artykuł nr 1

Z-ca Wójta Gminy

Andrzej MarszałekPan Andrzej Marszałek jest z wykształcenia magistrem prawa. Urodził się 14 czerwca 1955r. w Radomsku. Studia ukończył na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 2014-2018 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Odrzywół. Mieszka w Odrzywole.

W Urzędzie Gminy odpowiada min. za gospodarkę komunalną, drogi gminne, sport, mienie komunalne, ochronę przeciwpożarową i zarządzanie kryzysowe.

Dostępne podkategorie:
Kompetencje