główna zawartość
artykuł nr 1

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wysokin - PRZETARG POWTÓRZONY

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Odrzywół

ul. Warszawska 53

26-425 Odrzywół

 

Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

 

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wysokin – PRZETARG POWTÓRZONY

 

Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach.

Ogłoszenie w BZP nr 569168-N-2019 z dnia 2019-07-04 r.