artykuł nr 1

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2020

Załączniki:
Treść sprawozdania130 KB