logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

www.odrzywol.eu  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 1170910
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 127960
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
 Dane podstawowe   127960
 Numery wewnętrzne   5182
 Godziny urzędowania   4871
 Wykaz adresów e-mail   4816
 Organizacja urzędu   6159
 Karty spraw   2963
  GOPS   4460
  Referat Gospodarki Komunalnej, Obsługi Sieci Kanalizacyjnej, Transportu, Ewidencji Działalności Gospodarczej    660
 Struktura organizacyjna   6374
 Elektroniczna skrzynka podawcza   2937
 Ogłoszenia/aktualności   39257
 Wydarzenia   5474
 Sprawdź stan sprawy   1954
 Przetargi na sprzedaż nieruchomości   7051
 Kalendarz imprez sportowych   1442
 Druki i formularze   2727
 Nieodpłatna pomoc prawna   496
 Wykaz punktów adresowych   146
 Petycje   43
 Informacje o środowisku   18
 Praca - nabory/konkursy   7876
  Ogłoszenia   8587
  Listy kandydatów   3651
  Wyniki naboru   3461
Organy
 Wójt Gminy   6955
  Kompetencje   1833
 Pytania do Wójta   4186
 Zastępca Wójta Gminy   4719
  Kompetencje   1591
 Sekretarz   4238
  Kompetencje   1348
 Skarbnik   3747
  Kompetencje   1110
 Rada Gminy   5426
  Przewodniczący Rady   2113
  Skład Rady   3296
  Plan pracy   258
 Komisje Rady   3372
  Komisja Rewizyjna   1692
   Przedmiot działania   771
   Plan pracy i sprawozdania   1189
  Komisja Budżetu i Finansów i Planowania   1559
   Przedmiot działania   714
   Plan pracy i sprawozdania   1004
  Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych   1681
   Przedmiot działania   713
   Plan pracy i sprawozdania   1241
  Komisja Rolnictawa. Bezpieczeństwa Publicznego i Rozwoju Infrastruktury   1584
   Przedmiot działania   722
   Plan pracy i sprawozdania   1069
  Komisja Statutowa - doraźna   1500
   Przedmiot działania   527
   Plan pracy i sprawozdania   585
 Referaty Urzędu   4267
  Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej   2789
  Referat Finansowy   1686
 Urząd Stanu Cywilnego - Sprawy Obywatelskie   5254
 Samodzielne stanowiska   4249
  d/s Kadrowych   1156
  d/s Organizacyjno-Administracyjnych   1848
  ds. Funduszu Alimentacyjnego   212
  Asystent Rodziny   205
Prawo Lokalne
 Statut   3177
 Regulaminy   2950
 Kontrola zarządcza   948
 Sprawozdania z wykonania budżetu   182
 Pozostałe sprawozdania   124
 Budżet   4720
  Opinie RIO   1052
  Uchwały budżetowe   1707
  Budżet na 2017 rok   133
  Budżet na 2016 rok   318
  Budżet na 2015 rok   318
  Budżet na 2014 rok   403
  Budżet na 2013 rok   241
  Budżet na 2012 rok   446
  Budżet na 2011 rok   482
  Budżet na 2010 rok   601
  Budżet na 2009 rok   785
  Budżet na 2008 rok   976
  Budżet na 2007 rok   895
 Projekt budżetu   2244
 Uchwały   5665
  VII Kadencja   728
   Sesja I   316
   Sesja II   326
   Sesja III   320
   Sesja IV   335
   Sesja V   361
   Sesja VI   211
   Sesja VII   340
   Sesja VIII   231
   Sesja IX   439
   Sesja X   238
   Sesja XI   276
   Sesja XII   242
   Sesja XIII   229
   Sesja XIV   276
   Sesja XV   99
   Sesja XVI   130
   Sesja XVII   133
   Sesja XVIII   116
   Sesja XIX   121
   Sesja XX   19
   Sesja XXI   47
   Sesja XXII   15
  VI Kadencja   1444
   Sesja I   482
   Sesja II   439
   Sesja III   461
   Sesja IV   343
   Sesja V   361
   Sesja VI   268
   Sesja VII   340
   Sesja VIII   328
   Sesja IX   344
   Sesja X   338
   Sesja XI   367
   Sesja XII   348
   Sesja XIII   224
   Sesja XIV   348
   Sesja XV   473
   Sesja XVI   335
   Sesja XVII   400
   Sesja XVIII   213
   Sesja XIX   395
   Sesja XX   257
   Sesja XXI   232
   Sesja XXII   297
   Sesja XXIII   242
   Sesja XXIV   222
   Sesja XXV   296
   Sesja XXVI   275
  V Kadencja   1984
   Sesja I   746
   Sesja II   568
   Sesja III   625
   Sesja IV   649
   Sesja V   636
   Sesja VI   619
   Sesja VII   624
   Sesja VIII   532
   Sesja IX   473
   Sesja X   560
   Sesja XI   529
   Sesja XII   709
   Sesja XIII   421
   Sesja XIV   515
   Sesja XV   468
   Sesja XVI   434
   Sesja XVII   453
   Sesja XVIII   450
   Sesja XIX   400
   Sesja XX   424
   Sesja XXI   816
   Sesja XXII   340
   Sesja XXIII   375
   Sesja XXIV   348
   Sesja XXV   409
   Sesja XXVI   397
   Sesja XXVII   489
   Sesja XXVIII   340
   Sesja XXIX   328
   Sesja XXX   359
   Sesja XXXI   364
   Sesja XXXII   334
   Sesja XXXIII   482
   Sesja XXXIV   286
   Sesja XXXV   328
   Sesja XXXVI   424
   Rok 2003   1106
   Rok 2002   838
   Sesja XIV   674
   Sesja XV   830
   Sesja XVI   675
   Sesja XVII   778
   Sesja XI   672
   Sesja XII   740
   Sesja XIII   694
   Sesja XVIII   707
   Sesja XIX   768
   Sesja XX   789
   Sesja XXI   740
   Sesja XXII   736
   Sesja XXIII   736
   Sesja XXIV   765
   Sesja XXV   721
   Sesja XXVI   807
   Sesja XXVII   750
   Sesja XXVIII   657
   Sesja XXIX   717
   Sesja XXX   767
   Sesja XXXI   876
   Sesja XXXII   786
   Sesja XXXIII   711
   Sesja XXXIV   728
   Sesja XXXV   594
   Sesja XXXVI   667
   Sesja XXXVII   660
   Sesja XXXVIII   753
  IV Kadencja   1253
 Protokoły z Sesji   4080
  VII kadencja   595
  VI kadencja   1377
  V kadencja   5698
 Podatki i opłaty lokalne   4699
 Zarządzenia Wójta   4307
  VII Kadencja   114
   Rok 2014   67
   Rok 2015   116
   Rok 2016   91
  VI Kadencja   708
   Rok 2010   861
   Rok 2011   2065
   Rok 2012   1875
   Rok 2013   1291
   Rok 2006   705
  V Kadencja   1505
   Rok 2007   765
   Rok 2009   539
   Rok 2002   765
   Rok 2003   1030
   Rok 2004   794
   Rok 2005   765
   Rok 2006   1064
  IV Kadencja   1088
 Informacje Urzędu   3773
  Obwieszczenia i zawiadomienia   1988
   Rok 2003   885
 Plany, Programy i Strategie   5096
 PPWOW   9996
  Zaproszenia do składania ofert   6466
  Informacje o wyborze oferty   2628
  Zrealizowane zadania   2092
  Planowane zadania   1259
 Zagospodarowanie przestrzenne   36296
Wybory do Sejmu i Senatu RP
 Gminna Komisja Wyborcza   1183
 Obwieszczenia/Postanowienia   1797
 Zarządzenia   928
 Informacje/Ogłoszenia   1588
 Druki   667
 Uchwały   898
Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia Przetargów   42663
  Rok 2017   7267
  Rok 2016   7348
  Rok 2015   6586
  Rok 2014   10802
  Rok 2013   12996
  Rok 2012   5687
  Rok 2011   3344
  Rok 2010   54240
  Rok 2009   8192
  Rok 2008   11085
  Rok 2007   11006
  Rok 2006   14041
  Rok 2005   9604
  Rok 2004   3823
  Rok 2003   3438
 Wyniki Przetargów   6851
  Rok 2017   693
  Rok 2016   937
  Rok 2015   713
  Rok 2014   1321
  Rok 2013   1379
  Rok 2012   1658
  Rok 2011   1329
  Rok 2010   2944
  Rok 2009   1261
  Rok 2008   1853
  Rok 2007   2161
  Rok 2006   6346
  Rok 2005   2546
  Rok 2004   2118
  Rok 2003   948
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówień   3658
  Rok 2017   440
  Rok 2016   361
  Rok 2015   884
  Rok 2014   970
  Rok 2013   1031
  Rok 2012   1184
  Rok 2011   1004
  Rok 2010   3755
  Rok 2009   1023
  Rok 2008   2072
  2007   5795
 Zapytania ofertowe   4122
  Rok 2017   11125
  Rok 2016   19911
  Rok 2015   18445
  Rok 2014   13670
  Rok 2013   1721
  Rok 2012   467
 Wyniki zapytań ofertowych   919
  Rok 2017   270
  Rok 2016   580
  Rok 2015   550
  2014   484
 Informacje z otwarcia ofert   441
  Rok 2017   329
  Rok 2016   230
 PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH   227
  Rok 2017   306
Załatwianie Spraw
 Przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Odrzywół   31447
 Procedury przyjmowania i załatwiania spraw   2866
  Małżeństwa, narodziny, zgony   847
   Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC   414
   Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej   376
   Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą   395
   Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa   374
   Sporządzenie aktu urodzenia   432
   Sporządzenie aktu zgonu   471
  Dowody osobiste   885
   Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy   472
   Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia   481
   Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia   433
   Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności   539
   Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza   479
  Meldunki   763
   Zameldowanie na pobyt stały   373
   Zameldowanie na pobyt czasowy   371
   Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy   349
   Wymeldowanie z pobytu stałego   330
   Wymeldowanie z pobytu czasowego   380
  Mieszkania   748
   Przyznanie dodatku mieszkaniowego   356
   Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę   333
   Przyznanie mieszkania komunalnego   258
   Przyznanie mieszkania komunalnego   339
   Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę   358
  Nieruchomości   4139
   Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej   604
   Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym   528
   Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem   463
   Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste   454
   Podział nieruchomości   460
   Rozgraniczenie nieruchomości   536
   Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania   458
   Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania   432
  Działalność gospodarcza   886
   Zarejestrowanie działalności gospodarczej   421
   Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej   387
   Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej   387
  Zezwolenia i decyzje   1006
   Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych   374
   Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów   530
   Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej   399
   Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży   409
   Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży   411
   Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej   417
   Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu   847
  Zaświadczenia   868
   Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego   437
   Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku   340
   Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego   369
   Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych   447
   Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych   460
   Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej   476
Inne
 Gospodarka odpadami   1026
  Zasady optymalnej segregacji   404
  Harmonogram odbioru odpadów   817
  Opłaty   400
  Sprawozdawczość   368
  Rejestr podmiotów odbierających odpady   482
  Analizy stanu gospodarki odpadami   303
 Stowarzyszenia w Gminie Odrzywół   1374
 Kluby sportowe   748
 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego   4599
 Dziennik Ustaw   1153
 Monitor Polski   1189
 Projekty unijne   2179
  Projekty w ramach ZPORR   5588
  Projekty w ramach EFS   7457
 Gospodarka komunalna   1992
 Jednostki organizacyjne   6047
  Ośrodek Pomocy Społecznej   1574
 Jednostki pomocnicze   3093
  Sołectwa   1518
   Statut Sołectw   665
   Sołectwo Odrzywół   1839
   Sołectwo Wysokin   1108
   Sołectwo Ceteń   1082
   Sołectwo Kamienna Wola   1121
   Sołectwo Kłonna   1020
   Sołectwo Ossa   1030
   Sołectwo Ossa Kolonia   1100
   Sołectwo Myślakowice   1208
   Sołectwo Myślakowice Kolonia   928
   Sołectwo Lipiny   1313
   Sołectwo Wandzinów   922
   Sołectwo Stanisławów   1312
   Sołectwo Dąbrowa   942
   Sołectwo Różanna   1098
   Sołectwo Łęgonice Małe   989
   Sołectwo Jelonek   1103
  Jednostki OSP   1170
   OSP Odrzywół   1126
   OSP Wysokin   704
   OSP Kłonna   609
   Zarząd Gminny ZOSP RP   707
  Ogłoszenia   2000
  Wzory wniosków   1093
  Postanowienia Sądów   1072
 Oświadczenia majątkowe   8817
  Kierownictwo Urzędu   3901
   Wójt Gminy   4023
   Sekretarz Gminy   2770
   Skarbnik Gminy   2430
   Zastępca Wójta   1967
  Rada Gminy Odrzywół - IV Kadencja   1793
   Przewodniczący - Chochół Leszek   1422
   Z-ca Przewodniczącego - Wójcik Krystyna   1050
   Z-ca Przewodniczącego Niemirski Władysław   1286
   Radny - Bystrzejewski Grzegorz   1028
   Radny - Chrobak Zbigniew   1060
   Radny - Fornalczyk Marian   1174
   Radny - Gapys Stanisław   1101
   Radny - Glimasiński Stanisław   1053
   Radny - Kozłowski Marian - Jacek   1013
   Radny - Macierzyński Tadeusz   1156
   Radny - Pogorzała Stanisław - Czesław   1137
   Radny - Sułecki Adam   1171
   Radny - Tomczyk Jan - Andrzej   1085
   Radny - Zieja Andrzej - Czesław   1156
   Radny - Dobrodziej Rafał - Stanisław   1069
   Radny - Głuszek Zbigniew   949
  Rada Gminy Odrzywół - V Kadencja   1961
   Przewodniczący - Stanisław Gapys   1183
   Z-ca Przewodniczącego - Kozłowski Marian Jacek   881
   Z-ca Przewodniczącego - Wójcik Krystyna   829
   Radna - Brola Elżbieta   834
   Radny - Fornalczyk Marian   850
   Radny - Gajewski Sławomir   1140
   Radny - Glimasiński Stanisław   788
   Radny - Kwiatkowski Marek   915
   Radny - Liziniewicz Artur   945
   Radna - Matuszczak Krystyna   884
   Radna - Matuszczak Ewa   974
   Radna - Podkowińska Ewa   800
   Radny - Sipak Jan   845
   Radny - Stępień Przemysław   943
   Radny - Tomczyk Jan Andrzej   915
  Rada Gminy Odrzywół - VI Kadencja   1670
   Przewodniczący - Stanisław Gapys   830
   Z-ca Przewodniczącego - Garczyńska Elżbieta   843
   Z-ca Przewodniczącego - Fornalczyk Marian   660
   Radna - Brola Elżbieta   617
   Radny - Gajewski Sławomir   1108
   Radny - Glimasiński Stanisław   665
   Radny - Kwiatkowski Marek   563
   Radna - Kwietniewska Dorota   1802
   Radna - Papis Krystyna   569
   Radny - Pawelec Jacek   584
   Radna - Podkowińska Ewa   527
   Radny - Sipak Jan   471
   Radny - Sołtysiak Marian   589
   Radny - Stępień Przemysław   824
   Radny - Tomczyk Jan Andrzej   639
  Rada Gminy Odrzywół - VII Kadencja   739
   Przewodniczący - Stanisław Gapys   340
   Zastępca Przewodniczącego - Marszałek Andrzej   399
   Zastępca Przewodniczącego - Walczak Marek   273
   Radny - Dobrodziej Rafał Stanisław   281
   Radna - Garczyńska Elżbieta   317
   Radny - Glimasiński Stanisław   248
   Radny - Korycki Jacek Józef   297
   Radny - Kwaśniak Zbigniew Józef   202
   Radny - Kwiatkowski Marek   286
   Radny - Macierzyński Artur   409
   Radny - Niemirski Szymon   353
   Radna - Papis Krystyna   283
   Radny - Sołtysiak Marian   281
   Radny - Spociński Zbigniew Bogdan   308
   Radny - Zbrowski Robert   329
  Kierownicy Jednostek Organizacyjnych   3158
   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   2077
   Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Odrzywole   2585
   Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole   2497
   Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Ossie Koloni   1980
   Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach   2282
   Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole   1994
   Dyrektor SPZOZ w Odrzywole   2364
   Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Odrzywole   1142
   Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach   136
  Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta   2341
   Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej   2108
   Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego   2001
   Starszy pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   1717
   Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej   1392
   Inspektora ds wymiaru podatku i opłat   662
   Inspektor ds. funduszu alimentacyjnego   193
   Z-ca Kierownika Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej   12
 Ogłoszenia   44236
 Informacje nieudostępnione   2780
 Redakcja Biuletynu   3418
 Turniej   2593


wersja do druku drukuj