artykuł nr 1

Projekt budżetu na 2008 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.