artykuł nr 1

Petycja Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

Załączniki:
Odpowiedź na petycję387 KB
Treść petycji243 KB
artykuł nr 2

Petycja Pani Renaty Sutor

artykuł nr 3

Petycja w sprawie elektronizacji zamówień publicznych

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 21.11.2018r. oraz naszej informacji e-mail z dnia 05.12.2018 r. dt. postępowań o zamówienia publiczne, Urząd Gminy w Odrzywole uprzejmie informuje:

ad. 1.1 Wartość zamówień publicznych o wartości poniżej 30 tys. EUR w Urzędzie Gminy w Odrzywole w 2017 roku wyniosła 2.246.258,95 PLN

ad. 1.2 Ilość postępowań w sprawie zamówień publicznych o wartości powyżej 30 tys. EUR  - 4

ad. 1.3 Średnia ilość oferentów przypadających na jedno postępowanie w sprawie zamówienia publicznego w zakresie kwot powyżej 10 tys. PLN  - 3

ad. 1.4 Regulamin udzielania zamówień publicznych poniżej 30 tys. EUR opublikowany został w BIP Odrzywół w zakładce Zarządzenia Wójta.

ad. 1.5 Urząd Gminy nie posiada umowy komercyjnej z podmiotem zewnętrznym w przedmiocie świadczenia usług dostępu do zewnętrznej platformy zakupowej.Korzystamy z ogólnie dostępnych rozwiązań (miniPortal UZP)

ad. 1.6 Nie dotyczy

ad. 2.1 Urząd Gminy w Odrzywole nie planuje w najbliższym czasie wdrożenia procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o zamówienia publiczne, w formie o której mowa w art. 10a ustawy Prawo zamówień publicznych.

ad. 2.2 Gmina Odrzywół jest małą gminą wiejską, a wdrożenie pełnych procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji publicznej wiąże się z poniesieniem dodatkowo dużych kosztów. Na dzień dzisiejszy w budżecie gminy na 2019 rok nie zaplanowano środków na ten cel.

ad. 3 Na terenie Gminy nie ma Spółek Komunalnych, ZGK. Wniosek został przesłany zgodnie z dyspozycją do GOPS i PSP Odrzywół.

Z poważaniem
Sekretarz Gminy
Genowefa Cecylia Pogorzała

Załączniki:
Treść petycji157 KB
artykuł nr 4

Petycja w sprawie umieszczenia baneru mikroporady.pl na stronie internetowej Gminy

W odpowiedzi na petycję, informujemy że baner został umieszczony w dniu 17.07.2017 r.

Załączniki:
Treść petycji132 KB