logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

www.odrzywol.eu  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 1272355
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 140922
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
 Dane podstawowe   140922
 Numery wewnętrzne   5689
 Godziny urzędowania   5202
 Wykaz adresów e-mail   5328
 Organizacja urzędu   6447
 Karty spraw   3170
  GOPS   5078
  Referat Gospodarki Komunalnej, Obsługi Sieci Kanalizacyjnej, Transportu, Ewidencji Działalności Gospodarczej    755
 Struktura organizacyjna   6704
 Elektroniczna skrzynka podawcza   3136
 Ogłoszenia/aktualności   43241
 Sprawdź stan sprawy   2111
 Przetargi na sprzedaż nieruchomości   8827
 Kalendarz imprez sportowych   1639
 Druki i formularze   3541
 Nieodpłatna pomoc prawna   688
 Wykaz punktów adresowych   338
 Petycje   192
 Informacje o środowisku   245
 Informacja dt. ochrony danych osobowych   72
 Praca - nabory/konkursy   8481
  Ogłoszenia   9316
  Listy kandydatów   3900
  Wyniki naboru   3694
Wybory samorządowe 2018
 Gminna Komisja Wyborcza   55
 Informacje   33
 Obwieszczenia   104
Organy
 Wójt Gminy   7269
  Kompetencje   1901
 Pytania do Wójta   4386
 Zastępca Wójta Gminy   4947
  Kompetencje   1668
 Sekretarz   4433
  Kompetencje   1399
 Skarbnik   3924
  Kompetencje   1156
 Rada Gminy   5702
  Przewodniczący Rady   2199
  Skład Rady   3455
  Plan pracy   354
 Komisje Rady   3516
  Komisja Rewizyjna   1763
   Przedmiot działania   809
   Plan pracy i sprawozdania   1227
  Komisja Budżetu i Finansów i Planowania   1626
   Przedmiot działania   748
   Plan pracy i sprawozdania   1042
  Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych   1748
   Przedmiot działania   745
   Plan pracy i sprawozdania   1288
  Komisja Rolnictawa. Bezpieczeństwa Publicznego i Rozwoju Infrastruktury   1657
   Przedmiot działania   755
   Plan pracy i sprawozdania   1100
  Komisja Statutowa - doraźna   1556
   Przedmiot działania   555
   Plan pracy i sprawozdania   608
 Referaty Urzędu   4527
  Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej   2995
  Referat Finansowy   1784
 Urząd Stanu Cywilnego - Sprawy Obywatelskie   5655
 Samodzielne stanowiska   4490
  d/s Kadrowych   1227
  d/s Organizacyjno-Administracyjnych   1941
  ds. Funduszu Alimentacyjnego   334
  Asystent Rodziny   342
Prawo Lokalne
 Statut   3326
 Regulaminy   3103
 Kontrola zarządcza   1073
 Sprawozdania z wykonania budżetu   380
 Pozostałe sprawozdania   269
 Budżet   4972
  Opinie RIO   1189
  Uchwały budżetowe   1795
  Budżet na 2018 rok   99
  Budżet na 2017 rok   264
  Budżet na 2016 rok   392
  Budżet na 2015 rok   366
  Budżet na 2014 rok   450
  Budżet na 2013 rok   297
  Budżet na 2012 rok   496
  Budżet na 2011 rok   533
  Budżet na 2010 rok   639
  Budżet na 2009 rok   822
  Budżet na 2008 rok   1023
  Budżet na 2007 rok   933
 Projekt budżetu   2405
 Uchwały   5993
  VII Kadencja   951
   Sesja I   349
   Sesja II   358
   Sesja III   382
   Sesja IV   370
   Sesja V   400
   Sesja VI   266
   Sesja VII   383
   Sesja VIII   281
   Sesja IX   518
   Sesja X   335
   Sesja XI   345
   Sesja XII   293
   Sesja XIII   295
   Sesja XIV   368
   Sesja XV   176
   Sesja XVI   203
   Sesja XVII   217
   Sesja XVIII   237
   Sesja XIX   211
   Sesja XX   69
   Sesja XXI   139
   Sesja XXII   101
   Sesja XXIII   76
   Sesja XXIV   112
   Sesja XXV   86
   Sesja XXVI   73
   Sesja XXVII   45
   Sesja XXVIII   44
   Sesja XXIX   23
   Sesja XXX   23
   Sesja XXXI   4
  VI Kadencja   1497
   Sesja I   513
   Sesja II   467
   Sesja III   485
   Sesja IV   377
   Sesja V   388
   Sesja VI   303
   Sesja VII   364
   Sesja VIII   360
   Sesja IX   377
   Sesja X   364
   Sesja XI   395
   Sesja XII   382
   Sesja XIII   253
   Sesja XIV   385
   Sesja XV   553
   Sesja XVI   372
   Sesja XVII   485
   Sesja XVIII   243
   Sesja XIX   492
   Sesja XX   290
   Sesja XXI   259
   Sesja XXII   328
   Sesja XXIII   268
   Sesja XXIV   251
   Sesja XXV   335
   Sesja XXVI   304
  V Kadencja   2029
   Sesja I   774
   Sesja II   598
   Sesja III   651
   Sesja IV   682
   Sesja V   668
   Sesja VI   656
   Sesja VII   652
   Sesja VIII   560
   Sesja IX   502
   Sesja X   593
   Sesja XI   558
   Sesja XII   742
   Sesja XIII   460
   Sesja XIV   547
   Sesja XV   496
   Sesja XVI   463
   Sesja XVII   483
   Sesja XVIII   478
   Sesja XIX   430
   Sesja XX   461
   Sesja XXI   897
   Sesja XXII   370
   Sesja XXIII   403
   Sesja XXIV   376
   Sesja XXV   440
   Sesja XXVI   428
   Sesja XXVII   519
   Sesja XXVIII   372
   Sesja XXIX   361
   Sesja XXX   403
   Sesja XXXI   394
   Sesja XXXII   372
   Sesja XXXIII   512
   Sesja XXXIV   319
   Sesja XXXV   377
   Sesja XXXVI   474
   Rok 2003   1193
   Rok 2002   927
   Sesja XIV   700
   Sesja XV   863
   Sesja XVI   700
   Sesja XVII   805
   Sesja XI   704
   Sesja XII   772
   Sesja XIII   719
   Sesja XVIII   735
   Sesja XIX   799
   Sesja XX   822
   Sesja XXI   766
   Sesja XXII   764
   Sesja XXIII   781
   Sesja XXIV   793
   Sesja XXV   750
   Sesja XXVI   845
   Sesja XXVII   777
   Sesja XXVIII   685
   Sesja XXIX   746
   Sesja XXX   799
   Sesja XXXI   915
   Sesja XXXII   816
   Sesja XXXIII   738
   Sesja XXXIV   757
   Sesja XXXV   622
   Sesja XXXVI   705
   Sesja XXXVII   690
   Sesja XXXVIII   788
  IV Kadencja   1303
 Protokoły z Sesji   4249
  VII kadencja   801
  VI kadencja   1531
  V kadencja   5873
 Podatki i opłaty lokalne   4986
 Zarządzenia Wójta   4520
  VII Kadencja   270
   Rok 2014   146
   Rok 2015   317
   Rok 2016   271
   Rok 2017   109
   Rok 2018   119
  VI Kadencja   754
   Rok 2010   947
   Rok 2011   2128
   Rok 2012   2020
   Rok 2013   1439
   Rok 2006   731
  V Kadencja   1555
   Rok 2007   844
   Rok 2009   577
   Rok 2002   792
   Rok 2003   1117
   Rok 2004   821
   Rok 2005   789
   Rok 2006   1090
  IV Kadencja   1129
 Informacje Urzędu   3926
  Obwieszczenia i zawiadomienia   2110
   Rok 2003   913
 Plany, Programy i Strategie   5470
 PPWOW   10191
  Zaproszenia do składania ofert   6812
  Informacje o wyborze oferty   2731
  Zrealizowane zadania   2234
  Planowane zadania   1313
 Zagospodarowanie przestrzenne   37709
Wybory do Sejmu i Senatu RP
 Gminna Komisja Wyborcza   1308
 Obwieszczenia/Postanowienia   1990
 Zarządzenia   1046
 Informacje/Ogłoszenia   1773
 Druki   797
 Uchwały   1034
Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia Przetargów   45093
  Rok 2018   5763
  Rok 2017   8981
  Rok 2016   7745
  Rok 2015   6720
  Rok 2014   10942
  Rok 2013   13176
  Rok 2012   5855
  Rok 2011   3467
  Rok 2010   54494
  Rok 2009   8341
  Rok 2008   11215
  Rok 2007   11140
  Rok 2006   14236
  Rok 2005   9737
  Rok 2004   3936
  Rok 2003   3544
 Wyniki Przetargów   7330
  Rok 2018   391
  Rok 2017   1104
  Rok 2016   1109
  Rok 2015   827
  Rok 2014   1465
  Rok 2013   1532
  Rok 2012   1794
  Rok 2011   1442
  Rok 2010   3124
  Rok 2009   1368
  Rok 2008   1962
  Rok 2007   2276
  Rok 2006   6537
  Rok 2005   2615
  Rok 2004   2163
  Rok 2003   990
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówień   3923
  Rok 2018   171
  Rok 2017   734
  Rok 2016   481
  Rok 2015   1007
  Rok 2014   1099
  Rok 2013   1165
  Rok 2012   1300
  Rok 2011   1111
  Rok 2010   3956
  Rok 2009   1132
  Rok 2008   2178
  2007   5896
 Zapytania ofertowe   5381
  Rok 2018   12807
  Rok 2017   15766
  Rok 2016   23273
  Rok 2015   19593
  Rok 2014   13876
  Rok 2013   1897
  Rok 2012   559
 Wyniki zapytań ofertowych   1415
  Rok 2018   549
  Rok 2017   632
  Rok 2016   756
  Rok 2015   686
  2014   613
 Informacje z otwarcia ofert   775
  Rok 2018   307
  Rok 2017   498
  Rok 2016   342
 PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH   506
  Rok 2018   164
  Rok 2017   468
Załatwianie Spraw
 Przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Odrzywół   32075
 Procedury przyjmowania i załatwiania spraw   2961
  Małżeństwa, narodziny, zgony   882
   Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC   440
   Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej   398
   Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą   418
   Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa   396
   Sporządzenie aktu urodzenia   452
   Sporządzenie aktu zgonu   492
  Dowody osobiste   917
   Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy   493
   Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia   504
   Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia   463
   Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności   562
   Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza   534
  Meldunki   796
   Zameldowanie na pobyt stały   420
   Zameldowanie na pobyt czasowy   390
   Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy   390
   Wymeldowanie z pobytu stałego   352
   Wymeldowanie z pobytu czasowego   399
  Mieszkania   782
   Przyznanie dodatku mieszkaniowego   385
   Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę   352
   Przyznanie mieszkania komunalnego   274
   Przyznanie mieszkania komunalnego   356
   Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę   375
  Nieruchomości   4226
   Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej   628
   Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym   553
   Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem   482
   Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste   476
   Podział nieruchomości   478
   Rozgraniczenie nieruchomości   556
   Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania   478
   Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania   453
  Działalność gospodarcza   923
   Zarejestrowanie działalności gospodarczej   445
   Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej   408
   Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej   407
  Zezwolenia i decyzje   1050
   Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych   396
   Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów   560
   Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej   420
   Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży   426
   Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży   429
   Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej   440
   Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu   887
  Zaświadczenia   901
   Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego   467
   Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku   371
   Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego   387
   Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych   491
   Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych   481
   Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej   493
Inne
 Gospodarka odpadami   1426
  Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne   14
  Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych   27
  Osiągnięte poziomy recyklingu   8
  Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych   6
  Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny   7
  Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi   391
  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   7
  Akty prawne   8
  Zasady optymalnej segregacji   550
  Harmonogram odbioru odpadów   1216
  Opłaty   498
  Sprawozdawczość   475
  Rejestr podmiotów odbierających odpady   600
 Stowarzyszenia w Gminie Odrzywół   1506
 Kluby sportowe   868
 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego   4936
 Dziennik Ustaw   1236
 Monitor Polski   1286
 Projekty unijne   2298
  Projekty w ramach ZPORR   5740
  Projekty w ramach EFS   7780
 Gospodarka komunalna   2162
 Jednostki organizacyjne   6491
  Ośrodek Pomocy Społecznej   1664
 Jednostki pomocnicze   3239
  Sołectwa   1619
   Statut Sołectw   701
   Sołectwo Odrzywół   2071
   Sołectwo Wysokin   1194
   Sołectwo Ceteń   1157
   Sołectwo Kamienna Wola   1269
   Sołectwo Kłonna   1127
   Sołectwo Ossa   1089
   Sołectwo Ossa Kolonia   1165
   Sołectwo Myślakowice   1303
   Sołectwo Myślakowice Kolonia   1017
   Sołectwo Lipiny   1372
   Sołectwo Wandzinów   982
   Sołectwo Stanisławów   1377
   Sołectwo Dąbrowa   998
   Sołectwo Różanna   1161
   Sołectwo Łęgonice Małe   1057
   Sołectwo Jelonek   1209
  Jednostki OSP   1263
   OSP Odrzywół   1237
   OSP Wysokin   768
   OSP Kłonna   649
   Zarząd Gminny ZOSP RP   748
  Ogłoszenia   2073
  Wzory wniosków   1102
  Postanowienia Sądów   1089
 Oświadczenia majątkowe   9331
  Kierownictwo Urzędu   4114
   Wójt Gminy   4342
   Sekretarz Gminy   2957
   Skarbnik Gminy   2620
   Zastępca Wójta   2069
  Rada Gminy Odrzywół - IV Kadencja   1855
   Przewodniczący - Chochół Leszek   1484
   Z-ca Przewodniczącego - Wójcik Krystyna   1093
   Z-ca Przewodniczącego Niemirski Władysław   1539
   Radny - Bystrzejewski Grzegorz   1089
   Radny - Chrobak Zbigniew   1105
   Radny - Fornalczyk Marian   1231
   Radny - Gapys Stanisław   1155
   Radny - Glimasiński Stanisław   1099
   Radny - Kozłowski Marian - Jacek   1062
   Radny - Macierzyński Tadeusz   1202
   Radny - Pogorzała Stanisław - Czesław   1188
   Radny - Sułecki Adam   1225
   Radny - Tomczyk Jan - Andrzej   1136
   Radny - Zieja Andrzej - Czesław   1208
   Radny - Dobrodziej Rafał - Stanisław   1117
   Radny - Głuszek Zbigniew   999
  Rada Gminy Odrzywół - V Kadencja   2021
   Przewodniczący - Stanisław Gapys   1236
   Z-ca Przewodniczącego - Kozłowski Marian Jacek   923
   Z-ca Przewodniczącego - Wójcik Krystyna   877
   Radna - Brola Elżbieta   883
   Radny - Fornalczyk Marian   895
   Radny - Gajewski Sławomir   1197
   Radny - Glimasiński Stanisław   826
   Radny - Kwiatkowski Marek   963
   Radny - Liziniewicz Artur   1009
   Radna - Matuszczak Krystyna   929
   Radna - Matuszczak Ewa   1043
   Radna - Podkowińska Ewa   836
   Radny - Sipak Jan   891
   Radny - Stępień Przemysław   996
   Radny - Tomczyk Jan Andrzej   956
  Rada Gminy Odrzywół - VI Kadencja   1730
   Przewodniczący - Stanisław Gapys   893
   Z-ca Przewodniczącego - Garczyńska Elżbieta   888
   Z-ca Przewodniczącego - Fornalczyk Marian   712
   Radna - Brola Elżbieta   653
   Radny - Gajewski Sławomir   1171
   Radny - Glimasiński Stanisław   697
   Radny - Kwiatkowski Marek   599
   Radna - Kwietniewska Dorota   1972
   Radna - Papis Krystyna   610
   Radny - Pawelec Jacek   620
   Radna - Podkowińska Ewa   566
   Radny - Sipak Jan   521
   Radny - Sołtysiak Marian   628
   Radny - Stępień Przemysław   864
   Radny - Tomczyk Jan Andrzej   677
  Rada Gminy Odrzywół - VII Kadencja   982
   Przewodniczący - Stanisław Gapys   440
   Zastępca Przewodniczącego - Marszałek Andrzej   503
   Zastępca Przewodniczącego - Walczak Marek   360
   Radny - Dobrodziej Rafał Stanisław   358
   Radna - Garczyńska Elżbieta   397
   Radny - Glimasiński Stanisław   305
   Radny - Korycki Jacek Józef   391
   Radny - Kwaśniak Zbigniew Józef   265
   Radny - Kwiatkowski Marek   370
   Radny - Macierzyński Artur   543
   Radny - Niemirski Szymon   529
   Radna - Papis Krystyna   352
   Radny - Sołtysiak Marian   356
   Radny - Spociński Zbigniew Bogdan   379
   Radny - Zbrowski Robert   428
  Kierownicy Jednostek Organizacyjnych   3341
   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   2262
   Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Odrzywole   2739
   Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole   2823
   Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Ossie Koloni   2053
   Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach   2408
   Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole   2154
   Dyrektor SPZOZ w Odrzywole   2540
   Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Odrzywole   1239
   Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach   355
  Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta   2508
   Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej   2281
   Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego   2107
   Starszy pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   1817
   Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej   1503
   Inspektora ds wymiaru podatku i opłat   823
   Inspektor ds. funduszu alimentacyjnego   326
   Z-ca Kierownika Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej   93
 Ogłoszenia   45089
 Informacje nieudostępnione   2884
 Redakcja Biuletynu   3532
 Turniej   2719


wersja do druku drukuj