główna zawartość
artykuł nr 1

Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2019/2020 do budynków użyteczności publicznej w Gminie Odrzywół

Odrzywół, dnia 17.07.2019 r.

 

 

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Odrzywół ul. Warszawska 53, 26 – 425 Odrzywół

 

Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.:

 

Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus  w sezonie grzewczym 2019/2020  do budynków użyteczności publicznej w Gminie Odrzywół

 

Szczegółowe informacje dotyczące opisu oraz zakresu przedmiotu zamówienia znajdują się w załącznikach.  

Z poważaniem

  Z up. WÓJTA

mgr Andrzej Marszałek

ZASTĘPCA WÓJTA