artykuł nr 1

Wójt Gminy

Marian Kmieciak – Wójt Gminy Odrzywół

Marian KmieciaK

Urodzony 13.08.1963 r. w Drzewicy.
Mieszka w Kolonii Ossie.
Żona Bożena jest nauczycielem ZSPiMS w Lipinach.

Wykształcenie:

  • mgr historii – Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach;
  • mgr zarządzania finansami – Uniwersytet Warszawski;
  • Podyplomowe Studia Polskiej Akademii Nauk z zakresu prawa administracyjnego.

Uprawnienia zawodowe:

  • Pozytywnie zdany przed Ministrem Skarbu egzamin państwowy kandydatów na członków rad nadzorczych;
  • Uprawnienia państwowe do gospodarowania odpadami.

Inne funkcje:

  • Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem”;
  • Członek Rady Związku Samorządów Polskich.

mgr Marian Kmieciak
tel. 48 67 16 057 w. 44
e-mail: wojt@odrzywol.eu

Dostępne podkategorie:
Kompetencje