główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o naborze na wole stanowiska pracy w Domu Senior+

 W związku z organizacją Dziennego Domu Senior + Wójt Gminy Odrzywół ogłasza nabór na następujące stanowiska pracy

Termin zatrudnienia od 1 stycznia 2019 roku do 30 stycznia 2021 roku
 
Lp.
Stanowisko
Kwalifikacje
Doświadczenie
 
1.
Terapeuta zajęciowy 2 etaty
Wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku
Osoba kreatywna, kontaktowa, umiejętność pracy z osobami starszymi
2.
Pielęgniarka ½ etatu
Średnie, dyplom w zawodzie odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku
-
3.
Masażysta w pracowni rehabilitacyjnej etat
Średnie, dyplom w zawodzie
-
4.
Opiekun osoby starszej
Zawodowe bądź średnie, ukończony Kurs opieki nad osobą starszą
Kurs do pracy
z osobami starszymi
5.
Robotnik gospodarczy
Podstawowe lub zawodowe
-
 
Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole, bądź przesyłać pocztą w kopercie z napisem "Nabór (określić stanowisko)", na adres Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół.
Szczegółowych informacji udziela Ewa Matuszczak – tel. 48/ 67 16 057 w. 43

Termin złożenia dokumentów do 27.12.2018 rok