główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1339118
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ147783
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 147783
   Imienne zestawienia głosowań 153
     VIII kadencja 188
   Transmisja i nagrania obrad 452
   Godziny urzędowania 5367
   Numery wewnętrzne 6004
   Wykaz adresów e-mail 5650
   Organizacja urzędu 6686
   Karty spraw 3266
     GOPS 5373
     Referat Gospodarki Komunalnej, Obsługi Sieci Kanalizacyjnej, Transportu, Ewidencji Działalności Gospodarczej 797
   Struktura organizacyjna 6938
   Elektroniczna skrzynka podawcza 3211
   Ogłoszenia/aktualności 47401
   Sprawdź stan sprawy 2195
   Wnioski, zapytania i interpelacje 573
   Przetargi na sprzedaż nieruchomości 9809
   Kalendarz imprez sportowych 1721
   Druki i formularze 4356
   Nieodpłatna pomoc prawna 805
   Wykaz punktów adresowych 438
   Petycje 286
   Informacje o środowisku 366
   Informacja dt. ochrony danych osobowych 165
   Praca - nabory/konkursy 9355
     Ogłoszenia 10156
     Listy kandydatów 4207
     Wyniki naboru 4080
Wybory samorządowe 2018
   Gminna Komisja Wyborcza 384
   Informacje 388
   Obwieszczenia 720
   Postanowienia 271
Wybory do Parlamentu Europejskiego
   Obwieszczenia 4
Organy
   Wójt Gminy 7457
     Kompetencje 1930
   Pytania do Wójta 4464
   Zastępca Wójta Gminy 5112
     Kompetencje 1727
   Sekretarz 4554
     Kompetencje 1431
   Skarbnik 4009
     Kompetencje 1192
   Rada Gminy 5934
     Przewodniczący Rady 2276
     Skład Rady 3588
     Plan pracy 408
   Komisje Rady 3601
     Komisja Rewizyjna 1815
    ›    Przedmiot działania 830
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1261
     Komisja Budżetu i Finansów i Planowania 1661
    ›    Przedmiot działania 765
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1063
     Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych 1785
    ›    Przedmiot działania 762
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1316
     Komisja Rolnictawa. Bezpieczeństwa Publicznego i Rozwoju Infrastruktury 1694
    ›    Przedmiot działania 776
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1119
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 22
     Komisja Statutowa - doraźna 1590
    ›    Przedmiot działania 576
    ›    Plan pracy i sprawozdania 628
   Referaty Urzędu 4622
     Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej 3086
     Referat Finansowy 1852
   Urząd Stanu Cywilnego - Sprawy Obywatelskie 5816
   Samodzielne stanowiska 4593
     d/s Kadrowych 1279
     d/s Organizacyjno-Administracyjnych 1979
     ds. Funduszu Alimentacyjnego 376
     Asystent Rodziny 377
Prawo Lokalne
   Statut 3423
   Regulaminy 3204
   Kontrola zarządcza 1134
   Sprawozdania z wykonania budżetu 490
   Pozostałe sprawozdania 322
   Budżet 5069
     Opinie RIO 1318
     Uchwały budżetowe 1820
     Budżet na 2019 rok 2
     Budżet na 2018 rok 152
     Budżet na 2017 rok 292
     Budżet na 2016 rok 430
     Budżet na 2015 rok 386
     Budżet na 2014 rok 471
     Budżet na 2013 rok 321
     Budżet na 2012 rok 518
     Budżet na 2011 rok 554
     Budżet na 2010 rok 657
     Budżet na 2009 rok 840
     Budżet na 2008 rok 1047
     Budżet na 2007 rok 949
   Projekt budżetu 2473
   Uchwały 6212
     VIII Kadencja 109
    ›    Sesja I 66
    ›    Sesja II 98
    ›    Sesja III 35
    ›    Sesja IV 1
     VII Kadencja 1100
    ›    Sesja I 379
    ›    Sesja II 387
    ›    Sesja III 411
    ›    Sesja IV 395
    ›    Sesja V 431
    ›    Sesja VI 292
    ›    Sesja VII 411
    ›    Sesja VIII 305
    ›    Sesja IX 548
    ›    Sesja X 359
    ›    Sesja XI 378
    ›    Sesja XII 316
    ›    Sesja XIII 322
    ›    Sesja XIV 400
    ›    Sesja XV 200
    ›    Sesja XVI 233
    ›    Sesja XVII 242
    ›    Sesja XVIII 265
    ›    Sesja XIX 244
    ›    Sesja XX 97
    ›    Sesja XXI 192
    ›    Sesja XXII 143
    ›    Sesja XXIII 105
    ›    Sesja XXIV 145
    ›    Sesja XXV 123
    ›    Sesja XXVI 115
    ›    Sesja XXVII 98
    ›    Sesja XXVIII 92
    ›    Sesja XXIX 76
    ›    Sesja XXX 94
    ›    Sesja XXXI 58
    ›    Sesja XXXII 41
    ›    Sesja XXXIII 63
    ›    Sesja XXXIV 38
     VI Kadencja 1567
    ›    Sesja I 532
    ›    Sesja II 518
    ›    Sesja III 505
    ›    Sesja IV 397
    ›    Sesja V 408
    ›    Sesja VI 321
    ›    Sesja VII 385
    ›    Sesja VIII 378
    ›    Sesja IX 397
    ›    Sesja X 386
    ›    Sesja XI 416
    ›    Sesja XII 400
    ›    Sesja XIII 281
    ›    Sesja XIV 407
    ›    Sesja XV 577
    ›    Sesja XVI 396
    ›    Sesja XVII 505
    ›    Sesja XVIII 269
    ›    Sesja XIX 532
    ›    Sesja XX 315
    ›    Sesja XXI 285
    ›    Sesja XXII 353
    ›    Sesja XXIII 290
    ›    Sesja XXIV 275
    ›    Sesja XXV 356
    ›    Sesja XXVI 330
     V Kadencja 2057
    ›    Sesja I 792
    ›    Sesja II 619
    ›    Sesja III 671
    ›    Sesja IV 706
    ›    Sesja V 690
    ›    Sesja VI 676
    ›    Sesja VII 672
    ›    Sesja VIII 580
    ›    Sesja IX 523
    ›    Sesja X 613
    ›    Sesja XI 577
    ›    Sesja XII 771
    ›    Sesja XIII 480
    ›    Sesja XIV 565
    ›    Sesja XV 513
    ›    Sesja XVI 481
    ›    Sesja XVII 501
    ›    Sesja XVIII 496
    ›    Sesja XIX 448
    ›    Sesja XX 481
    ›    Sesja XXI 923
    ›    Sesja XXII 388
    ›    Sesja XXIII 420
    ›    Sesja XXIV 396
    ›    Sesja XXV 473
    ›    Sesja XXVI 446
    ›    Sesja XXVII 536
    ›    Sesja XXVIII 389
    ›    Sesja XXIX 384
    ›    Sesja XXX 441
    ›    Sesja XXXI 418
    ›    Sesja XXXII 392
    ›    Sesja XXXIII 531
    ›    Sesja XXXIV 337
    ›    Sesja XXXV 409
    ›    Sesja XXXVI 491
    ›    Rok 2003 1220
    ›    Rok 2002 951
    ›    Sesja XIV 720
    ›    Sesja XV 886
    ›    Sesja XVI 721
    ›    Sesja XVII 825
    ›    Sesja XI 726
    ›    Sesja XII 792
    ›    Sesja XIII 739
    ›    Sesja XVIII 752
    ›    Sesja XIX 821
    ›    Sesja XX 841
    ›    Sesja XXI 788
    ›    Sesja XXII 786
    ›    Sesja XXIII 827
    ›    Sesja XXIV 815
    ›    Sesja XXV 772
    ›    Sesja XXVI 872
    ›    Sesja XXVII 799
    ›    Sesja XXVIII 708
    ›    Sesja XXIX 771
    ›    Sesja XXX 832
    ›    Sesja XXXI 955
    ›    Sesja XXXII 844
    ›    Sesja XXXIII 759
    ›    Sesja XXXIV 778
    ›    Sesja XXXV 645
    ›    Sesja XXXVI 730
    ›    Sesja XXXVII 716
    ›    Sesja XXXVIII 814
     IV Kadencja 1337
   Protokoły z Sesji 4337
     VII kadencja 978
     VI kadencja 1670
     V kadencja 6025
   Postanowienia i decyzje 8
     Rok 2019 4
   Podatki i opłaty lokalne 5099
   Zarządzenia Wójta 4610
     VII Kadencja 329
    ›    Rok 2014 176
    ›    Rok 2015 512
    ›    Rok 2016 502
    ›    Rok 2017 327
    ›    Rok 2018 375
     VI Kadencja 772
    ›    Rok 2010 1001
    ›    Rok 2011 2273
    ›    Rok 2012 2215
    ›    Rok 2013 1588
    ›    Rok 2006 750
     V Kadencja 1572
    ›    Rok 2007 864
    ›    Rok 2009 597
    ›    Rok 2002 812
    ›    Rok 2003 1136
    ›    Rok 2004 841
    ›    Rok 2005 807
    ›    Rok 2006 1109
     IV Kadencja 1150
   Informacje Urzędu 3979
     Obwieszczenia i zawiadomienia 2138
    ›    Rok 2003 933
   Plany, Programy i Strategie 5804
   PPWOW 10259
     Zaproszenia do składania ofert 6940
     Informacje o wyborze oferty 2804
     Zrealizowane zadania 2270
     Planowane zadania 1333
   Zagospodarowanie przestrzenne 38516
Wybory do Sejmu i Senatu RP
   Gminna Komisja Wyborcza 1465
   Obwieszczenia/Postanowienia 2126
   Zarządzenia 1110
   Informacje/Ogłoszenia 1893
   Druki 851
   Uchwały 1119
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 46018
     Rok 2019 636
     Rok 2018 8750
     Rok 2017 9108
     Rok 2016 7839
     Rok 2015 6777
     Rok 2014 11032
     Rok 2013 13265
     Rok 2012 5916
     Rok 2011 3515
     Rok 2010 54607
     Rok 2009 8416
     Rok 2008 11280
     Rok 2007 11181
     Rok 2006 14410
     Rok 2005 9796
     Rok 2004 3983
     Rok 2003 3597
   Wyniki Przetargów 7491
     Rok 2019 61
     Rok 2018 748
     Rok 2017 1172
     Rok 2016 1169
     Rok 2015 867
     Rok 2014 1521
     Rok 2013 1584
     Rok 2012 1852
     Rok 2011 1494
     Rok 2010 3208
     Rok 2009 1413
     Rok 2008 2010
     Rok 2007 2310
     Rok 2006 6635
     Rok 2005 2669
     Rok 2004 2194
     Rok 2003 1007
   Ogłoszenia o udzieleniu zamówień 4027
     Rok 2019 57
     Rok 2018 243
     Rok 2017 811
     Rok 2016 529
     Rok 2015 1050
     Rok 2014 1153
     Rok 2013 1213
     Rok 2012 1342
     Rok 2011 1149
     Rok 2010 4038
     Rok 2009 1174
     Rok 2008 2227
     2007 5929
   Zapytania ofertowe 5871
     Rok 2019 1782
     Rok 2018 19298
     Rok 2017 15860
     Rok 2016 25020
     Rok 2015 20196
     Rok 2014 13951
     Rok 2013 1961
     Rok 2012 584
   Wyniki zapytań ofertowych 1569
     Rok 2019 42
     Rok 2018 710
     Rok 2017 696
     Rok 2016 815
     Rok 2015 725
     2014 663
   Informacje z otwarcia ofert 897
     Rok 2019 48
     Rok 2018 427
     Rok 2017 547
     Rok 2016 370
   PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 631
     Rok 2019 104
     Rok 2018 215
     Rok 2017 507
Załatwianie Spraw
   Przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Odrzywół 32307
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 3010
     Małżeństwa, narodziny, zgony 909
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 463
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 417
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 435
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 412
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 469
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 509
     Dowody osobiste 933
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 508
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 520
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 479
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 578
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 550
     Meldunki 816
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 437
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 406
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 407
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 368
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 415
     Mieszkania 797
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 399
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 369
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 290
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 373
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 390
     Nieruchomości 4268
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 647
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 570
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 498
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 492
    ›    Podział nieruchomości 494
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 572
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 493
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 469
     Działalność gospodarcza 944
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 461
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 425
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 423
     Zezwolenia i decyzje 1071
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 412
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 575
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 440
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 444
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 446
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 457
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 917
     Zaświadczenia 918
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 482
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 387
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 403
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 510
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 499
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 511
Inne
   Gospodarka odpadami 1606
     Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne 71
     Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 99
     Osiągnięte poziomy recyklingu 69
     Poziomy osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne 29
     Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 44
     Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 35
     Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 433
     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 39
     Akty prawne 35
     Zasady optymalnej segregacji 585
     Harmonogram odbioru odpadów 1449
     Opłaty 564
     Sprawozdawczość 536
     Rejestr podmiotów odbierających odpady 671
   Stowarzyszenia w Gminie Odrzywół 1576
   Kluby sportowe 932
   Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5050
   Dziennik Ustaw 1278
   Monitor Polski 1325
   Projekty unijne 2362
     Projekty w ramach ZPORR 5803
     Projekty w ramach EFS 7998
   Gospodarka komunalna 2235
   Jednostki organizacyjne 6663
     Ośrodek Pomocy Społecznej 1699
   Jednostki pomocnicze 3297
     Sołectwa 1706
    ›    Statut Sołectw 738
    ›    Sołectwo Odrzywół 2233
    ›    Sołectwo Wysokin 1295
    ›    Sołectwo Ceteń 1223
    ›    Sołectwo Kamienna Wola 1340
    ›    Sołectwo Kłonna 1215
    ›    Sołectwo Ossa 1134
    ›    Sołectwo Ossa Kolonia 1224
    ›    Sołectwo Myślakowice 1369
    ›    Sołectwo Myślakowice Kolonia 1122
    ›    Sołectwo Lipiny 1432
    ›    Sołectwo Wandzinów 1033
    ›    Sołectwo Stanisławów 1432
    ›    Sołectwo Dąbrowa 1065
    ›    Sołectwo Różanna 1215
    ›    Sołectwo Łęgonice Małe 1104
    ›    Sołectwo Jelonek 1259
     Jednostki OSP 1282
    ›    OSP Odrzywół 1275
    ›    OSP Wysokin 799
    ›    OSP Kłonna 671
    ›    Zarząd Gminny ZOSP RP 769
     Ogłoszenia 2085
     Wzory wniosków 1106
     Postanowienia Sądów 1096
   Oświadczenia majątkowe 9895
     Kierownictwo Urzędu 4349
    ›    Wójt Gminy 4638
    ›    Sekretarz Gminy 3156
    ›    Skarbnik Gminy 2774
    ›    Zastępca Wójta 2187
     Rada Gminy Odrzywół - IV Kadencja 1898
    ›    Przewodniczący - Chochół Leszek 1519
    ›    Z-ca Przewodniczącego - Wójcik Krystyna 1122
    ›    Z-ca Przewodniczącego Niemirski Władysław 1585
    ›    Radny - Bystrzejewski Grzegorz 1123
    ›    Radny - Chrobak Zbigniew 1139
    ›    Radny - Fornalczyk Marian 1262
    ›    Radny - Gapys Stanisław 1189
    ›    Radny - Glimasiński Stanisław 1149
    ›    Radny - Kozłowski Marian - Jacek 1098
    ›    Radny - Macierzyński Tadeusz 1232
    ›    Radny - Pogorzała Stanisław - Czesław 1225
    ›    Radny - Sułecki Adam 1262
    ›    Radny - Tomczyk Jan - Andrzej 1165
    ›    Radny - Zieja Andrzej - Czesław 1238
    ›    Radny - Dobrodziej Rafał - Stanisław 1245
    ›    Radny - Głuszek Zbigniew 1029
     Rada Gminy Odrzywół - V Kadencja 2089
    ›    Przewodniczący - Stanisław Gapys 1285
    ›    Z-ca Przewodniczącego - Kozłowski Marian Jacek 961
    ›    Z-ca Przewodniczącego - Wójcik Krystyna 913
    ›    Radna - Brola Elżbieta 923
    ›    Radny - Fornalczyk Marian 937
    ›    Radny - Gajewski Sławomir 1235
    ›    Radny - Glimasiński Stanisław 866
    ›    Radny - Kwiatkowski Marek 1004
    ›    Radny - Liziniewicz Artur 1066
    ›    Radna - Matuszczak Krystyna 969
    ›    Radna - Matuszczak Ewa 1113
    ›    Radna - Podkowińska Ewa 873
    ›    Radny - Sipak Jan 932
    ›    Radny - Stępień Przemysław 1043
    ›    Radny - Tomczyk Jan Andrzej 1007
     Rada Gminy Odrzywół - VI Kadencja 1777
    ›    Przewodniczący - Stanisław Gapys 930
    ›    Z-ca Przewodniczącego - Garczyńska Elżbieta 918
    ›    Z-ca Przewodniczącego - Fornalczyk Marian 756
    ›    Radna - Brola Elżbieta 687
    ›    Radny - Gajewski Sławomir 1234
    ›    Radny - Glimasiński Stanisław 726
    ›    Radny - Kwiatkowski Marek 630
    ›    Radna - Kwietniewska Dorota 2082
    ›    Radna - Papis Krystyna 646
    ›    Radny - Pawelec Jacek 655
    ›    Radna - Podkowińska Ewa 603
    ›    Radny - Sipak Jan 556
    ›    Radny - Sołtysiak Marian 654
    ›    Radny - Stępień Przemysław 895
    ›    Radny - Tomczyk Jan Andrzej 711
     Rada Gminy Odrzywół - VII Kadencja 1208
    ›    Przewodniczący - Stanisław Gapys 521
    ›    Zastępca Przewodniczącego - Marszałek Andrzej 610
    ›    Zastępca Przewodniczącego - Walczak Marek 405
    ›    Radny - Dobrodziej Rafał Stanisław 419
    ›    Radna - Garczyńska Elżbieta 449
    ›    Radny - Glimasiński Stanisław 345
    ›    Radny - Korycki Jacek Józef 460
    ›    Radny - Kwaśniak Zbigniew Józef 329
    ›    Radny - Kwiatkowski Marek 427
    ›    Radny - Macierzyński Artur 641
    ›    Radny - Niemirski Szymon 1333
    ›    Radna - Papis Krystyna 402
    ›    Radny - Sołtysiak Marian 401
    ›    Radny - Spociński Zbigniew Bogdan 432
    ›    Radny - Zbrowski Robert 501
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 3530
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2409
    ›    Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Odrzywole 2861
    ›    Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole 3011
    ›    Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Ossie Koloni 2130
    ›    Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach 2490
    ›    Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole 2277
    ›    Dyrektor SPZOZ w Odrzywole 2671
    ›    Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Odrzywole 1321
    ›    Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach 518
     Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta 2663
    ›    Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej 2403
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 2221
    ›    Starszy pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1919
    ›    Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej 1587
    ›    Inspektora ds wymiaru podatku i opłat 935
    ›    Inspektor ds. funduszu alimentacyjnego 387
    ›    Z-ca Kierownika Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej 141
   Ogłoszenia 45776
   Informacje nieudostępnione 2937
   Redakcja Biuletynu 3581
   Turniej 2773