artykuł nr 1Gmina Odrzywół uczestniczy w Poakcesyjnym Programie Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW), którego jednym z komponentów jest Program Integracji Społecznej.

Program polega na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz mobilizacji kapitału społecznego.

Zaproszenia do składania ofert

Informacje o wyborze oferty

Zrealizowane zadania

Planowane zadania
artykuł nr 2

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2015


Załączniki:
Tekst strategii646 KB