artykuł nr 1

Informacja Komisarza Wyborczego w Radomiu II w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych

artykuł nr 2

Informacja na temat dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych nr 1 i 4 oraz informacja na temat losowania składów Obwodowych Komisji Wyborczych nr 2 i 3

 

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Radomiu II

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Odrzywół obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Radomiu II informuje, co następuje:

 

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 29.04.2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Odrzywole do niżej wymienionych komisji wyborczych:

 

- Nr 1, w liczbie 1, 

- Nr 4, w liczbie 1, 

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 29.04.2019 r. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Odrzywole.

§ 3

W dniu 29.04.2019 r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Odrzywole odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

- Nr 2

- Nr 3

§ 4

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Radomiu II

 

Joanna Chlebna-Ćwil