główna zawartość
artykuł nr 1

Budowa placów zabaw i siłowni napowietrznej na terenie Gminy Odrzywół

Znak sprawy: IT-2710.16.2019

Odrzywół, 17.07.2019 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na realizację zadania pn.:

Budowa placów zabaw i siłowni napowietrznej na terenie Gminy Odrzywół”.

(zamówienie o wartości poniżej 30.000,00 euro netto, w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4 pkt 8)

 Wójt Gminy Odrzywół zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:

 

Budowa placów zabaw i siłowni napowietrznej na terenie Gminy Odrzywół.

 

Szczegółowe informacje dotyczące opisu oraz zakresu przedmiotu zamówienia znajdują się w załącznikach.

 

Z up. WÓJTA

mgr Andrzej Marszałek

ZASTĘPCA WÓJTA