główna zawartość
artykuł nr 1

Sołectwo Myślakowice - Sołtys Bielski Piotr

Sołectwo Myślakowice - Sołtys Bielski Piotr

Rada Sołecka

1. Wielgus Andrzej - Przewodniczący

2. Krzemiński Tadeusz - Członek

3. Majchrowski Stanisław - Członek