artykuł nr 1

Wykaz adresów e-mail pracowników Urzędu Gminy Odrzywół

WójtKmieciak Marianmkmieciak@odrzywol.eu
SekretarzPogorzała Genowefagpogorzala@odrzywol.eu
SkarbnikWasilewska Małgorzataskarbnik@odrzywol.eu
Referat
Zagospodarowania Przestrzennego
i Gospodarki Komunalnej
Skowron Anna
Dobrodziej Anna
askowron@odrzywol.eu
adobrodziej@odrzywol.eu
Windykacja PodatkowaBielska Barbarabbielska@odrzywol.eu
Przetargi, Inwestycje
i Fundusze Strukturalne
Matuszczak Marek
Czernicka Ewa
mmatuszczak@odrzywol.eu
eczernicka@odrzywol.eu
Wymiar PodatkówChałubińska Monikamchalubinska@odrzywol.eu
Stanowisko ds. Ewidencji Działalności
Gospodarczej i Gospodarki Komunalnej
Godziński Jerzy
Waśkiewicz Monika
jgodzinski@odrzywol.eu
mwaskiewicz@odrzywol.eu
SekretariatCiecierska Bożenabciecierska@odrzywol.eu
USC
Dowody Osobiste
Czernicka Ewausc@odrzywol.eu
KsięgowośćLiwińska Elżbieta
Ulaska Monika
Maciąg Tomasz

eliwinska@odrzywol.eu
mulaska@odrzywol.eu
tmaciag@odrzywol.eu

KadryMarszałek Katarzynakmarszalek@odrzywol.eu
stypendia szkolne,
współpraca z n.g.o,
pozyskiwanie funduszy unijnych
Jastrzębska Katarzynakjastrzebska@odrzywol.eu