logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

www.odrzywol.eu  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 1234533
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 137429
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
 Dane podstawowe   137429
 Numery wewnętrzne   5525
 Godziny urzędowania   5098
 Wykaz adresów e-mail   5160
 Organizacja urzędu   6359
 Karty spraw   3116
  GOPS   4837
  Referat Gospodarki Komunalnej, Obsługi Sieci Kanalizacyjnej, Transportu, Ewidencji Działalności Gospodarczej    730
 Struktura organizacyjna   6609
 Elektroniczna skrzynka podawcza   3097
 Ogłoszenia/aktualności   41230
 Sprawdź stan sprawy   2076
 Przetargi na sprzedaż nieruchomości   8068
 Kalendarz imprez sportowych   1569
 Druki i formularze   3337
 Nieodpłatna pomoc prawna   637
 Wykaz punktów adresowych   301
 Petycje   151
 Informacje o środowisku   180
 Praca - nabory/konkursy   8213
  Ogłoszenia   9066
  Listy kandydatów   3758
  Wyniki naboru   3583
Organy
 Wójt Gminy   7182
  Kompetencje   1889
 Pytania do Wójta   4331
 Zastępca Wójta Gminy   4878
  Kompetencje   1642
 Sekretarz   4378
  Kompetencje   1384
 Skarbnik   3876
  Kompetencje   1144
 Rada Gminy   5611
  Przewodniczący Rady   2168
  Skład Rady   3394
  Plan pracy   328
 Komisje Rady   3474
  Komisja Rewizyjna   1742
   Przedmiot działania   795
   Plan pracy i sprawozdania   1217
  Komisja Budżetu i Finansów i Planowania   1606
   Przedmiot działania   736
   Plan pracy i sprawozdania   1031
  Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych   1727
   Przedmiot działania   736
   Plan pracy i sprawozdania   1278
  Komisja Rolnictawa. Bezpieczeństwa Publicznego i Rozwoju Infrastruktury   1638
   Przedmiot działania   746
   Plan pracy i sprawozdania   1090
  Komisja Statutowa - doraźna   1540
   Przedmiot działania   548
   Plan pracy i sprawozdania   601
 Referaty Urzędu   4455
  Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej   2922
  Referat Finansowy   1748
 Urząd Stanu Cywilnego - Sprawy Obywatelskie   5528
 Samodzielne stanowiska   4424
  d/s Kadrowych   1200
  d/s Organizacyjno-Administracyjnych   1909
  ds. Funduszu Alimentacyjnego   304
  Asystent Rodziny   303
Prawo Lokalne
 Statut   3289
 Regulaminy   3069
 Kontrola zarządcza   1045
 Sprawozdania z wykonania budżetu   333
 Pozostałe sprawozdania   245
 Budżet   4919
  Opinie RIO   1139
  Uchwały budżetowe   1780
  Budżet na 2018 rok   56
  Budżet na 2017 rok   248
  Budżet na 2016 rok   377
  Budżet na 2015 rok   356
  Budżet na 2014 rok   438
  Budżet na 2013 rok   285
  Budżet na 2012 rok   486
  Budżet na 2011 rok   522
  Budżet na 2010 rok   628
  Budżet na 2009 rok   811
  Budżet na 2008 rok   1011
  Budżet na 2007 rok   921
 Projekt budżetu   2379
 Uchwały   5908
  VII Kadencja   890
   Sesja I   337
   Sesja II   347
   Sesja III   370
   Sesja IV   356
   Sesja V   390
   Sesja VI   257
   Sesja VII   373
   Sesja VIII   271
   Sesja IX   507
   Sesja X   323
   Sesja XI   331
   Sesja XII   283
   Sesja XIII   285
   Sesja XIV   356
   Sesja XV   167
   Sesja XVI   194
   Sesja XVII   208
   Sesja XVIII   214
   Sesja XIX   200
   Sesja XX   59
   Sesja XXI   112
   Sesja XXII   88
   Sesja XXIII   60
   Sesja XXIV   101
   Sesja XXV   68
   Sesja XXVI   54
   Sesja XXVII   11
  VI Kadencja   1484
   Sesja I   505
   Sesja II   458
   Sesja III   477
   Sesja IV   368
   Sesja V   381
   Sesja VI   294
   Sesja VII   356
   Sesja VIII   350
   Sesja IX   367
   Sesja X   357
   Sesja XI   386
   Sesja XII   371
   Sesja XIII   244
   Sesja XIV   374
   Sesja XV   540
   Sesja XVI   362
   Sesja XVII   477
   Sesja XVIII   233
   Sesja XIX   473
   Sesja XX   277
   Sesja XXI   251
   Sesja XXII   318
   Sesja XXIII   260
   Sesja XXIV   241
   Sesja XXV   328
   Sesja XXVI   295
  V Kadencja   2016
   Sesja I   765
   Sesja II   590
   Sesja III   642
   Sesja IV   673
   Sesja V   660
   Sesja VI   646
   Sesja VII   644
   Sesja VIII   552
   Sesja IX   494
   Sesja X   585
   Sesja XI   549
   Sesja XII   732
   Sesja XIII   450
   Sesja XIV   537
   Sesja XV   488
   Sesja XVI   455
   Sesja XVII   475
   Sesja XVIII   470
   Sesja XIX   422
   Sesja XX   452
   Sesja XXI   887
   Sesja XXII   361
   Sesja XXIII   395
   Sesja XXIV   369
   Sesja XXV   430
   Sesja XXVI   421
   Sesja XXVII   510
   Sesja XXVIII   365
   Sesja XXIX   352
   Sesja XXX   387
   Sesja XXXI   385
   Sesja XXXII   361
   Sesja XXXIII   503
   Sesja XXXIV   310
   Sesja XXXV   366
   Sesja XXXVI   461
   Rok 2003   1183
   Rok 2002   917
   Sesja XIV   692
   Sesja XV   852
   Sesja XVI   692
   Sesja XVII   798
   Sesja XI   697
   Sesja XII   761
   Sesja XIII   712
   Sesja XVIII   726
   Sesja XIX   791
   Sesja XX   814
   Sesja XXI   759
   Sesja XXII   757
   Sesja XXIII   761
   Sesja XXIV   785
   Sesja XXV   743
   Sesja XXVI   834
   Sesja XXVII   769
   Sesja XXVIII   676
   Sesja XXIX   738
   Sesja XXX   788
   Sesja XXXI   905
   Sesja XXXII   810
   Sesja XXXIII   729
   Sesja XXXIV   748
   Sesja XXXV   614
   Sesja XXXVI   694
   Sesja XXXVII   682
   Sesja XXXVIII   778
  IV Kadencja   1290
 Protokoły z Sesji   4203
  VII kadencja   722
  VI kadencja   1481
  V kadencja   5822
 Podatki i opłaty lokalne   4888
 Zarządzenia Wójta   4474
  VII Kadencja   237
   Rok 2014   134
   Rok 2015   204
   Rok 2016   195
   Rok 2017   33
   Rok 2018   56
  VI Kadencja   744
   Rok 2010   929
   Rok 2011   2081
   Rok 2012   1959
   Rok 2013   1385
   Rok 2006   724
  V Kadencja   1545
   Rok 2007   832
   Rok 2009   569
   Rok 2002   784
   Rok 2003   1111
   Rok 2004   813
   Rok 2005   782
   Rok 2006   1083
  IV Kadencja   1120
 Informacje Urzędu   3891
  Obwieszczenia i zawiadomienia   2088
   Rok 2003   903
 Plany, Programy i Strategie   5312
 PPWOW   10137
  Zaproszenia do składania ofert   6733
  Informacje o wyborze oferty   2688
  Zrealizowane zadania   2211
  Planowane zadania   1295
 Zagospodarowanie przestrzenne   37086
Wybory do Sejmu i Senatu RP
 Gminna Komisja Wyborcza   1258
 Obwieszczenia/Postanowienia   1921
 Zarządzenia   1017
 Informacje/Ogłoszenia   1716
 Druki   767
 Uchwały   1003
Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia Przetargów   44271
  Rok 2018   2770
  Rok 2017   8863
  Rok 2016   7694
  Rok 2015   6687
  Rok 2014   10896
  Rok 2013   13110
  Rok 2012   5806
  Rok 2011   3438
  Rok 2010   54362
  Rok 2009   8303
  Rok 2008   11172
  Rok 2007   11048
  Rok 2006   14163
  Rok 2005   9706
  Rok 2004   3916
  Rok 2003   3511
 Wyniki Przetargów   7195
  Rok 2018   243
  Rok 2017   962
  Rok 2016   1064
  Rok 2015   806
  Rok 2014   1428
  Rok 2013   1500
  Rok 2012   1762
  Rok 2011   1417
  Rok 2010   3073
  Rok 2009   1341
  Rok 2008   1932
  Rok 2007   2242
  Rok 2006   6465
  Rok 2005   2597
  Rok 2004   2147
  Rok 2003   979
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówień   3860
  Rok 2018   106
  Rok 2017   676
  Rok 2016   454
  Rok 2015   988
  Rok 2014   1065
  Rok 2013   1130
  Rok 2012   1267
  Rok 2011   1096
  Rok 2010   3865
  Rok 2009   1111
  Rok 2008   2162
  2007   5878
 Zapytania ofertowe   5031
  Rok 2018   4888
  Rok 2017   15700
  Rok 2016   21792
  Rok 2015   19121
  Rok 2014   13824
  Rok 2013   1864
  Rok 2012   548
 Wyniki zapytań ofertowych   1269
  Rok 2018   418
  Rok 2017   489
  Rok 2016   711
  Rok 2015   663
  2014   592
 Informacje z otwarcia ofert   707
  Rok 2018   237
  Rok 2017   470
  Rok 2016   329
 PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH   452
  Rok 2018   108
  Rok 2017   438
Załatwianie Spraw
 Przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Odrzywół   31912
 Procedury przyjmowania i załatwiania spraw   2936
  Małżeństwa, narodziny, zgony   871
   Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC   430
   Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej   392
   Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą   410
   Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa   389
   Sporządzenie aktu urodzenia   446
   Sporządzenie aktu zgonu   486
  Dowody osobiste   907
   Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy   486
   Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia   497
   Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia   458
   Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności   556
   Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza   528
  Meldunki   787
   Zameldowanie na pobyt stały   414
   Zameldowanie na pobyt czasowy   384
   Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy   385
   Wymeldowanie z pobytu stałego   346
   Wymeldowanie z pobytu czasowego   393
  Mieszkania   772
   Przyznanie dodatku mieszkaniowego   379
   Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę   347
   Przyznanie mieszkania komunalnego   268
   Przyznanie mieszkania komunalnego   350
   Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę   369
  Nieruchomości   4194
   Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej   621
   Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym   545
   Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem   475
   Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste   467
   Podział nieruchomości   472
   Rozgraniczenie nieruchomości   550
   Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania   471
   Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania   446
  Działalność gospodarcza   911
   Zarejestrowanie działalności gospodarczej   439
   Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej   402
   Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej   402
  Zezwolenia i decyzje   1041
   Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych   390
   Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów   554
   Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej   413
   Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży   419
   Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży   422
   Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej   434
   Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu   878
  Zaświadczenia   889
   Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego   460
   Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku   365
   Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego   380
   Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych   484
   Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych   473
   Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej   488
Inne
 Gospodarka odpadami   1273
  Zasady optymalnej segregacji   515
  Harmonogram odbioru odpadów   1057
  Opłaty   460
  Sprawozdawczość   425
  Rejestr podmiotów odbierających odpady   559
  Analizy stanu gospodarki odpadami   342
 Stowarzyszenia w Gminie Odrzywół   1471
 Kluby sportowe   832
 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego   4858
 Dziennik Ustaw   1218
 Monitor Polski   1262
 Projekty unijne   2264
  Projekty w ramach ZPORR   5687
  Projekty w ramach EFS   7678
 Gospodarka komunalna   2099
 Jednostki organizacyjne   6330
  Ośrodek Pomocy Społecznej   1634
 Jednostki pomocnicze   3192
  Sołectwa   1572
   Statut Sołectw   686
   Sołectwo Odrzywół   1961
   Sołectwo Wysokin   1152
   Sołectwo Ceteń   1127
   Sołectwo Kamienna Wola   1219
   Sołectwo Kłonna   1075
   Sołectwo Ossa   1067
   Sołectwo Ossa Kolonia   1140
   Sołectwo Myślakowice   1265
   Sołectwo Myślakowice Kolonia   965
   Sołectwo Lipiny   1350
   Sołectwo Wandzinów   957
   Sołectwo Stanisławów   1346
   Sołectwo Dąbrowa   975
   Sołectwo Różanna   1138
   Sołectwo Łęgonice Małe   1030
   Sołectwo Jelonek   1186
  Jednostki OSP   1240
   OSP Odrzywół   1207
   OSP Wysokin   754
   OSP Kłonna   634
   Zarząd Gminny ZOSP RP   738
  Ogłoszenia   2066
  Wzory wniosków   1101
  Postanowienia Sądów   1086
 Oświadczenia majątkowe   9108
  Kierownictwo Urzędu   4024
   Wójt Gminy   4217
   Sekretarz Gminy   2880
   Skarbnik Gminy   2560
   Zastępca Wójta   2034
  Rada Gminy Odrzywół - IV Kadencja   1829
   Przewodniczący - Chochół Leszek   1466
   Z-ca Przewodniczącego - Wójcik Krystyna   1080
   Z-ca Przewodniczącego Niemirski Władysław   1502
   Radny - Bystrzejewski Grzegorz   1068
   Radny - Chrobak Zbigniew   1092
   Radny - Fornalczyk Marian   1208
   Radny - Gapys Stanisław   1133
   Radny - Glimasiński Stanisław   1084
   Radny - Kozłowski Marian - Jacek   1046
   Radny - Macierzyński Tadeusz   1186
   Radny - Pogorzała Stanisław - Czesław   1169
   Radny - Sułecki Adam   1209
   Radny - Tomczyk Jan - Andrzej   1123
   Radny - Zieja Andrzej - Czesław   1189
   Radny - Dobrodziej Rafał - Stanisław   1100
   Radny - Głuszek Zbigniew   986
  Rada Gminy Odrzywół - V Kadencja   1993
   Przewodniczący - Stanisław Gapys   1218
   Z-ca Przewodniczącego - Kozłowski Marian Jacek   903
   Z-ca Przewodniczącego - Wójcik Krystyna   859
   Radna - Brola Elżbieta   861
   Radny - Fornalczyk Marian   879
   Radny - Gajewski Sławomir   1181
   Radny - Glimasiński Stanisław   812
   Radny - Kwiatkowski Marek   945
   Radny - Liziniewicz Artur   986
   Radna - Matuszczak Krystyna   914
   Radna - Matuszczak Ewa   1017
   Radna - Podkowińska Ewa   823
   Radny - Sipak Jan   871
   Radny - Stępień Przemysław   980
   Radny - Tomczyk Jan Andrzej   942
  Rada Gminy Odrzywół - VI Kadencja   1707
   Przewodniczący - Stanisław Gapys   870
   Z-ca Przewodniczącego - Garczyńska Elżbieta   869
   Z-ca Przewodniczącego - Fornalczyk Marian   694
   Radna - Brola Elżbieta   639
   Radny - Gajewski Sławomir   1146
   Radny - Glimasiński Stanisław   686
   Radny - Kwiatkowski Marek   583
   Radna - Kwietniewska Dorota   1914
   Radna - Papis Krystyna   592
   Radny - Pawelec Jacek   605
   Radna - Podkowińska Ewa   550
   Radny - Sipak Jan   509
   Radny - Sołtysiak Marian   610
   Radny - Stępień Przemysław   846
   Radny - Tomczyk Jan Andrzej   663
  Rada Gminy Odrzywół - VII Kadencja   889
   Przewodniczący - Stanisław Gapys   407
   Zastępca Przewodniczącego - Marszałek Andrzej   469
   Zastępca Przewodniczącego - Walczak Marek   328
   Radny - Dobrodziej Rafał Stanisław   336
   Radna - Garczyńska Elżbieta   370
   Radny - Glimasiński Stanisław   288
   Radny - Korycki Jacek Józef   367
   Radny - Kwaśniak Zbigniew Józef   243
   Radny - Kwiatkowski Marek   347
   Radny - Macierzyński Artur   496
   Radny - Niemirski Szymon   423
   Radna - Papis Krystyna   335
   Radny - Sołtysiak Marian   333
   Radny - Spociński Zbigniew Bogdan   356
   Radny - Zbrowski Robert   391
  Kierownicy Jednostek Organizacyjnych   3261
   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   2202
   Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Odrzywole   2687
   Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole   2735
   Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Ossie Koloni   2028
   Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach   2377
   Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole   2110
   Dyrektor SPZOZ w Odrzywole   2497
   Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Odrzywole   1207
   Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach   264
  Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta   2452
   Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej   2239
   Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego   2060
   Starszy pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   1777
   Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej   1465
   Inspektora ds wymiaru podatku i opłat   790
   Inspektor ds. funduszu alimentacyjnego   289
   Z-ca Kierownika Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej   70
 Ogłoszenia   44687
 Informacje nieudostępnione   2860
 Redakcja Biuletynu   3494
 Turniej   2669


wersja do druku drukuj