII 408
    ›    Sesja VIII 401
    ›    Sesja IX 419
    ›    Sesja X 412
    ›    Sesja XI 437
    ›    Sesja XII 421
    ›    Sesja XIII 304
    ›    Sesja XIV 428
    ›    Sesja XV 600
    ›    Sesja XVI 421
    ›    Sesja XVII 525
    ›    Sesja XVIII 288
    ›    Sesja XIX 564
    ›    Sesja XX 339
    ›    Sesja XXI 305
    ›    Sesja XXII 374
    ›    Sesja XXIII 311
    ›    Sesja XXIV 294
    ›    Sesja XXV 376
    ›    Sesja XXVI 355
     V Kadencja 2084
    ›    Sesja I 814
    ›    Sesja II 641
    ›    Sesja III 694
    ›    Sesja IV 729
    ›    Sesja V 710
    ›    Sesja VI 697
    ›    Sesja VII 693
    ›    Sesja VIII 602
    ›    Sesja IX 545
    ›    Sesja X 633
    ›    Sesja XI 599
    ›    Sesja XII 800
    ›    Sesja XIII 500
    ›    Sesja XIV 588
    ›    Sesja XV 534
    ›    Sesja XVI 500
    ›    Sesja XVII 521
    ›    Sesja XVIII 515
    ›    Sesja XIX 469
    ›    Sesja XX 503
    ›    Sesja XXI 953
    ›    Sesja XXII 408
    ›    Sesja XXIII 440
    ›    Sesja XXIV 417
    ›    Sesja XXV 498
    ›    Sesja XXVI 465
    ›    Sesja XXVII 556
    ›    Sesja XXVIII 409
    ›    Sesja XXIX 406
    ›    Sesja XXX 473
    ›    Sesja XXXI 442
    ›    Sesja XXXII 413
    ›    Sesja XXXIII 552
    ›    Sesja XXXIV 362
    ›    Sesja XXXV 436
    ›    Sesja XXXVI 512
    ›    Rok 2003 1257
    ›    Rok 2002 986
    ›    Sesja XIV 752
    ›    Sesja XV 929
    ›    Sesja XVI 754
    ›    Sesja XVII 859
    ›    Sesja XI 757
    ›    Sesja XII 823
    ›    Sesja XIII 776
    ›    Sesja XVIII 794
    ›    Sesja XIX 872
    ›    Sesja XX 873
    ›    Sesja XXI 832
    ›    Sesja XXII 808
    ›    Sesja XXIII 869
    ›    Sesja XXIV 846
    ›    Sesja XXV 802
    ›    Sesja XXVI 908
    ›    Sesja XXVII 830
    ›    Sesja XXVIII 731
    ›    Sesja XXIX 795
    ›    Sesja XXX 875
    ›    Sesja XXXI 1006
    ›    Sesja XXXII 865
    ›    Sesja XXXIII 781
    ›    Sesja XXXIV 800
    ›    Sesja XXXV 674
    ›    Sesja XXXVI 758
    ›    Sesja XXXVII 742
    ›    Sesja XXXVIII 833
     IV Kadencja 1380
   Protokoły z Sesji 4390
     VII kadencja 1082
     VI kadencja 1761
     V kadencja 6135
   Postanowienia i decyzje 57
     Rok 2019 118
   Podatki i opłaty lokalne 5165
   Zarządzenia Wójta 4683
     VII Kadencja 381
    ›    Rok 2014 197
    ›    Rok 2015 723
    ›    Rok 2016 686
    ›    Rok 2017 557
    ›    Rok 2018 632
     VI Kadencja 790
    ›    Rok 2010 1065
    ›    Rok 2011 2426
    ›    Rok 2012 2408
    ›    Rok 2013 1745
    ›    Rok 2006 770
     V Kadencja 1588
    ›    Rok 2007 889
    ›    Rok 2009 617
    ›    Rok 2002 839
    ›    Rok 2003 1169
    ›    Rok 2004 876
    ›    Rok 2005 830
    ›    Rok 2006 1132
     IV Kadencja 1169
   Informacje Urzędu 4046
     Obwieszczenia i zawiadomienia 2192
    ›    Rok 2003 963
   Plany, Programy i Strategie 6040
   PPWOW 10325
     Zaproszenia do składania ofert 7012
     Informacje o wyborze oferty 2858
     Zrealizowane zadania 2298
     Planowane zadania 1349
   Zagospodarowanie przestrzenne 39075
Wybory do Sejmu i Senatu RP
   Gminna Komisja Wyborcza 1541
   Obwieszczenia/Postanowienia 2167
   Zarządzenia 1149
   Informacje/Ogłoszenia 1957
   Druki 886
   Uchwały 1172
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 47606
     Rok 2019 4065
     Rok 2018 9078
     Rok 2017 9275
     Rok 2016 7945
     Rok 2015 6824
     Rok 2014 11149
     Rok 2013 13377
     Rok 2012 6002
     Rok 2011 3604
     Rok 2010 54713
     Rok 2009 8482
     Rok 2008 11331
     Rok 2007 11200
     Rok 2006 14513
     Rok 2005 9846
     Rok 2004 4028
     Rok 2003 3617
   Wyniki Przetargów 7978
     Rok 2019 461
     Rok 2018 854
     Rok 2017 1258
     Rok 2016 1218
     Rok 2015 915
     Rok 2014 1581
     Rok 2013 1631
     Rok 2012 1900
     Rok 2011 1533
     Rok 2010 3287
     Rok 2009 1460
     Rok 2008 2048
     Rok 2007 2335
     Rok 2006 6719
     Rok 2005 2711
     Rok 2004 2210
     Rok 2003 1025
   Ogłoszenia o udzieleniu zamówień 4222
     Rok 2019 194
     Rok 2018 273
     Rok 2017 898
     Rok 2016 639
     Rok 2015 1074
     Rok 2014 1204
     Rok 2013 1251
     Rok 2012 1380
     Rok 2011 1183
     Rok 2010 4110
     Rok 2009 1214
     Rok 2008 2267
     2007 5955
   Zapytania ofertowe 6359
     Rok 2019 8713
     Rok 2018 19473
     Rok 2017 15942
     Rok 2016 26318
     Rok 2015 20855
     Rok 2014 14007
     Rok 2013 2010
     Rok 2012 601
   Wyniki zapytań ofertowych 1766
     Rok 2019 182
     Rok 2018 812
     Rok 2017 757
     Rok 2016 864
     Rok 2015 770
     2014 700
   Informacje z otwarcia ofert 1137
     Rok 2019 270
     Rok 2018 482
     Rok 2017 593
     Rok 2016 391
   PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 739
     Rok 2019 210
     Rok 2018 237
     Rok 2017 530
Załatwianie Spraw
   Przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Odrzywół 32501
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 3060
     Małżeństwa, narodziny, zgony 929
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 482
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 438
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 455
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 432
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 489
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 530
     Dowody osobiste 953
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 529
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 544
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 504
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 599
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 571
     Meldunki 837
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 466
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 427
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 429
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 390
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 435
     Mieszkania 816
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 419
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 387
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 312
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 392
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 410
     Nieruchomości 4296
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 668
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 591
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 519
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 511
    ›    Podział nieruchomości 514
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 594
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 513
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 489
     Działalność gospodarcza 965
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 496
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 446
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 443
     Zezwolenia i decyzje 1090
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 434
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 596
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 462
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 463
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 467
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 478
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 942
     Zaświadczenia 939
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 502
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 409
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 423
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 533
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 520
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 531
Inne
   Gospodarka odpadami 1855
     Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne 124
     Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 191
     Osiągnięte poziomy recyklingu 124
     Poziomy osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne 78
     Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 93
     Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 66
     Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 473
     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 89
     Akty prawne 65
     Zasady optymalnej segregacji 630
     Harmonogram odbioru odpadów 1627
     Opłaty 627
     Sprawozdawczość 594
     Rejestr podmiotów odbierających odpady 726
   Stowarzyszenia w Gminie Odrzywół 1650
   Kluby sportowe 973
   Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5189
   Dziennik Ustaw 1308
   Monitor Polski 1354
   Projekty unijne 2418
     Projekty w ramach ZPORR 5866
     Projekty w ramach EFS 8107
   Gospodarka komunalna 2287
   Jednostki organizacyjne 6780
     Ośrodek Pomocy Społecznej 1727
   Jednostki pomocnicze 3358
     Sołectwa 1821
    ›    Statut Sołectw 793
    ›    Sołectwo Odrzywół 2345
    ›    Sołectwo Wysokin 1358
    ›    Sołectwo Ceteń 1285
    ›    Sołectwo Kamienna Wola 1426
    ›    Sołectwo Kłonna 1277
    ›    Sołectwo Ossa 1189
    ›    Sołectwo Ossa Kolonia 1270
    ›    Sołectwo Myślakowice 1440
    ›    Sołectwo Myślakowice Kolonia 1225
    ›    Sołectwo Lipiny 1496
    ›    Sołectwo Wandzinów 1066
    ›    Sołectwo Stanisławów 1474
    ›    Sołectwo Dąbrowa 1114
    ›    Sołectwo Różanna 1257
    ›    Sołectwo Łęgonice Małe 1136
    ›    Sołectwo Jelonek 1315
     Jednostki OSP 1318
    ›    OSP Odrzywół 1319
    ›    OSP Wysokin 840
    ›    OSP Kłonna 706
    ›    Zarząd Gminny ZOSP RP 790
     Ogłoszenia 2120
     Wzory wniosków 1116
     Postanowienia Sądów 1106
   Oświadczenia majątkowe 10313
     Kierownictwo Urzędu 4550
    ›    Wójt Gminy 4865
    ›    Sekretarz Gminy 3353
    ›    Skarbnik Gminy 2945
    ›    Zastępca Wójta 2311
     Rada Gminy Odrzywół - IV Kadencja 1938
    ›    Przewodniczący - Chochół Leszek 1556
    ›    Z-ca Przewodniczącego - Wójcik Krystyna 1142
    ›    Z-ca Przewodniczącego Niemirski Władysław 1611
    ›    Radny - Bystrzejewski Grzegorz 1145
    ›    Radny - Chrobak Zbigniew 1161
    ›    Radny - Fornalczyk Marian 1281
    ›    Radny - Gapys Stanisław 1211
    ›    Radny - Glimasiński Stanisław 1186
    ›    Radny - Kozłowski Marian - Jacek 1120
    ›    Radny - Macierzyński Tadeusz 1254
    ›    Radny - Pogorzała Stanisław - Czesław 1252
    ›    Radny - Sułecki Adam 1281
    ›    Radny - Tomczyk Jan - Andrzej 1182
    ›    Radny - Zieja Andrzej - Czesław 1256
    ›    Radny - Dobrodziej Rafał - Stanisław 1265
    ›    Radny - Głuszek Zbigniew 1051
     Rada Gminy Odrzywół - V Kadencja 2172
    ›    Przewodniczący - Stanisław Gapys 1338
    ›    Z-ca Przewodniczącego - Kozłowski Marian Jacek 1007
    ›    Z-ca Przewodniczącego - Wójcik Krystyna 959
    ›    Radna - Brola Elżbieta 967
    ›    Radny - Fornalczyk Marian 984
    ›    Radny - Gajewski Sławomir 1288
    ›    Radny - Glimasiński Stanisław 914
    ›    Radny - Kwiatkowski Marek 1053
    ›    Radny - Liziniewicz Artur 1120
    ›    Radna - Matuszczak Krystyna 1016
    ›    Radna - Matuszczak Ewa 1178
    ›    Radna - Podkowińska Ewa 920
    ›    Radny - Sipak Jan 981
    ›    Radny - Stępień Przemysław 1094
    ›    Radny - Tomczyk Jan Andrzej 1056
     Rada Gminy Odrzywół - VI Kadencja 1803
    ›    Przewodniczący - Stanisław Gapys 971
    ›    Z-ca Przewodniczącego - Garczyńska Elżbieta 951
    ›    Z-ca Przewodniczącego - Fornalczyk Marian 792
    ›    Radna - Brola Elżbieta 708
    ›    Radny - Gajewski Sławomir 1287
    ›    Radny - Glimasiński Stanisław 748
    ›    Radny - Kwiatkowski Marek 660
    ›    Radna - Kwietniewska Dorota 2218
    ›    Radna - Papis Krystyna 675
    ›    Radny - Pawelec Jacek 680
    ›    Radna - Podkowińska Ewa 629
    ›    Radny - Sipak Jan 582
    ›    Radny - Sołtysiak Marian 678
    ›    Radny - Stępień Przemysław 920
    ›    Radny - Tomczyk Jan Andrzej 739
     Rada Gminy Odrzywół - VII Kadencja 1321
    ›    Przewodniczący - Stanisław Gapys 560
    ›    Zastępca Przewodniczącego - Marszałek Andrzej 672
    ›    Zastępca Przewodniczącego - Walczak Marek 433
    ›    Radny - Dobrodziej Rafał Stanisław 439
    ›    Radna - Garczyńska Elżbieta 474
    ›    Radny - Glimasiński Stanisław 369
    ›    Radny - Korycki Jacek Józef 508
    ›    Radny - Kwaśniak Zbigniew Józef 364
    ›    Radny - Kwiatkowski Marek 468
    ›    Radny - Macierzyński Artur 701
    ›    Radny - Niemirski Szymon 1367
    ›    Radna - Papis Krystyna 447
    ›    Radny - Sołtysiak Marian 424
    ›    Radny - Spociński Zbigniew Bogdan 474
    ›    Radny - Zbrowski Robert 538
     Rada Gminy Odrzywół - VIII Kadencja 109
    ›    Gapys Stanisław - Przewodniczący Rady 46
    ›    Macierzyński Artur - Zastępca Przewodniczącego 39
    ›    Walczak Marek - Zastępca Przewodniczącego 21
    ›    Dobrodziej Rafał 13
    ›    Gajewski Sławomir 41
    ›    Garczyńska Elżbieta 12
    ›    Glimasiński Stanisław 4
    ›    Korycki Jacek 26
    ›    Kwaśniak Zbigniew 7
    ›    Kwiatkowski Marek 17
    ›    Papis Krystyna 12
    ›    Sułecki Adam 21
    ›    Sołtysiak Marian 8
    ›    Zieja Grażyna 17
    ›    Zbrowski Robert 30
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 3719
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2557
    ›    Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Odrzywole 2987
    ›    Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole 3251
    ›    Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Ossie Koloni 2202
    ›    Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach 2572
    ›    Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole 2391
    ›    Dyrektor SPZOZ w Odrzywole 2785
    ›    Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Odrzywole 1377
    ›    Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach 634
     Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta 2869
    ›    Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej 2544
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 2351
    ›    Starszy pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2062
    ›    Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej 1701
    ›    Inspektora ds wymiaru podatku i opłat 1073
    ›    Inspektor ds. funduszu alimentacyjnego 494
    ›    Z-ca Kierownika Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej 227
   Ogłoszenia 46179
   Informacje nieudostępnione 3003
   Redakcja Biuletynu 3617
   Turniej 2820