główna zawartość
artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe za 2017 rok Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole - Pani Bogumiły Stępień

Załączniki:
Treść oświadczeniaMB