główna zawartość
artykuł nr 1

Zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP Wysokin

ZAMAWIAJĄCY

 

Gmina Odrzywół

ul. Warszawska 53

26-425 Odrzywół

 

W imieniu:

OSP w Wysokinie

Wysokin ul. Dr H. Spoczyńskiej 34
26-425 Odrzywół

 

 

 

 

Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

 

 

Zakup średniego samochodu strażackiego dla
OSP WYSOKIN

 

Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach.

Ogłoszenie w BZP nr 571559-N-2019 z dnia 2019-07-10 r.