główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1314824
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ144743
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 144743
   Imienne zestawienia głosowań 82
     VIII kadencja 103
   Transmisja i nagrania obrad 254
   Godziny urzędowania 5309
   Numery wewnętrzne 5894
   Wykaz adresów e-mail 5555
   Organizacja urzędu 6589
   Karty spraw 3230
     GOPS 5267
     Referat Gospodarki Komunalnej, Obsługi Sieci Kanalizacyjnej, Transportu, Ewidencji Działalności Gospodarczej 783
   Struktura organizacyjna 6823
   Elektroniczna skrzynka podawcza 3186
   Ogłoszenia/aktualności 46031
   Sprawdź stan sprawy 2171
   Przetargi na sprzedaż nieruchomości 9419
   Kalendarz imprez sportowych 1692
   Druki i formularze 4069
   Nieodpłatna pomoc prawna 764
   Wykaz punktów adresowych 396
   Petycje 246
   Informacje o środowisku 316
   Informacja dt. ochrony danych osobowych 138
   Praca - nabory/konkursy 9049
     Ogłoszenia 9843
     Listy kandydatów 4104
     Wyniki naboru 3957
Wybory samorządowe 2018
   Gminna Komisja Wyborcza 362
   Informacje 362
   Obwieszczenia 617
   Postanowienia 244
Organy
   Wójt Gminy 7397
     Kompetencje 1918
   Pytania do Wójta 4451
   Zastępca Wójta Gminy 5064
     Kompetencje 1715
   Sekretarz 4519
     Kompetencje 1418
   Skarbnik 3989
     Kompetencje 1183
   Rada Gminy 5874
     Przewodniczący Rady 2253
     Skład Rady 3557
     Plan pracy 395
   Komisje Rady 3567
     Komisja Rewizyjna 1793
    ›    Przedmiot działania 822
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1246
     Komisja Budżetu i Finansów i Planowania 1648
    ›    Przedmiot działania 758
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1051
     Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych 1774
    ›    Przedmiot działania 755
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1299
     Komisja Rolnictawa. Bezpieczeństwa Publicznego i Rozwoju Infrastruktury 1681
    ›    Przedmiot działania 767
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1111
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 11
     Komisja Statutowa - doraźna 1576
    ›    Przedmiot działania 564
    ›    Plan pracy i sprawozdania 617
   Referaty Urzędu 4605
     Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej 3061
     Referat Finansowy 1830
   Urząd Stanu Cywilnego - Sprawy Obywatelskie 5761
   Samodzielne stanowiska 4569
     d/s Kadrowych 1269
     d/s Organizacyjno-Administracyjnych 1970
     ds. Funduszu Alimentacyjnego 365
     Asystent Rodziny 367
Prawo Lokalne
   Statut 3399
   Regulaminy 3177
   Kontrola zarządcza 1112
   Sprawozdania z wykonania budżetu 457
   Pozostałe sprawozdania 306
   Budżet 5038
     Opinie RIO 1289
     Uchwały budżetowe 1814
     Budżet na 2018 rok 140
     Budżet na 2017 rok 283
     Budżet na 2016 rok 418
     Budżet na 2015 rok 380
     Budżet na 2014 rok 464
     Budżet na 2013 rok 313
     Budżet na 2012 rok 511
     Budżet na 2011 rok 547
     Budżet na 2010 rok 651
     Budżet na 2009 rok 834
     Budżet na 2008 rok 1039
     Budżet na 2007 rok 944
   Projekt budżetu 2455
   Uchwały 6150
     VIII Kadencja 63
    ›    Sesja I 44
    ›    Sesja II 57
     VII Kadencja 1060
    ›    Sesja I 367
    ›    Sesja II 379
    ›    Sesja III 401
    ›    Sesja IV 381
    ›    Sesja V 415
    ›    Sesja VI 278
    ›    Sesja VII 395
    ›    Sesja VIII 293
    ›    Sesja IX 534
    ›    Sesja X 349
    ›    Sesja XI 365
    ›    Sesja XII 305
    ›    Sesja XIII 307
    ›    Sesja XIV 388
    ›    Sesja XV 190
    ›    Sesja XVI 223
    ›    Sesja XVII 233
    ›    Sesja XVIII 257
    ›    Sesja XIX 228
    ›    Sesja XX 88
    ›    Sesja XXI 173
    ›    Sesja XXII 125
    ›    Sesja XXIII 95
    ›    Sesja XXIV 134
    ›    Sesja XXV 113
    ›    Sesja XXVI 102
    ›    Sesja XXVII 76
    ›    Sesja XXVIII 71
    ›    Sesja XXIX 61
    ›    Sesja XXX 76
    ›    Sesja XXXI 49
    ›    Sesja XXXII 33
    ›    Sesja XXXIII 52
    ›    Sesja XXXIV 20
     VI Kadencja 1558
    ›    Sesja I 523
    ›    Sesja II 498
    ›    Sesja III 497
    ›    Sesja IV 389
    ›    Sesja V 400
    ›    Sesja VI 314
    ›    Sesja VII 378
    ›    Sesja VIII 371
    ›    Sesja IX 388
    ›    Sesja X 376
    ›    Sesja XI 407
    ›    Sesja XII 392
    ›    Sesja XIII 272
    ›    Sesja XIV 398
    ›    Sesja XV 569
    ›    Sesja XVI 385
    ›    Sesja XVII 498
    ›    Sesja XVIII 259
    ›    Sesja XIX 517
    ›    Sesja XX 306
    ›    Sesja XXI 276
    ›    Sesja XXII 345
    ›    Sesja XXIII 283
    ›    Sesja XXIV 266
    ›    Sesja XXV 348
    ›    Sesja XXVI 320
     V Kadencja 2046
    ›    Sesja I 785
    ›    Sesja II 609
    ›    Sesja III 661
    ›    Sesja IV 695
    ›    Sesja V 680
    ›    Sesja VI 667
    ›    Sesja VII 664
    ›    Sesja VIII 571
    ›    Sesja IX 512
    ›    Sesja X 603
    ›    Sesja XI 568
    ›    Sesja XII 756
    ›    Sesja XIII 471
    ›    Sesja XIV 557
    ›    Sesja XV 506
    ›    Sesja XVI 473
    ›    Sesja XVII 493
    ›    Sesja XVIII 488
    ›    Sesja XIX 441
    ›    Sesja XX 472
    ›    Sesja XXI 910
    ›    Sesja XXII 380
    ›    Sesja XXIII 412
    ›    Sesja XXIV 386
    ›    Sesja XXV 459
    ›    Sesja XXVI 438
    ›    Sesja XXVII 528
    ›    Sesja XXVIII 381
    ›    Sesja XXIX 372
    ›    Sesja XXX 424
    ›    Sesja XXXI 408
    ›    Sesja XXXII 384
    ›    Sesja XXXIII 523
    ›    Sesja XXXIV 328
    ›    Sesja XXXV 394
    ›    Sesja XXXVI 484
    ›    Rok 2003 1209
    ›    Rok 2002 941
    ›    Sesja XIV 712
    ›    Sesja XV 875
    ›    Sesja XVI 713
    ›    Sesja XVII 816
    ›    Sesja XI 716
    ›    Sesja XII 782
    ›    Sesja XIII 730
    ›    Sesja XVIII 745
    ›    Sesja XIX 812
    ›    Sesja XX 834
    ›    Sesja XXI 780
    ›    Sesja XXII 777
    ›    Sesja XXIII 811
    ›    Sesja XXIV 808
    ›    Sesja XXV 764
    ›    Sesja XXVI 859
    ›    Sesja XXVII 791
    ›    Sesja XXVIII 698
    ›    Sesja XXIX 760
    ›    Sesja XXX 813
    ›    Sesja XXXI 942
    ›    Sesja XXXII 829
    ›    Sesja XXXIII 750
    ›    Sesja XXXIV 768
    ›    Sesja XXXV 636
    ›    Sesja XXXVI 720
    ›    Sesja XXXVII 704
    ›    Sesja XXXVIII 804
     IV Kadencja 1323
   Protokoły z Sesji 4316
     VII kadencja 943
     VI kadencja 1629
     V kadencja 5985
   Podatki i opłaty lokalne 5063
   Zarządzenia Wójta 4583
     VII Kadencja 312
    ›    Rok 2014 166
    ›    Rok 2015 424
    ›    Rok 2016 377
    ›    Rok 2017 217
    ›    Rok 2018 259
     VI Kadencja 765
    ›    Rok 2010 976
    ›    Rok 2011 2215
    ›    Rok 2012 2120
    ›    Rok 2013 1529
    ›    Rok 2006 741
     V Kadencja 1566
    ›    Rok 2007 855
    ›    Rok 2009 588
    ›    Rok 2002 804
    ›    Rok 2003 1128
    ›    Rok 2004 833
    ›    Rok 2005 799
    ›    Rok 2006 1101
     IV Kadencja 1142
   Informacje Urzędu 3970
     Obwieszczenia i zawiadomienia 2132
    ›    Rok 2003 924
   Plany, Programy i Strategie 5717
   PPWOW 10239
     Zaproszenia do składania ofert 6915
     Informacje o wyborze oferty 2786
     Zrealizowane zadania 2257
     Planowane zadania 1326
   Zagospodarowanie przestrzenne 38264
Wybory do Sejmu i Senatu RP
   Gminna Komisja Wyborcza 1447
   Obwieszczenia/Postanowienia 2110
   Zarządzenia 1094
   Informacje/Ogłoszenia 1884
   Druki 834
   Uchwały 1094
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 45639
     Rok 2019 123
     Rok 2018 7809
     Rok 2017 9065
     Rok 2016 7800
     Rok 2015 6760
     Rok 2014 11000
     Rok 2013 13225
     Rok 2012 5901
     Rok 2011 3498
     Rok 2010 54562
     Rok 2009 8391
     Rok 2008 11260
     Rok 2007 11174
     Rok 2006 14372
     Rok 2005 9783
     Rok 2004 3968
     Rok 2003 3589
   Wyniki Przetargów 7445
     Rok 2019 4
     Rok 2018 696
     Rok 2017 1152
     Rok 2016 1144
     Rok 2015 853
     Rok 2014 1499
     Rok 2013 1565
     Rok 2012 1836
     Rok 2011 1479
     Rok 2010 3180
     Rok 2009 1398
     Rok 2008 1993
     Rok 2007 2301
     Rok 2006 6604
     Rok 2005 2650
     Rok 2004 2186
     Rok 2003 999
   Ogłoszenia o udzieleniu zamówień 3981
     Rok 2019 7
     Rok 2018 224
     Rok 2017 782
     Rok 2016 514
     Rok 2015 1041
     Rok 2014 1131
     Rok 2013 1195
     Rok 2012 1328
     Rok 2011 1136
     Rok 2010 4010
     Rok 2009 1159
     Rok 2008 2211
     2007 5921
   Zapytania ofertowe 5698
     Rok 2019 74
     Rok 2018 18046
     Rok 2017 15833
     Rok 2016 24454
     Rok 2015 19992
     Rok 2014 13925
     Rok 2013 1940
     Rok 2012 574
   Wyniki zapytań ofertowych 1520
     Rok 2019 3
     Rok 2018 664
     Rok 2017 677
     Rok 2016 799
     Rok 2015 712
     2014 644
   Informacje z otwarcia ofert 860
     Rok 2019 4
     Rok 2018 412
     Rok 2017 535
     Rok 2016 362
   PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 560
     Rok 2019 18
     Rok 2018 198
     Rok 2017 496
Załatwianie Spraw
   Przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Odrzywół 32216
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 2993
     Małżeństwa, narodziny, zgony 898
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 452
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 408
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 427
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 405
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 460
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 501
     Dowody osobiste 927
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 501
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 512
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 471
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 569
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 541
     Meldunki 809
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 428
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 399
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 398
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 360
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 407
     Mieszkania 791
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 391
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 360
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 282
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 364
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 382
     Nieruchomości 4253
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 637
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 562
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 491
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 484
    ›    Podział nieruchomości 486
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 564
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 486
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 461
     Działalność gospodarcza 934
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 452
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 416
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 414
     Zezwolenia i decyzje 1063
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 404
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 568
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 429
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 435
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 437
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 449
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 907
     Zaświadczenia 911
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 475
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 380
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 396
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 500
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 490
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 502
Inne
   Gospodarka odpadami 1540
     Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne 43
     Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 72
     Osiągnięte poziomy recyklingu 46
     Poziomy osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne 14
     Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 31
     Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 21
     Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 421
     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 22
     Akty prawne 21
     Zasady optymalnej segregacji 570
     Harmonogram odbioru odpadów 1382
     Opłaty 530
     Sprawozdawczość 512
     Rejestr podmiotów odbierających odpady 647
   Stowarzyszenia w Gminie Odrzywół 1552
   Kluby sportowe 908
   Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5010
   Dziennik Ustaw 1267
   Monitor Polski 1312
   Projekty unijne 2341
     Projekty w ramach ZPORR 5777
     Projekty w ramach EFS 7883
   Gospodarka komunalna 2210
   Jednostki organizacyjne 6604
     Ośrodek Pomocy Społecznej 1688
   Jednostki pomocnicze 3273
     Sołectwa 1665
    ›    Statut Sołectw 717
    ›    Sołectwo Odrzywół 2167
    ›    Sołectwo Wysokin 1249
    ›    Sołectwo Ceteń 1196
    ›    Sołectwo Kamienna Wola 1319
    ›    Sołectwo Kłonna 1178
    ›    Sołectwo Ossa 1120
    ›    Sołectwo Ossa Kolonia 1198
    ›    Sołectwo Myślakowice 1348
    ›    Sołectwo Myślakowice Kolonia 1083
    ›    Sołectwo Lipiny 1401
    ›    Sołectwo Wandzinów 1011
    ›    Sołectwo Stanisławów 1411
    ›    Sołectwo Dąbrowa 1047
    ›    Sołectwo Różanna 1193
    ›    Sołectwo Łęgonice Małe 1087
    ›    Sołectwo Jelonek 1240
     Jednostki OSP 1274
    ›    OSP Odrzywół 1265
    ›    OSP Wysokin 786
    ›    OSP Kłonna 661
    ›    Zarząd Gminny ZOSP RP 762
     Ogłoszenia 2076
     Wzory wniosków 1103
     Postanowienia Sądów 1092
   Oświadczenia majątkowe 9690
     Kierownictwo Urzędu 4258
    ›    Wójt Gminy 4538
    ›    Sekretarz Gminy 3089
    ›    Skarbnik Gminy 2720
    ›    Zastępca Wójta 2142
     Rada Gminy Odrzywół - IV Kadencja 1887
    ›    Przewodniczący - Chochół Leszek 1506
    ›    Z-ca Przewodniczącego - Wójcik Krystyna 1113
    ›    Z-ca Przewodniczącego Niemirski Władysław 1568
    ›    Radny - Bystrzejewski Grzegorz 1112
    ›    Radny - Chrobak Zbigniew 1131
    ›    Radny - Fornalczyk Marian 1254
    ›    Radny - Gapys Stanisław 1180
    ›    Radny - Glimasiński Stanisław 1131
    ›    Radny - Kozłowski Marian - Jacek 1087
    ›    Radny - Macierzyński Tadeusz 1223
    ›    Radny - Pogorzała Stanisław - Czesław 1214
    ›    Radny - Sułecki Adam 1250
    ›    Radny - Tomczyk Jan - Andrzej 1155
    ›    Radny - Zieja Andrzej - Czesław 1231
    ›    Radny - Dobrodziej Rafał - Stanisław 1140
    ›    Radny - Głuszek Zbigniew 1021
     Rada Gminy Odrzywół - V Kadencja 2066
    ›    Przewodniczący - Stanisław Gapys 1264
    ›    Z-ca Przewodniczącego - Kozłowski Marian Jacek 942
    ›    Z-ca Przewodniczącego - Wójcik Krystyna 900
    ›    Radna - Brola Elżbieta 905
    ›    Radny - Fornalczyk Marian 919
    ›    Radny - Gajewski Sławomir 1219
    ›    Radny - Glimasiński Stanisław 849
    ›    Radny - Kwiatkowski Marek 986
    ›    Radny - Liziniewicz Artur 1042
    ›    Radna - Matuszczak Krystyna 950
    ›    Radna - Matuszczak Ewa 1086
    ›    Radna - Podkowińska Ewa 857
    ›    Radny - Sipak Jan 912
    ›    Radny - Stępień Przemysław 1021
    ›    Radny - Tomczyk Jan Andrzej 985
     Rada Gminy Odrzywół - VI Kadencja 1761
    ›    Przewodniczący - Stanisław Gapys 919
    ›    Z-ca Przewodniczącego - Garczyńska Elżbieta 908
    ›    Z-ca Przewodniczącego - Fornalczyk Marian 744
    ›    Radna - Brola Elżbieta 675
    ›    Radny - Gajewski Sławomir 1216
    ›    Radny - Glimasiński Stanisław 716
    ›    Radny - Kwiatkowski Marek 620
    ›    Radna - Kwietniewska Dorota 2060
    ›    Radna - Papis Krystyna 632
    ›    Radny - Pawelec Jacek 642
    ›    Radna - Podkowińska Ewa 590
    ›    Radny - Sipak Jan 546
    ›    Radny - Sołtysiak Marian 646
    ›    Radny - Stępień Przemysław 885
    ›    Radny - Tomczyk Jan Andrzej 697
     Rada Gminy Odrzywół - VII Kadencja 1107
    ›    Przewodniczący - Stanisław Gapys 492
    ›    Zastępca Przewodniczącego - Marszałek Andrzej 565
    ›    Zastępca Przewodniczącego - Walczak Marek 389
    ›    Radny - Dobrodziej Rafał Stanisław 398
    ›    Radna - Garczyńska Elżbieta 431
    ›    Radny - Glimasiński Stanisław 332
    ›    Radny - Korycki Jacek Józef 438
    ›    Radny - Kwaśniak Zbigniew Józef 304
    ›    Radny - Kwiatkowski Marek 407
    ›    Radny - Macierzyński Artur 605
    ›    Radny - Niemirski Szymon 1268
    ›    Radna - Papis Krystyna 389
    ›    Radny - Sołtysiak Marian 389
    ›    Radny - Spociński Zbigniew Bogdan 416
    ›    Radny - Zbrowski Robert 479
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 3464
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2358
    ›    Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Odrzywole 2807
    ›    Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole 2937
    ›    Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Ossie Koloni 2102
    ›    Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach 2457
    ›    Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole 2224
    ›    Dyrektor SPZOZ w Odrzywole 2621
    ›    Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Odrzywole 1289
    ›    Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach 471
     Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta 2609
    ›    Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej 2355
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 2176
    ›    Starszy pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1885
    ›    Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej 1558
    ›    Inspektora ds wymiaru podatku i opłat 904
    ›    Inspektor ds. funduszu alimentacyjnego 372
    ›    Z-ca Kierownika Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej 131
   Ogłoszenia 45612
   Informacje nieudostępnione 2923
   Redakcja Biuletynu 3569
   Turniej 2758