główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o naborze wniosków - Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczościdla małych przedsiębiorstw w zakresie podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez realizację nowych inwestycji