artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

l.p

Oznaczenie nieruchomości według

Powierzchnia nieruchomości (w ha)

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości (w zł)

Informacja o przeznaczeniu

Nr księgi wieczystej

Ewidencji gruntów

1

-

387/1

0,0245

Nieruchomość niezabudowana położona w Odrzywole

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Gminy Odrzywół uchwalone Uchwałą Rady Gminy w Odrzywole z dnia 31 grudnia 2001 roku Nr XXII/185/2001 szacowana nieruchomość położona jest na obszarach istniejących zabudowanych

 

Wartość netto

11 160,00 + Vat

2 566,80 = Wartość brutto

13 726,80zł

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargowym