artykuł nr 1

Wniosek o wydanie opinii

Ustawieniu i montażu urządzeń technologicznych do przesiewania pospółki na sucho i mokro, zlokalizowane na działce o nr ewid 702 w miejscowości Kolonia Ossa, obręb Kolonia Ossa, gmina Odrzywół, powiat Przysuski, województwo Mazowieckie
artykuł nr 2

Wniosek o wydanie opinii

Ustawieniu i montażu urządzeń technologicznych do przesiewania pospółki na sucho i mokro, zlokalizowane na działce o nr ewid 702 w miejscowości Kolonia Ossa, obręb Kolonia Ossa, gmina Odrzywół, powiat Przysuski, województwo Mazowieckie