artykuł nr 1

Elektroniczne Dzienniki Ustaw

Elektroniczna wersja Dzienników Ustaw dostępna na stronach Rządowego Centrum Legislacji pod adresem http://dziennikustaw.gov.pl/