artykuł nr 1

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Odrzywół

Załączniki:
Treść regulaminu320 KB
artykuł nr 2

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Odrzywół.

Załączniki:
Treść regulaminu384 KB
artykuł nr 3

Regulamin Organizacyjny Urzedu Gminy w Odrzywole