główna zawartość
artykuł nr 1

Poziomy osiągnięte w 2016 roku

1. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła  odebranych z obszaru gminy:
Nazwa i siedziba przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości z terenu Gminy Odrzywół
Poziom wymagany
Poziom osiągnięty
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Ul. Targowa 52, 26-400 Przysucha
18 %
10,9 %
Usługi Ekologiczne EKO-JAS Krzysztof Janas
Garno ul. Kasztanowa 21, 26-600 Wolanów
18 %
6,29 %
2. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:
Nazwa i siedziba przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości z terenu Gminy Odrzywół
Poziom wymagany
Poziom osiągnięty
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Ul. Targowa 52, 26-400 Przysucha
42 %
 (brak odebranych odpadów tego rodzaju w 2016 r. )
Usługi Ekologiczne EKO-JAS Krzysztof Janas
Garno ul. Kasztanowa 21, 26-600 Wolanów
42 %
 (brak odebranych odpadów tego rodzaju w 2016 r. )
 
3. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:
Nazwa i siedziba przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości z terenu Gminy Odrzywół
Poziom wymagany
Poziom osiągnięty
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Ul. Targowa 52, 26-400 Przysucha
45 %
4,93 %
Usługi Ekologiczne EKO-JAS Krzysztof Janas
Garno ul. Kasztanowa 21, 26-600 Wolanów
45 %
0 %