logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

www.odrzywol.eu  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 1152821
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 126544
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
 Dane podstawowe   126544
 Numery wewnętrzne   5115
 Godziny urzędowania   4810
 Wykaz adresów e-mail   4765
 Organizacja urzędu   6122
 Karty spraw   2934
  GOPS   4361
  Referat Gospodarki Komunalnej, Obsługi Sieci Kanalizacyjnej, Transportu, Ewidencji Działalności Gospodarczej    635
 Struktura organizacyjna   6337
 Elektroniczna skrzynka podawcza   2918
 Ogłoszenia/aktualności   38164
 Wydarzenia   5417
 Sprawdź stan sprawy   1938
 Przetargi na sprzedaż nieruchomości   6802
 Kalendarz imprez sportowych   1417
 Druki i formularze   2610
 Nieodpłatna pomoc prawna   458
 Wykaz punktów adresowych   108
 Petycje   25
 Praca - nabory/konkursy   7790
  Ogłoszenia   8430
  Listy kandydatów   3610
  Wyniki naboru   3418
Organy
 Wójt Gminy   6912
  Kompetencje   1826
 Pytania do Wójta   4156
 Zastępca Wójta Gminy   4688
  Kompetencje   1585
 Sekretarz   4211
  Kompetencje   1343
 Skarbnik   3718
  Kompetencje   1109
 Rada Gminy   5397
  Przewodniczący Rady   2101
  Skład Rady   3274
  Plan pracy   252
 Komisje Rady   3355
  Komisja Rewizyjna   1677
   Przedmiot działania   767
   Plan pracy i sprawozdania   1179
  Komisja Budżetu i Finansów i Planowania   1549
   Przedmiot działania   711
   Plan pracy i sprawozdania   1002
  Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych   1670
   Przedmiot działania   706
   Plan pracy i sprawozdania   1230
  Komisja Rolnictawa. Bezpieczeństwa Publicznego i Rozwoju Infrastruktury   1576
   Przedmiot działania   716
   Plan pracy i sprawozdania   1065
  Komisja Statutowa - doraźna   1492
   Przedmiot działania   525
   Plan pracy i sprawozdania   584
 Referaty Urzędu   4222
  Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej   2762
  Referat Finansowy   1670
 Urząd Stanu Cywilnego - Sprawy Obywatelskie   5177
 Samodzielne stanowiska   4213
  d/s Kadrowych   1143
  d/s Organizacyjno-Administracyjnych   1829
  ds. Funduszu Alimentacyjnego   190
  Asystent Rodziny   182
Prawo Lokalne
 Statut   3159
 Regulaminy   2922
 Kontrola zarządcza   925
 Sprawozdania z wykonania budżetu   144
 Pozostałe sprawozdania   101
 Budżet   4692
  Opinie RIO   1037
  Uchwały budżetowe   1698
  Budżet na 2017 rok   103
  Budżet na 2016 rok   295
  Budżet na 2015 rok   313
  Budżet na 2014 rok   397
  Budżet na 2013 rok   235
  Budżet na 2012 rok   440
  Budżet na 2011 rok   475
  Budżet na 2010 rok   597
  Budżet na 2009 rok   780
  Budżet na 2008 rok   972
  Budżet na 2007 rok   890
 Projekt budżetu   2218
 Uchwały   5634
  VII Kadencja   700
   Sesja I   307
   Sesja II   322
   Sesja III   309
   Sesja IV   328
   Sesja V   352
   Sesja VI   204
   Sesja VII   334
   Sesja VIII   223
   Sesja IX   416
   Sesja X   214
   Sesja XI   255
   Sesja XII   226
   Sesja XIII   216
   Sesja XIV   254
   Sesja XV   78
   Sesja XVI   110
   Sesja XVII   106
   Sesja XVIII   97
   Sesja XIX   101
   Sesja XX   14
   Sesja XXI   33
  VI Kadencja   1432
   Sesja I   471
   Sesja II   435
   Sesja III   459
   Sesja IV   341
   Sesja V   359
   Sesja VI   266
   Sesja VII   337
   Sesja VIII   324
   Sesja IX   342
   Sesja X   335
   Sesja XI   360
   Sesja XII   346
   Sesja XIII   218
   Sesja XIV   342
   Sesja XV   454
   Sesja XVI   328
   Sesja XVII   381
   Sesja XVIII   211
   Sesja XIX   372
   Sesja XX   254
   Sesja XXI   227
   Sesja XXII   291
   Sesja XXIII   238
   Sesja XXIV   213
   Sesja XXV   289
   Sesja XXVI   267
  V Kadencja   1976
   Sesja I   741
   Sesja II   565
   Sesja III   623
   Sesja IV   647
   Sesja V   633
   Sesja VI   614
   Sesja VII   622
   Sesja VIII   530
   Sesja IX   472
   Sesja X   558
   Sesja XI   527
   Sesja XII   706
   Sesja XIII   419
   Sesja XIV   513
   Sesja XV   462
   Sesja XVI   429
   Sesja XVII   450
   Sesja XVIII   445
   Sesja XIX   396
   Sesja XX   421
   Sesja XXI   802
   Sesja XXII   335
   Sesja XXIII   371
   Sesja XXIV   345
   Sesja XXV   403
   Sesja XXVI   394
   Sesja XXVII   486
   Sesja XXVIII   337
   Sesja XXIX   323
   Sesja XXX   356
   Sesja XXXI   354
   Sesja XXXII   324
   Sesja XXXIII   471
   Sesja XXXIV   280
   Sesja XXXV   320
   Sesja XXXVI   400
   Rok 2003   1086
   Rok 2002   823
   Sesja XIV   672
   Sesja XV   824
   Sesja XVI   672
   Sesja XVII   774
   Sesja XI   664
   Sesja XII   734
   Sesja XIII   692
   Sesja XVIII   702
   Sesja XIX   761
   Sesja XX   784
   Sesja XXI   733
   Sesja XXII   732
   Sesja XXIII   726
   Sesja XXIV   760
   Sesja XXV   720
   Sesja XXVI   803
   Sesja XXVII   748
   Sesja XXVIII   655
   Sesja XXIX   714
   Sesja XXX   763
   Sesja XXXI   870
   Sesja XXXII   782
   Sesja XXXIII   709
   Sesja XXXIV   727
   Sesja XXXV   588
   Sesja XXXVI   664
   Sesja XXXVII   654
   Sesja XXXVIII   744
  IV Kadencja   1250
 Protokoły z Sesji   4061
  VII kadencja   565
  VI kadencja   1350
  V kadencja   5675
 Podatki i opłaty lokalne   4671
 Zarządzenia Wójta   4281
  VII Kadencja   93
   Rok 2014   50
   Rok 2015   93
   Rok 2016   71
  VI Kadencja   705
   Rok 2010   849
   Rok 2011   2063
   Rok 2012   1854
   Rok 2013   1266
   Rok 2006   703
  V Kadencja   1502
   Rok 2007   754
   Rok 2009   537
   Rok 2002   761
   Rok 2003   1011
   Rok 2004   792
   Rok 2005   763
   Rok 2006   1057
  IV Kadencja   1086
 Informacje Urzędu   3756
  Obwieszczenia i zawiadomienia   1975
   Rok 2003   881
 Plany, Programy i Strategie   5055
 PPWOW   9983
  Zaproszenia do składania ofert   6387
  Informacje o wyborze oferty   2613
  Zrealizowane zadania   2076
  Planowane zadania   1254
 Zagospodarowanie przestrzenne   36094
Wybory do Sejmu i Senatu RP
 Gminna Komisja Wyborcza   1166
 Obwieszczenia/Postanowienia   1774
 Zarządzenia   901
 Informacje/Ogłoszenia   1561
 Druki   649
 Uchwały   881
Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia Przetargów   42283
  Rok 2017   6037
  Rok 2016   6823
  Rok 2015   6551
  Rok 2014   10763
  Rok 2013   12964
  Rok 2012   5649
  Rok 2011   3313
  Rok 2010   54213
  Rok 2009   8160
  Rok 2008   11055
  Rok 2007   10995
  Rok 2006   13991
  Rok 2005   9580
  Rok 2004   3790
  Rok 2003   3424
 Wyniki Przetargów   6759
  Rok 2017   554
  Rok 2016   905
  Rok 2015   691
  Rok 2014   1295
  Rok 2013   1353
  Rok 2012   1627
  Rok 2011   1303
  Rok 2010   2912
  Rok 2009   1237
  Rok 2008   1827
  Rok 2007   2138
  Rok 2006   6306
  Rok 2005   2527
  Rok 2004   2110
  Rok 2003   946
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówień   3602
  Rok 2017   349
  Rok 2016   330
  Rok 2015   853
  Rok 2014   944
  Rok 2013   1007
  Rok 2012   1161
  Rok 2011   977
  Rok 2010   3723
  Rok 2009   1002
  Rok 2008   2048
  2007   5766
 Zapytania ofertowe   3921
  Rok 2017   8266
  Rok 2016   18958
  Rok 2015   18235
  Rok 2014   13626
  Rok 2013   1692
  Rok 2012   448
 Wyniki zapytań ofertowych   867
  Rok 2017   212
  Rok 2016   541
  Rok 2015   527
  2014   457
 Informacje z otwarcia ofert   370
  Rok 2017   244
  Rok 2016   204
 PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH   197
  Rok 2017   251
Załatwianie Spraw
 Przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Odrzywół   31338
 Procedury przyjmowania i załatwiania spraw   2852
  Małżeństwa, narodziny, zgony   842
   Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC   413
   Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej   374
   Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą   392
   Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa   372
   Sporządzenie aktu urodzenia   431
   Sporządzenie aktu zgonu   469
  Dowody osobiste   879
   Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy   470
   Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia   480
   Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia   417
   Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności   537
   Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza   462
  Meldunki   762
   Zameldowanie na pobyt stały   364
   Zameldowanie na pobyt czasowy   369
   Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy   345
   Wymeldowanie z pobytu stałego   324
   Wymeldowanie z pobytu czasowego   379
  Mieszkania   746
   Przyznanie dodatku mieszkaniowego   354
   Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę   332
   Przyznanie mieszkania komunalnego   252
   Przyznanie mieszkania komunalnego   338
   Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę   357
  Nieruchomości   4119
   Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej   602
   Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym   523
   Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem   462
   Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste   449
   Podział nieruchomości   459
   Rozgraniczenie nieruchomości   534
   Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania   456
   Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania   427
  Działalność gospodarcza   878
   Zarejestrowanie działalności gospodarczej   415
   Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej   385
   Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej   385
  Zezwolenia i decyzje   998
   Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych   369
   Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów   529
   Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej   396
   Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży   407
   Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży   409
   Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej   410
   Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu   841
  Zaświadczenia   860
   Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego   435
   Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku   337
   Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego   367
   Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych   440
   Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych   458
   Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej   473
Inne
 Gospodarka odpadami   987
  Zasady optymalnej segregacji   382
  Harmonogram odbioru odpadów   774
  Opłaty   382
  Sprawozdawczość   350
  Rejestr podmiotów odbierających odpady   464
  Analizy stanu gospodarki odpadami   299
 Stowarzyszenia w Gminie Odrzywół   1361
 Kluby sportowe   732
 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego   4532
 Dziennik Ustaw   1146
 Monitor Polski   1175
 Projekty unijne   2165
  Projekty w ramach ZPORR   5578
  Projekty w ramach EFS   7415
 Gospodarka komunalna   1974
 Jednostki organizacyjne   5979
  Ośrodek Pomocy Społecznej   1562
 Jednostki pomocnicze   3067
  Sołectwa   1503
   Statut Sołectw   661
   Sołectwo Odrzywół   1802
   Sołectwo Wysokin   1091
   Sołectwo Ceteń   1066
   Sołectwo Kamienna Wola   1108
   Sołectwo Kłonna   1007
   Sołectwo Ossa   1016
   Sołectwo Ossa Kolonia   1085
   Sołectwo Myślakowice   1195
   Sołectwo Myślakowice Kolonia   918
   Sołectwo Lipiny   1304
   Sołectwo Wandzinów   917
   Sołectwo Stanisławów   1285
   Sołectwo Dąbrowa   934
   Sołectwo Różanna   1086
   Sołectwo Łęgonice Małe   983
   Sołectwo Jelonek   1072
  Jednostki OSP   1152
   OSP Odrzywół   1108
   OSP Wysokin   695
   OSP Kłonna   604
   Zarząd Gminny ZOSP RP   704
  Ogłoszenia   1982
  Wzory wniosków   1092
  Postanowienia Sądów   1062
 Oświadczenia majątkowe   8736
  Kierownictwo Urzędu   3850
   Wójt Gminy   3964
   Sekretarz Gminy   2722
   Skarbnik Gminy   2389
   Zastępca Wójta   1941
  Rada Gminy Odrzywół - IV Kadencja   1780
   Przewodniczący - Chochół Leszek   1409
   Z-ca Przewodniczącego - Wójcik Krystyna   1040
   Z-ca Przewodniczącego Niemirski Władysław   1274
   Radny - Bystrzejewski Grzegorz   1016
   Radny - Chrobak Zbigniew   1053
   Radny - Fornalczyk Marian   1160
   Radny - Gapys Stanisław   1087
   Radny - Glimasiński Stanisław   1043
   Radny - Kozłowski Marian - Jacek   1005
   Radny - Macierzyński Tadeusz   1146
   Radny - Pogorzała Stanisław - Czesław   1124
   Radny - Sułecki Adam   1157
   Radny - Tomczyk Jan - Andrzej   1078
   Radny - Zieja Andrzej - Czesław   1148
   Radny - Dobrodziej Rafał - Stanisław   1061
   Radny - Głuszek Zbigniew   941
  Rada Gminy Odrzywół - V Kadencja   1951
   Przewodniczący - Stanisław Gapys   1173
   Z-ca Przewodniczącego - Kozłowski Marian Jacek   872
   Z-ca Przewodniczącego - Wójcik Krystyna   819
   Radna - Brola Elżbieta   825
   Radny - Fornalczyk Marian   841
   Radny - Gajewski Sławomir   1131
   Radny - Glimasiński Stanisław   779
   Radny - Kwiatkowski Marek   905
   Radny - Liziniewicz Artur   923
   Radna - Matuszczak Krystyna   873
   Radna - Matuszczak Ewa   957
   Radna - Podkowińska Ewa   790
   Radny - Sipak Jan   839
   Radny - Stępień Przemysław   933
   Radny - Tomczyk Jan Andrzej   905
  Rada Gminy Odrzywół - VI Kadencja   1653
   Przewodniczący - Stanisław Gapys   809
   Z-ca Przewodniczącego - Garczyńska Elżbieta   835
   Z-ca Przewodniczącego - Fornalczyk Marian   648
   Radna - Brola Elżbieta   606
   Radny - Gajewski Sławomir   1093
   Radny - Glimasiński Stanisław   653
   Radny - Kwiatkowski Marek   551
   Radna - Kwietniewska Dorota   1754
   Radna - Papis Krystyna   558
   Radny - Pawelec Jacek   574
   Radna - Podkowińska Ewa   519
   Radny - Sipak Jan   461
   Radny - Sołtysiak Marian   577
   Radny - Stępień Przemysław   810
   Radny - Tomczyk Jan Andrzej   629
  Rada Gminy Odrzywół - VII Kadencja   691
   Przewodniczący - Stanisław Gapys   316
   Zastępca Przewodniczącego - Marszałek Andrzej   372
   Zastępca Przewodniczącego - Walczak Marek   252
   Radny - Dobrodziej Rafał Stanisław   262
   Radna - Garczyńska Elżbieta   298
   Radny - Glimasiński Stanisław   235
   Radny - Korycki Jacek Józef   278
   Radny - Kwaśniak Zbigniew Józef   182
   Radny - Kwiatkowski Marek   266
   Radny - Macierzyński Artur   383
   Radny - Niemirski Szymon   324
   Radna - Papis Krystyna   267
   Radny - Sołtysiak Marian   260
   Radny - Spociński Zbigniew Bogdan   299
   Radny - Zbrowski Robert   305
  Kierownicy Jednostek Organizacyjnych   3122
   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   2046
   Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Odrzywole   2557
   Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole   2428
   Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Ossie Koloni   1970
   Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach   2254
   Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole   1960
   Dyrektor SPZOZ w Odrzywole   2326
   Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Odrzywole   1121
   Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach   106
  Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta   2304
   Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego, Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska   2070
   Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego   1959
   Starszy pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   1693
   Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej   1372
   Inspektora ds wymiaru podatku i opłat   625
   Inspektor ds. funduszu alimentacyjnego   161
 Ogłoszenia   44051
 Informacje nieudostępnione   2766
 Redakcja Biuletynu   3404
 Turniej   2576


wersja do druku drukuj