główna zawartość
artykuł nr 1

Zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP WYSOKIN - PRZETARG POWTÓRZONY

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Odrzywół

ul. Warszawska 53

26-425 Odrzywół

W imieniu:

OSP w Wysokinie

Wysokin ul. Dr H. Spoczyńskiej 34
26-425 Odrzywół

 

 

Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

 

Zakup średniego samochodu strażackiego dla
OSP WYSOKIN – PRZETARG POWTÓRZONY

 

Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach.

Ogłoszenie w BZP nr 582926-N-2019 z dnia 2019-08-06 r.