artykuł nr 1

Ogłoszenie o ruchomych punktach zuzytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Urząd Gminy Odrzywół uprzejmie informuje, że dwukrotnie w ciągu roku będą organizowane ruchome punkty odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Najbliższy termin - 5 grudnia 2009 r. Zbiórkę będzie prowadzić Przedsiębiorstwo "HAK". Szczegóły na ogłoszeniach. Informacji w tej sprawie udziela Pani Monika Waśkiewicz, tel. 48 67 16 057 w. 37

artykuł nr 2

Punkt zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Informacja

o znajdujących się na terenie gminy firmach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, pochodzący z gospodarstw domowych oraz adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

L.p. Nazwa firmy Oznaczenie siedziby i adres Adres punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
1 NOW-FRA-DOR Odrzywół przy ul. Opoczyńskiej 84 Odrzywół ul. Opoczyńska 84