główna zawartość
artykuł nr 1

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w roku 2019

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Odrzywół.

Usługę odbioru odpadów komunalnych będzie wykonywać przedsiębiorstwo:  

USŁUGI EKOLOGICZNE EKO-JAS KRZYSZTOF JANAS

Garno ul. Kasztanowa 21, 26-625 Wolanów

tel. 48 618 68 54

Wersję papierową harmonogramu można pobrać w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Odrzywole w pok. nr 12.

Poniżej umieszczamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Odrzywół na I półrocze  2019 roku:

Załączniki:
Harmonogram109 KB