logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

www.odrzywol.eu  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 1293594
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 142602
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
 Dane podstawowe   142602
 Transmisja obrad   4
 Numery wewnętrzne   5774
 Godziny urzędowania   5251
 Wykaz adresów e-mail   5409
 Organizacja urzędu   6503
 Karty spraw   3190
  GOPS   5174
  Referat Gospodarki Komunalnej, Obsługi Sieci Kanalizacyjnej, Transportu, Ewidencji Działalności Gospodarczej    766
 Struktura organizacyjna   6749
 Elektroniczna skrzynka podawcza   3154
 Ogłoszenia/aktualności   44386
 Sprawdź stan sprawy   2127
 Przetargi na sprzedaż nieruchomości   9113
 Kalendarz imprez sportowych   1663
 Druki i formularze   3758
 Nieodpłatna pomoc prawna   723
 Wykaz punktów adresowych   359
 Petycje   210
 Informacje o środowisku   275
 Informacja dt. ochrony danych osobowych   95
 Praca - nabory/konkursy   8758
  Ogłoszenia   9563
  Listy kandydatów   4008
  Wyniki naboru   3860
Wybory samorządowe 2018
 Gminna Komisja Wyborcza   306
 Informacje   310
 Obwieszczenia   496
 Postanowienia   194
Organy
 Wójt Gminy   7324
  Kompetencje   1909
 Pytania do Wójta   4412
 Zastępca Wójta Gminy   4983
  Kompetencje   1678
 Sekretarz   4468
  Kompetencje   1406
 Skarbnik   3957
  Kompetencje   1165
 Rada Gminy   5756
  Przewodniczący Rady   2218
  Skład Rady   3488
  Plan pracy   369
 Komisje Rady   3531
  Komisja Rewizyjna   1771
   Przedmiot działania   817
   Plan pracy i sprawozdania   1237
  Komisja Budżetu i Finansów i Planowania   1635
   Przedmiot działania   755
   Plan pracy i sprawozdania   1047
  Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych   1755
   Przedmiot działania   751
   Plan pracy i sprawozdania   1294
  Komisja Rolnictawa. Bezpieczeństwa Publicznego i Rozwoju Infrastruktury   1664
   Przedmiot działania   762
   Plan pracy i sprawozdania   1106
  Komisja Statutowa - doraźna   1564
   Przedmiot działania   560
   Plan pracy i sprawozdania   613
 Referaty Urzędu   4561
  Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej   3025
  Referat Finansowy   1811
 Urząd Stanu Cywilnego - Sprawy Obywatelskie   5712
 Samodzielne stanowiska   4517
  d/s Kadrowych   1242
  d/s Organizacyjno-Administracyjnych   1956
  ds. Funduszu Alimentacyjnego   347
  Asystent Rodziny   355
Prawo Lokalne
 Statut   3351
 Regulaminy   3135
 Kontrola zarządcza   1086
 Sprawozdania z wykonania budżetu   412
 Pozostałe sprawozdania   278
 Budżet   4996
  Opinie RIO   1253
  Uchwały budżetowe   1801
  Budżet na 2018 rok   118
  Budżet na 2017 rok   275
  Budżet na 2016 rok   407
  Budżet na 2015 rok   373
  Budżet na 2014 rok   458
  Budżet na 2013 rok   308
  Budżet na 2012 rok   505
  Budżet na 2011 rok   541
  Budżet na 2010 rok   646
  Budżet na 2009 rok   829
  Budżet na 2008 rok   1032
  Budżet na 2007 rok   939
 Projekt budżetu   2421
 Uchwały   6027
  VII Kadencja   982
   Sesja I   359
   Sesja II   371
   Sesja III   392
   Sesja IV   376
   Sesja V   408
   Sesja VI   274
   Sesja VII   390
   Sesja VIII   288
   Sesja IX   527
   Sesja X   343
   Sesja XI   355
   Sesja XII   301
   Sesja XIII   302
   Sesja XIV   376
   Sesja XV   184
   Sesja XVI   211
   Sesja XVII   227
   Sesja XVIII   248
   Sesja XIX   219
   Sesja XX   79
   Sesja XXI   158
   Sesja XXII   112
   Sesja XXIII   87
   Sesja XXIV   126
   Sesja XXV   100
   Sesja XXVI   86
   Sesja XXVII   63
   Sesja XXVIII   57
   Sesja XXIX   44
   Sesja XXX   48
   Sesja XXXI   29
   Sesja XXXII   9
   Sesja XXXIII   15
  VI Kadencja   1503
   Sesja I   519
   Sesja II   478
   Sesja III   491
   Sesja IV   383
   Sesja V   394
   Sesja VI   309
   Sesja VII   372
   Sesja VIII   366
   Sesja IX   383
   Sesja X   371
   Sesja XI   401
   Sesja XII   388
   Sesja XIII   260
   Sesja XIV   391
   Sesja XV   562
   Sesja XVI   380
   Sesja XVII   492
   Sesja XVIII   252
   Sesja XIX   506
   Sesja XX   297
   Sesja XXI   268
   Sesja XXII   334
   Sesja XXIII   275
   Sesja XXIV   259
   Sesja XXV   342
   Sesja XXVI   312
  V Kadencja   2034
   Sesja I   781
   Sesja II   605
   Sesja III   657
   Sesja IV   688
   Sesja V   675
   Sesja VI   662
   Sesja VII   659
   Sesja VIII   566
   Sesja IX   508
   Sesja X   600
   Sesja XI   564
   Sesja XII   750
   Sesja XIII   466
   Sesja XIV   554
   Sesja XV   503
   Sesja XVI   469
   Sesja XVII   489
   Sesja XVIII   484
   Sesja XIX   436
   Sesja XX   467
   Sesja XXI   904
   Sesja XXII   376
   Sesja XXIII   409
   Sesja XXIV   382
   Sesja XXV   447
   Sesja XXVI   434
   Sesja XXVII   525
   Sesja XXVIII   378
   Sesja XXIX   369
   Sesja XXX   412
   Sesja XXXI   401
   Sesja XXXII   379
   Sesja XXXIII   519
   Sesja XXXIV   325
   Sesja XXXV   385
   Sesja XXXVI   480
   Rok 2003   1203
   Rok 2002   935
   Sesja XIV   709
   Sesja XV   871
   Sesja XVI   709
   Sesja XVII   813
   Sesja XI   712
   Sesja XII   779
   Sesja XIII   727
   Sesja XVIII   742
   Sesja XIX   807
   Sesja XX   831
   Sesja XXI   776
   Sesja XXII   773
   Sesja XXIII   797
   Sesja XXIV   804
   Sesja XXV   760
   Sesja XXVI   854
   Sesja XXVII   786
   Sesja XXVIII   695
   Sesja XXIX   756
   Sesja XXX   808
   Sesja XXXI   934
   Sesja XXXII   826
   Sesja XXXIII   746
   Sesja XXXIV   765
   Sesja XXXV   633
   Sesja XXXVI   715
   Sesja XXXVII   700
   Sesja XXXVIII   798
  IV Kadencja   1311
 Protokoły z Sesji   4275
  VII kadencja   890
  VI kadencja   1591
  V kadencja   5942
 Podatki i opłaty lokalne   5011
 Zarządzenia Wójta   4542
  VII Kadencja   285
   Rok 2014   163
   Rok 2015   418
   Rok 2016   372
   Rok 2017   213
   Rok 2018   212
  VI Kadencja   759
   Rok 2010   973
   Rok 2011   2210
   Rok 2012   2113
   Rok 2013   1523
   Rok 2006   737
  V Kadencja   1563
   Rok 2007   850
   Rok 2009   584
   Rok 2002   799
   Rok 2003   1123
   Rok 2004   829
   Rok 2005   795
   Rok 2006   1097
  IV Kadencja   1134
 Informacje Urzędu   3948
  Obwieszczenia i zawiadomienia   2121
   Rok 2003   919
 Plany, Programy i Strategie   5596
 PPWOW   10213
  Zaproszenia do składania ofert   6876
  Informacje o wyborze oferty   2764
  Zrealizowane zadania   2250
  Planowane zadania   1319
 Zagospodarowanie przestrzenne   38055
Wybory do Sejmu i Senatu RP
 Gminna Komisja Wyborcza   1422
 Obwieszczenia/Postanowienia   2060
 Zarządzenia   1066
 Informacje/Ogłoszenia   1833
 Druki   813
 Uchwały   1055
Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia Przetargów   45397
  Rok 2018   6821
  Rok 2017   9036
  Rok 2016   7783
  Rok 2015   6746
  Rok 2014   10991
  Rok 2013   13213
  Rok 2012   5894
  Rok 2011   3488
  Rok 2010   54544
  Rok 2009   8370
  Rok 2008   11245
  Rok 2007   11162
  Rok 2006   14327
  Rok 2005   9768
  Rok 2004   3956
  Rok 2003   3570
 Wyniki Przetargów   7414
  Rok 2018   657
  Rok 2017   1139
  Rok 2016   1131
  Rok 2015   843
  Rok 2014   1488
  Rok 2013   1552
  Rok 2012   1816
  Rok 2011   1466
  Rok 2010   3160
  Rok 2009   1387
  Rok 2008   1980
  Rok 2007   2290
  Rok 2006   6577
  Rok 2005   2632
  Rok 2004   2175
  Rok 2003   994
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówień   3954
  Rok 2018   208
  Rok 2017   765
  Rok 2016   503
  Rok 2015   1026
  Rok 2014   1121
  Rok 2013   1185
  Rok 2012   1319
  Rok 2011   1123
  Rok 2010   3990
  Rok 2009   1148
  Rok 2008   2198
  2007   5909
 Zapytania ofertowe   5559
  Rok 2018   15326
  Rok 2017   15805
  Rok 2016   23857
  Rok 2015   19789
  Rok 2014   13905
  Rok 2013   1920
  Rok 2012   567
 Wyniki zapytań ofertowych   1467
  Rok 2018   618
  Rok 2017   657
  Rok 2016   785
  Rok 2015   703
  2014   631
 Informacje z otwarcia ofert   832
  Rok 2018   379
  Rok 2017   521
  Rok 2016   353
 PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH   522
  Rok 2018   175
  Rok 2017   481
Załatwianie Spraw
 Przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Odrzywół   32152
 Procedury przyjmowania i załatwiania spraw   2977
  Małżeństwa, narodziny, zgony   888
   Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC   447
   Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej   404
   Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą   423
   Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa   401
   Sporządzenie aktu urodzenia   457
   Sporządzenie aktu zgonu   497
  Dowody osobiste   921
   Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy   498
   Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia   508
   Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia   467
   Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności   566
   Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza   538
  Meldunki   803
   Zameldowanie na pobyt stały   424
   Zameldowanie na pobyt czasowy   395
   Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy   394
   Wymeldowanie z pobytu stałego   356
   Wymeldowanie z pobytu czasowego   404
  Mieszkania   786
   Przyznanie dodatku mieszkaniowego   388
   Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę   356
   Przyznanie mieszkania komunalnego   278
   Przyznanie mieszkania komunalnego   360
   Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę   379
  Nieruchomości   4238
   Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej   633
   Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym   558
   Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem   487
   Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste   481
   Podział nieruchomości   482
   Rozgraniczenie nieruchomości   560
   Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania   483
   Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania   457
  Działalność gospodarcza   929
   Zarejestrowanie działalności gospodarczej   448
   Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej   411
   Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej   410
  Zezwolenia i decyzje   1054
   Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych   401
   Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów   565
   Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej   425
   Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży   430
   Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży   433
   Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej   445
   Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu   893
  Zaświadczenia   905
   Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego   471
   Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku   376
   Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego   392
   Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych   496
   Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych   486
   Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej   498
Inne
 Gospodarka odpadami   1466
  Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne   29
  Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych   50
  Osiągnięte poziomy recyklingu   26
  Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych   17
  Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny   15
  Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi   409
  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   13
  Akty prawne   14
  Zasady optymalnej segregacji   557
  Harmonogram odbioru odpadów   1276
  Opłaty   506
  Sprawozdawczość   495
  Rejestr podmiotów odbierających odpady   617
 Stowarzyszenia w Gminie Odrzywół   1525
 Kluby sportowe   886
 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego   4963
 Dziennik Ustaw   1247
 Monitor Polski   1296
 Projekty unijne   2314
  Projekty w ramach ZPORR   5756
  Projekty w ramach EFS   7833
 Gospodarka komunalna   2180
 Jednostki organizacyjne   6550
  Ośrodek Pomocy Społecznej   1676
 Jednostki pomocnicze   3254
  Sołectwa   1646
   Statut Sołectw   706
   Sołectwo Odrzywół   2123
   Sołectwo Wysokin   1219
   Sołectwo Ceteń   1175
   Sołectwo Kamienna Wola   1301
   Sołectwo Kłonna   1157
   Sołectwo Ossa   1112
   Sołectwo Ossa Kolonia   1183
   Sołectwo Myślakowice   1329
   Sołectwo Myślakowice Kolonia   1056
   Sołectwo Lipiny   1392
   Sołectwo Wandzinów   996
   Sołectwo Stanisławów   1397
   Sołectwo Dąbrowa   1022
   Sołectwo Różanna   1178
   Sołectwo Łęgonice Małe   1074
   Sołectwo Jelonek   1231
  Jednostki OSP   1269
   OSP Odrzywół   1248
   OSP Wysokin   781
   OSP Kłonna   657
   Zarząd Gminny ZOSP RP   756
  Ogłoszenia   2073
  Wzory wniosków   1102
  Postanowienia Sądów   1090
 Oświadczenia majątkowe   9498
  Kierownictwo Urzędu   4188
   Wójt Gminy   4467
   Sekretarz Gminy   3037
   Skarbnik Gminy   2688
   Zastępca Wójta   2109
  Rada Gminy Odrzywół - IV Kadencja   1869
   Przewodniczący - Chochół Leszek   1501
   Z-ca Przewodniczącego - Wójcik Krystyna   1110
   Z-ca Przewodniczącego Niemirski Władysław   1559
   Radny - Bystrzejewski Grzegorz   1108
   Radny - Chrobak Zbigniew   1124
   Radny - Fornalczyk Marian   1249
   Radny - Gapys Stanisław   1174
   Radny - Glimasiński Stanisław   1117
   Radny - Kozłowski Marian - Jacek   1082
   Radny - Macierzyński Tadeusz   1219
   Radny - Pogorzała Stanisław - Czesław   1209
   Radny - Sułecki Adam   1244
   Radny - Tomczyk Jan - Andrzej   1152
   Radny - Zieja Andrzej - Czesław   1223
   Radny - Dobrodziej Rafał - Stanisław   1134
   Radny - Głuszek Zbigniew   1012
  Rada Gminy Odrzywół - V Kadencja   2042
   Przewodniczący - Stanisław Gapys   1255
   Z-ca Przewodniczącego - Kozłowski Marian Jacek   939
   Z-ca Przewodniczącego - Wójcik Krystyna   895
   Radna - Brola Elżbieta   901
   Radny - Fornalczyk Marian   912
   Radny - Gajewski Sławomir   1215
   Radny - Glimasiński Stanisław   843
   Radny - Kwiatkowski Marek   980
   Radny - Liziniewicz Artur   1030
   Radna - Matuszczak Krystyna   946
   Radna - Matuszczak Ewa   1065
   Radna - Podkowińska Ewa   853
   Radny - Sipak Jan   908
   Radny - Stępień Przemysław   1014
   Radny - Tomczyk Jan Andrzej   973
  Rada Gminy Odrzywół - VI Kadencja   1739
   Przewodniczący - Stanisław Gapys   912
   Z-ca Przewodniczącego - Garczyńska Elżbieta   902
   Z-ca Przewodniczącego - Fornalczyk Marian   731
   Radna - Brola Elżbieta   666
   Radny - Gajewski Sławomir   1196
   Radny - Glimasiński Stanisław   710
   Radny - Kwiatkowski Marek   613
   Radna - Kwietniewska Dorota   2021
   Radna - Papis Krystyna   624
   Radny - Pawelec Jacek   634
   Radna - Podkowińska Ewa   581
   Radny - Sipak Jan   534
   Radny - Sołtysiak Marian   641
   Radny - Stępień Przemysław   877
   Radny - Tomczyk Jan Andrzej   691
  Rada Gminy Odrzywół - VII Kadencja   1025
   Przewodniczący - Stanisław Gapys   472
   Zastępca Przewodniczącego - Marszałek Andrzej   532
   Zastępca Przewodniczącego - Walczak Marek   381
   Radny - Dobrodziej Rafał Stanisław   385
   Radna - Garczyńska Elżbieta   417
   Radny - Glimasiński Stanisław   324
   Radny - Korycki Jacek Józef   415
   Radny - Kwaśniak Zbigniew Józef   283
   Radny - Kwiatkowski Marek   386
   Radny - Macierzyński Artur   572
   Radny - Niemirski Szymon   549
   Radna - Papis Krystyna   369
   Radny - Sołtysiak Marian   371
   Radny - Spociński Zbigniew Bogdan   397
   Radny - Zbrowski Robert   456
  Kierownicy Jednostek Organizacyjnych   3392
   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   2322
   Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Odrzywole   2792
   Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole   2889
   Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Ossie Koloni   2080
   Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach   2447
   Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole   2200
   Dyrektor SPZOZ w Odrzywole   2589
   Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Odrzywole   1255
   Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach   403
  Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta   2545
   Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej   2331
   Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego   2153
   Starszy pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   1861
   Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej   1540
   Inspektora ds wymiaru podatku i opłat   859
   Inspektor ds. funduszu alimentacyjnego   349
   Z-ca Kierownika Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej   112
 Ogłoszenia   45398
 Informacje nieudostępnione   2894
 Redakcja Biuletynu   3548
 Turniej   2736


wersja do druku drukuj